Ambtenaar Huizen op non-actief

20 mrt.- Een lei­ding­ge­ven­de amb­te­naar van de ge­meen­te Hui­zen is op non-ac­tief ge­steld na in­ter­ne mel­din­gen over on­re­gel­ma­tig­he­den met in­ge­dien­de fac­tu­ren.
Dit ant­woordt een woord­voer­der van de ge­meen­te op vra­gen van deze krant. Hij be­ves­tigt dat het om de team­ma­na­ger Wijk­be­heer en Ser­vi­ce gaat.

’Na sig­na­len over mo­ge­lij­ke on­re­gel­ma­tig­he­den met in­ge­dien­de fac­tu­ren' heeft de ge­meen­te het bu­reau De­loit­te op­dracht ge­ge­ven de in­te­gri­teits­kwes­tie gron­dig te on­der­zoe­ken. Deze sig­na­len zijn af­kom­stig van me­de­wer­kers, die ’met hun mel­ding han­del­den vol­gens het in­te­gri­teits­be­leid' van de ge­meen­te. ’De ge­meen­te Hui­zen streeft maxi­ma­le in­te­gri­teit na en hecht er waar­de aan dat er vol­le­di­ge dui­de­lijk­heid komt', al­dus de woord­voer­der.

Het on­der­zoek van De­loit­te richt zich pri­mair op uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den door de be­tref­fen­de team­ma­na­ger. ’In sa­men­spraak met hem is hij in het be­lang van het on­der­zoek vrij­ge­steld van werk.’ Het is nog niet dui­de­lijk hoe lang dit duurt. 'Zo­dra het on­der­zoek is af­ge­rond, zul­len wij u hier­over ver­der in­for­me­ren.’

Vol­gens tip­ge­vers van deze krant zou er spra­ke zijn van gun­ning van ge­meen­te­lij­ke klus­sen aan be­vrien­de par­tij­en. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cwo
7°Cdo
14°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]