Blaricum aan Zee: aanwinst of verarming

19 febr.- Enorme opwaardering van een rommelig gebied of illegale bedreiging van een natuurparel?, stelt de Gooi en eemlander in een artikle over Jan Geesink's Blaricum aan Zee.  De gemeenteraad mag zeggen wat Blaricum aan Zee (BAZ) nu echt is.
De raad van Blaricum praat dinsdagavond over het plan voor een nieuwe landtong aan de Gooimeerkust, waarop horeca en recreatie een plek moeten krijgen.’Voorland Stichtse Brug’, zo heet het gebied aan weerszijden van de brug naar het nieuwe land. Het zuidwestelijke deel - vanuit het Gooi gezien dus aan de linkerkant van de brug - bestaat onder meer uit een rietzoom, een bosstrook, twee strandjes, een parkeerterrein en een boothuis van de Reddingsbrigade Blaricum. Het hele terrein is eigendom van Staatsbosbeheer.BotterwerfDe Blaricumse ontwikkelaar Jan Geesink - bekend van onder meer het Nautisch Kwartier en de Botterwerf in Huizen en forteiland Pampus - kwam al in de zomer van 2015 met zijn Blaricum aan Zee. Sindsdien is zijn plan diverse malen aangepast. De meest recente aanpassing dateert van eind vorig jaar. Geesink presenteerde toen een verkleinde variant. Dit om tegemoet te komen aan strenge natuureisen die voor het gebied gelden.

Kleinschaliger

Het recreatieve schiereiland blijft in het nieuwe plan even groot, maar schuift op richting Blaricummermeent en A27. Nieuw is ook een vogeleiland als natuurcompensatie. Verder is de bebouwing kleinschaliger geworden. Ten slotte huurde Geesink, samen met gemeente, advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning in voor het maken van een natuurtoets.

Scandinavisch

Het Blaricumse college van b en w is in haar nopjes met ’versie 4’ van het eilandplan. Bij het Voorland wordt een ’kleine landtong’ opgespoten, waarop ’kleinschalige gebouwen met een Scandinavische uitstraling’ verrijzen. Bij voldoende belangstelling komen daar, zo schrijft het college aan de raad, voorzieningen als een restaurant, koffiebar, multifunctionele zaalruimte, zeilschool/surfshop, bed & breakfast en een ’servicepunt’ voor watersport. ’De initiatiefnemer is voornemens een en ander energieneutraal te realiseren’, aldus de mededeling van b en w, die daarover blijkbaar nog geen harde toezeggingen hebben gekregen.

Vloeroppervlak

Het college wijst er verder op dat de ontwikkelaar het maximum bruto-vloeroppervlakte heeft teruggebracht van 3250 m2 - dat de raad te grootschalig vond - naar 2500 m2. Nóg minder vierkante meters is financieel niet haalbaar, hebben b en w begrepen.AmbitiesWanneer BAZ van de grond komt, biedt dit ’een grote toegevoegde waarde’ voor de door de gemeente(raad) gewenste hoogwaardige recreatie in dit gebied. Het plan geeft ’een prachtig invulling’ aan de ambities van de gemeente, zoals die zijn vastgelegd in het Masterplan Blaricummermeent (2005) en de daaruit voortgekomen Structuurvisie Voorland Stichtse Brug.

Afbreuk

Geesink is, beklemtoont het college, de eerste en tot nu toe enige die de handschoen van de gemeente heeft opgepakt en met een plan is gekomen voor het gebied. En dat is hard nodig, want ’het huidige karakter’ van het Voorland Stichtse Brug ’doet afbreuk aan de hoogwaardige uitstraling’ van de Blaricummermeent.

Opwaardering

B en w voorspellen een mooie toekomst voor het gebied ter linkerzijde van de brug. Het krijgt door BAZ ’een enorme opwaardering’, waardoor ’het in de toekomst goed toeven zal zijn aan het Stichtse Strand’.Door het ’eiland’ op te schuiven worden de natuurwaarden van het gebied minder aangetast, betogen B en W. In de nadere uitwerking van de plannen moeten nog wel extra maatregelen worden opgenomen die deze ’belasting’ nog meer terug te brengen of te voorkomen. En Geesink moet nog wel de financiële haalbaarheid van zijn plan aantonen voordat de noodzakelijk wijziging van het bestemmingsplan in gang wordt gezet. Gemeente en ontwikkelaar moeten ook nog een overeenkomst sluiten.Licht op roodWat het Blaricumse college betreft moet het licht zo snel mogelijk op groen voor Blaricum aan Zee. Wat de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) - die opkomt voor de belangen van natuur en erfgoed in het Gooi en omstreken - staat het licht echter op rood en blijft dat ook zo.

