Cheque voor de Rollybus

Stich­ting Rol­stoel­bus ’t Gooi - in de volks­mond de Rol­ly­bus - heeft deze week een che­que van 500 euro in ont­vangst ge­no­men van EFK in­te­rim-ma­na­ge­ment en ad­vies.

De Rol­ly­bus is een vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­tie die rol­stoel­ge­bon­den men­sen ver­voert door heel het land. Ook men­sen die moei­lijk met het ov kun­nen rei­zien kun­nen met de Rol­ly­bus op pad. Chauf­feurs, cen­tra­lis­ten en be­stuurs­le­den zet­ten zich al bij­na 35 jaar be­lan­ge­loos in om aan­ge­past ver­voer mo­ge­lijk te ma­ken.

Ie­der jaar staat EFK (sa­men met Het Ser­vi­ce­huis) een per­cen­ta­ge van haar re­sul­taat af aan een maat­schap­pe­lijk re­le­vant doel. Het goe­de doel wordt ge­ko­zen door mid­del van stem­ming on­der re­la­ties van EFK. De che­que werd uit­ge­reikt aan voor­zit­ter Pe­ter Sprin­ger. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 17-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cwo
7°Cdo
14°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]