CDA Wijdemeren verbijsterd over fusiebrief provincie

24 febr.- Het CDA in Wij­de­me­ren is 'e­norm ver­bijs­ter­d' over de brief waar­in Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land la­ten we­ten dat ad­vies­bu­reau Be­ren­schot de fu­sie van Wij­de­me­ren met Hil­ver­sum gaat voor­be­rei­den.
Dat zei Jan Ver­brug­gen (CDA) don­der­dag­avond in de raads­com­mis­sie be­stuur en mid­de­len. Deze week stuur­de bur­ge­mees­ter Os­sel de brief van GS door aan de raad. Vol­gens Ver­brug­gen kwam die ’uit de lucht val­len'. Hij zei te be­twij­fe­len of in Haar­lem wel ken­nis is ge­no­men van de mo­tie die de Wij­de­meer­se ge­meen­te­raad op 2 no­vem­ber heeft aan­ge­no­men. Daar­in sprak de raad zich uit voor een snel­le amb­te­lij­ke fu­sie, om zwak­ke plek­ken in het ge­meen­te­lij­ke ap­pa­raat te re­pa­re­ren, maar ook te­gen al­ge­he­le be­stuur­lij­ke fu­sie met al­leen Hil­ver­sum. En nu gaan GS toch ge­woon door op die weg.

Ver­brug­gen vroeg bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders 'krach­tig af­stand te ne­men' van de brief van GS. Joost Boer­mans (D66) zei aan te ne­men dat ’het col­le­ge een ge­pe­per­de brief naar Haar­lem stuurt'.

Stan Poels (PvdA/GroenLinks) en Rob­by Is­rael (O-Lib) na­men de 'ver­bijs­te­ring' niet erg se­ri­eus. Poels vond 'niks ver­ras­sends' aan de brief. GS heb­ben al eer­der la­ten we­ten dat ze blij­ven koer­sen op fu­sie van Wij­de­me­ren met Hil­ver­sum, hield hij Ver­brug­gen voor. Is­rael stel­de dat ’een ach­ter­hoe­de­ge­vecht en ont­ken­ning' zin­loos zijn. ,,We moe­ten er het bes­te van ma­ken.’’

Bur­ge­mees­ter Os­sel liet we­ten dat hij van de pro­vin­cie na­de­re uit­leg wenst over de exac­te rol van bu­reau Be­ren­schot. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 24-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24,5°Cwo
23°Cdo
20°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]