Natuurparel

Het Voorland is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgespoten als versteviging van de oprit naar de Stichtse Brug, stellen de Vrienden. De opgespoten grond was afkomstig uit het Gooimeer. ’Op deze kale zandvlakte heeft zich in de loop der jaren een natuurgebied van nationale betekenis ontwikkeld.’ De VVG spreekt van een ’ware natuurparel’.

Vleermuizen

In botanisch opzicht is dit ’het belangrijkste natuurgebied van het Gooi’ met onder meer ’een half miljoen bloeiende moeraswespenorchissen en 25.000 exemplaren parnassia’. Ook de fauna is volgens de VVG bijzonder rijk met meer 37 soorten broedvogels waaronder veertien broedparen van de nachtegaal en diverse soorten vleermuizen.Dit en meer staat te lezen in het uitgebreide natuurwaarde-rapport van Piet Bakker, dat mede namens de VVG, KNNV, IVN en Vogelwerkgroep Het Gooi is gepubliceerd.

Kritiek

De fundamentele kritiek van de Vrienden op Blaricum aan Zee is door de recente aanpassingen absoluut niet van tafel. Die kritiek betreft zowel de omvang als de aard van de op het eiland geplande voorzieningen. Maar ook het feit dat deze zich niet verdragen met de provinciale en landelijke regels op het gebied van natuurbescherming en ruimtelijk ordening.De VVG blijft erbij, dat het plan een stedelijke uitbreiding van de Blaricummermeent is. Oftewel het verleggen van de zogeheten Rode Contour tot in het Voorland.

Verstedelijking

In hun inspraakreactie komen de Vrienden met diverse argumenten voor hun stelling dat uitvoering van het plan wel degelijk een verstedelijking van het gebied is, dat valt onder Nationaal Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Bouwen binnen de Groene Contour dus.’Wij menen dat het verstandig is om dit plan niet verder te faciliteren’, houden de Vrienden van het Gooi de Blaricumse raad voor.  Bron: Gooi en Eemlander


Hart voor Blaricum: 'Blaricum aan Zee moet nu verder

 

'18 febr.- Hart voor Blaricum is heel enthousiast over het initiatief Blaricum aan Zee. Fractievoorzitter Carien Bölger: Wij vinden dat de raad op 6 maart een duidelijke beslissing over de verdere voortgang dient te nemen en de discussies niet weer op de lange baan moet schuiven. Een positief besluit zou een blijk zijn van duidelijke bestuurskracht."


Al sinds 2005 pleit HvB voor een opwaardering van het Stichtse Strand en voor een mooie recreatiemogelijkheid aan het Gooimeer. "Het strandje is nu niet aantrekkelijk en biedt ook onveilige onoverzichtelijke situaties. De ontwikkeling is altijd opgenomen in de plannen voor de nieuwbouwwijk Blaricummermeent die inmiddels grotendeels bewoond is. Vele bewoners zijn daar komen wonen in de verwachting dat er een mooie strandvoorziening zou komen. In 2014 is een privaat initiatief ontstaan om op een opgespoten eilandje vlak voor de kust aan de zuidelijke kant van het strand diverse kleinschalige horecavoorzieningen te realiseren en ook voor passerende watersporters een rustplek te ontwikkelen. Het is nu tijd om een beslissing over de voortgang van dit project te nemen. Vele bewoners van Blaricummermeent verwachten dat het er komt en hebben zich onlangs verenigd in een actief bewonersinitiatief. Dat is een mooie uitdaging voor de gemeenteraad om de verdere ontwikkeling daar te faciliteren."


Concreet moet een bestemmingsplan worden opgesteld waarin alle aspecten met betrekking tot concrete invulling van bebouwing en het in kaart brengen van natuurwaarden verder worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met inwoners, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Holland.


Iedereen die het initiatief steunt is welkom bij het Rondetafelgesprek (RTG) van dinsdag 20 februari om 20.00 uur. Bron: laarder Courant de Bel 

Ga terug

Publicatie datum: 19-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdi
7,5°Cwo
13°Cdo
15°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]