CDA Wijdemeren verbijsterd over fusiebrief provincie

24 febr.- Het CDA in Wij­de­me­ren is 'e­norm ver­bijs­ter­d' over de brief waar­in Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land la­ten we­ten dat ad­vies­bu­reau Be­ren­schot de fu­sie van Wij­de­me­ren met Hil­ver­sum gaat voor­be­rei­den.
Dat zei Jan Ver­brug­gen (CDA) don­der­dag­avond in de raads­com­mis­sie be­stuur en mid­de­len. Deze week stuur­de bur­ge­mees­ter Os­sel de brief van GS door aan de raad. Vol­gens Ver­brug­gen kwam die ’uit de lucht val­len'. Hij zei te be­twij­fe­len of in Haar­lem wel ken­nis is ge­no­men van de mo­tie die de Wij­de­meer­se ge­meen­te­raad op 2 no­vem­ber heeft aan­ge­no­men. Daar­in sprak de raad zich uit voor een snel­le amb­te­lij­ke fu­sie, om zwak­ke plek­ken in het ge­meen­te­lij­ke ap­pa­raat te re­pa­re­ren, maar ook te­gen al­ge­he­le be­stuur­lij­ke fu­sie met al­leen Hil­ver­sum. En nu gaan GS toch ge­woon door op die weg.

Ver­brug­gen vroeg bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders 'krach­tig af­stand te ne­men' van de brief van GS. Joost Boer­mans (D66) zei aan te ne­men dat ’het col­le­ge een ge­pe­per­de brief naar Haar­lem stuurt'.

Stan Poels (PvdA/GroenLinks) en Rob­by Is­rael (O-Lib) na­men de 'ver­bijs­te­ring' niet erg se­ri­eus. Poels vond 'niks ver­ras­sends' aan de brief. GS heb­ben al eer­der la­ten we­ten dat ze blij­ven koer­sen op fu­sie van Wij­de­me­ren met Hil­ver­sum, hield hij Ver­brug­gen voor. Is­rael stel­de dat ’een ach­ter­hoe­de­ge­vecht en ont­ken­ning' zin­loos zijn. ,,We moe­ten er het bes­te van ma­ken.’’

Bur­ge­mees­ter Os­sel liet we­ten dat hij van de pro­vin­cie na­de­re uit­leg wenst over de exac­te rol van bu­reau Be­ren­schot. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 24-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]