Ambtenaar Huizen op non-actief

20 mrt.- Een lei­ding­ge­ven­de amb­te­naar van de ge­meen­te Hui­zen is op non-ac­tief ge­steld na in­ter­ne mel­din­gen over on­re­gel­ma­tig­he­den met in­ge­dien­de fac­tu­ren.
Dit ant­woordt een woord­voer­der van de ge­meen­te op vra­gen van deze krant. Hij be­ves­tigt dat het om de team­ma­na­ger Wijk­be­heer en Ser­vi­ce gaat.

’Na sig­na­len over mo­ge­lij­ke on­re­gel­ma­tig­he­den met in­ge­dien­de fac­tu­ren' heeft de ge­meen­te het bu­reau De­loit­te op­dracht ge­ge­ven de in­te­gri­teits­kwes­tie gron­dig te on­der­zoe­ken. Deze sig­na­len zijn af­kom­stig van me­de­wer­kers, die ’met hun mel­ding han­del­den vol­gens het in­te­gri­teits­be­leid' van de ge­meen­te. ’De ge­meen­te Hui­zen streeft maxi­ma­le in­te­gri­teit na en hecht er waar­de aan dat er vol­le­di­ge dui­de­lijk­heid komt', al­dus de woord­voer­der.

Het on­der­zoek van De­loit­te richt zich pri­mair op uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den door de be­tref­fen­de team­ma­na­ger. ’In sa­men­spraak met hem is hij in het be­lang van het on­der­zoek vrij­ge­steld van werk.’ Het is nog niet dui­de­lijk hoe lang dit duurt. 'Zo­dra het on­der­zoek is af­ge­rond, zul­len wij u hier­over ver­der in­for­me­ren.’

Vol­gens tip­ge­vers van deze krant zou er spra­ke zijn van gun­ning van ge­meen­te­lij­ke klus­sen aan be­vrien­de par­tij­en. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Cdo
19°Cvr
17°Cza
15°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]