Brandweer vaak te laat

8 aug.- De brand­weer komt ge­re­geld te laat, steeds va­ker kan een een­heid zelfs he­le­maal niet uit­ruk­ken. Ka­zer­nes zijn on­der­be­zet en het ont­breekt aan vrij­wil­li­gers. Vol­gens Vak­ver­e­ni­ging Brand­weer Vrij­wil­li­gers (VBV) moet het sys­teem drin­gend op de schop om on­ge­luk­ken te voor­ko­men.
Voor­zit­ter Mar­cel Dok­ter zegt steeds va­ker mee te ma­ken dat een een­heid he­le­maal niet kan uit­ruk­ken. "Voor­al tij­dens kan­toor­tij­den, om­dat er dan te wei­nig vrij­wil­li­gers zijn. Er wordt dan naar de vol­gen­de, dichtst­bij­zijn­de ka­zer­ne ge­ke­ken.” Daar­door lo­pen de aan­rij­tij­den nog ver­der op.

De Ne­der­land­se brand­weer leunt sterk op vrij­wil­li­gers: bij­na 19.000 men­sen doen dit werk naast hun ge­wo­ne baan. Ze heb­ben ruim 5000 be­taal­de col­le­ga's.

Om het te­kort aan vrij­wil­li­gers op te los­sen, gaat Brand­weer Ne­der­land kij­ken of het ei­sen­pak­ket voor nieu­we vrij­wil­li­gers ver­an­derd kan wor­den. Woord­voer­der Al­lard Schim­mel: „Wij zien dat de pa­raat­heid in som­mi­ge re­gi­o's on­der druk staat.”

In de vei­lig­heids­re­gi­o's zelf zijn de te­kor­ten een be­kend pro­bleem. Ze­ker in de zo­mer­maan­den zou het las­tig zijn om ge­noeg vrij­wil­li­gers pa­raat te heb­ben. Een woord­voer­der van vei­lig­heids­re­gio Lim­burg-Noord zegt ook dat het in dat ge­bied voor­komt dat blus­groe­pen niet kun­nen uit­ruk­ken door ca­pa­ci­teits­te­kort. De be­schik­baar­heid van vrij­wil­li­gers over­dag staat in Zaan­streek-Wa­ter­land 'on­der druk', laat die vei­lig­heids­re­gio we­ten.

De vrij­wil­li­ge spuit­gas­ten vin­den dat de po­li­tiek moet in­grij­pen. Vol­gens de VBV zou het door de po­li­tiek weer leuk ge­maakt moe­ten wor­den om vrij­wil­li­ger te wor­den. De laat­ste ja­ren is door schaal­ver­gro­ting en het ver­dwij­nen van blus­voer­tui­gen we­gens be­zui­ni­gin­gen, bij ve­len de lol eraf ge­gaan, ziet voor­zit­ter Dok­ter. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Cza
27,5°Czo
26,5°Cma
23,5°Cdi

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]