Cheque voor de Rollybus

Stich­ting Rol­stoel­bus ’t Gooi - in de volks­mond de Rol­ly­bus - heeft deze week een che­que van 500 euro in ont­vangst ge­no­men van EFK in­te­rim-ma­na­ge­ment en ad­vies.

De Rol­ly­bus is een vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­tie die rol­stoel­ge­bon­den men­sen ver­voert door heel het land. Ook men­sen die moei­lijk met het ov kun­nen rei­zien kun­nen met de Rol­ly­bus op pad. Chauf­feurs, cen­tra­lis­ten en be­stuurs­le­den zet­ten zich al bij­na 35 jaar be­lan­ge­loos in om aan­ge­past ver­voer mo­ge­lijk te ma­ken.

Ie­der jaar staat EFK (sa­men met Het Ser­vi­ce­huis) een per­cen­ta­ge van haar re­sul­taat af aan een maat­schap­pe­lijk re­le­vant doel. Het goe­de doel wordt ge­ko­zen door mid­del van stem­ming on­der re­la­ties van EFK. De che­que werd uit­ge­reikt aan voor­zit­ter Pe­ter Sprin­ger. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 17-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Cdo
19°Cvr
17°Cza
15°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]