Commissie Maatschappij en Financiën
op 23 november 2017
 
Vergadering Commissie Maatschappij en Financiën
De Commissie M&F vergadert donderdag 23 november 2017 om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agen- da geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
• Vaststellinglijstadviezenenconclusiesvergaderin-
gen commissie M&F d.d. 18 en 19 oktober 2017 • Meldingenportefeuillehoudersm.b.t.Gemeen-
schappelijke Regelingen
• Preventie-enhandhavingsplanalcoholjeugd
Gooi- en Vechtstreek 2017-2020
• Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2020
• Inkoopbeleid
• KredietduurzaamheidsmaatregelenHartvanLaren • Legesverordening 2018
• Belastingverordeningen 2018
• Teruggaveafvalstoffenheffing2018aaninwoners
Laren

Ga terug of bekijk naar jaaroverzicht van 2018,2019

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

1°Cdo
3°Cvr
3°Cza
0°Czo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an

7 febr.- Moet er een hotel komen zoals de centrumvisie in Laren aangeeft, ja of nee? De commotie rond die vraag is met het oog op de verkiezingen in ons charmante en groene dorp - en vooral de plek waar - heviger dan ooit.De partijen rollen over straat. Een kleine honderd jaar geleden lag dat heel anders. Laren telde v  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]