Week van de Erfgooier
van 28 oktober
tot en met 3 november
 
‘Week van de Erfgooier’ die dit jaar van 28 oktober tot en met 3 november gaat plaatsvinden. Een week waarin de geschiedenis en de toekomst van de Erfgooier centraal staan en waarin uiteenlopende activiteiten rondom dit thema worden georganiseerd.

Historische kringen hebben aangegeven mee te willen doen met lezingen en tentoonstellingen. De Vrienden van het Gooi organiseren een congres over de ‘eigenzinnige Erfgooier’ in 2017, de gemeente Hilversum stelt stukken uit de Collectie Hilversum ter beschikking, het Goois Natuurreservaat organiseert Erfgooierswandelingen, bibliotheek Hilversum en de Historische Kring Bussum zetten de Erfgooier centraal, er zal extra aandacht worden besteed aan de (onze) erfgooierscollectie in het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen en in Singer Laren zullen permanent foto’s van Koos Breukel van hedendaagse Erfgooiers te zien zijn. Ook ondernemers gaan die week met het thema Erfgooiers aan de slag.

De ‘Week van de Erfgooier’ is geïnitieerd door de Stichting Stad en Lande van Gooiland, die dit jaar 40 jaar bestaat. De Stichting beheert het Erfgooiersarchief en heeft als doel de geschiedenis van de Erfgooiers levend te houden.

Het kan zijn dat u onze brief vorig jaar gemist hebt. Vandaar dat wij u nogmaals attenderen op de mogelijkheid om mee te doen. Activiteiten als exposities, lezingen, wandelingen, publicaties, lessen op school of acties vanuit ondernemers zullen de ‘Week van de Erfgooier’ tot een succes maken.

De Stichting Stad en Lande treedt op als coördinator en zorgt voor publiciteit. Op de laatste dag van de week, 3 november, vindt er een feestelijke eindmanifestatie plaats in de Grote Kerk Naarden. Daar zal het eerste exemplaar van het jubileumboek worden uitgereikt en zal o.a. Herman Pleij een verhaal houden.

Het is nog niet te laat om aan te haken. Details kunt u in ons inspiratiedocument lezen. Doet u mee? Stuur dan een email naar: info@week-van-de-erfgooier.nl

Namens het organiserend comité,

Karen H.C. Heerschop
vice-voorzitter (06-51 49 73 09)
20170327-VSBFonds.jpg

Ga terug of bekijk naar jaaroverzicht van 2017,2018

[Laren in beeld]

[Column]

Doe wat uw buurman doet!

17 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cwo
11,5°Cdo
9,5°Cvr
8,5°Cza

[Opinie]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

20 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

14 nov.- Waar eens bomen werden gezaagdWerd ook een nieuw plan gevraagdWat te doen met de vrijgekomen grond?Nieuwe sjieke huizen moeten er komenDaar staan straks mooie wijkenMaar voor alle Laarders of alleen voor de nieuwe rijkenDe hijsinstallatie mag blijvenAls een monument voor wat er eens wasOf wordt het alras verzaagd tot brandhout en asDe aanblik nu geeft je geen vreugdWat is er in het plan voor Larens jeugd ?De aankomende Sint heeft een beetje invoed op de tekst gehad.Tekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]