Dubbeltje kan beide kanten op

14 febr.- Het is erop of eronder voor tegenstanders van vermakelijkhedenretributie Gooise Meren Het wordt span­nend in de ge­meen­te­raad van Gooi­se Me­ren van­avond. Op­nieuw komt er een mo­tie in stem­ming die erin voor­ziet de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie af te schaf­fen. En zo­als het er nu uit­ziet haalt dit voor­stel een nip­te meer­der­heid.
De mo­tie wordt na­me­lijk in­ge­diend door Koos de Haan na­mens D66, Jel­mer Kruyt van het Goois De­mo­cra­tisch Plat­form, Lars Vos­kuil van de Par­tij van de Ar­beid, And­re­as van der Schaaf van 50Plus en - dat is de gro­te ver­ras­sing - Her­man de Hol­lan­der van het CDA. Vol­gens De Hol­lan­der heeft het feit dat hij - en waar­schijn­lijk zijn par­tij­ge­no­ten - mee gaan met de mo­tie om de 'suc­ce­s­taks' he­le­maal te schrap­pen ligt in het feit dat Spant! nu ook bui­ten de nieu­we hef­fing valt. „Dat was in de­cem­ber nog niet het ge­val. Daar­door komt deze hef­fing nu voor­na­me­lijk bij één in­stel­ling te­recht (Oud Val­ke­veen red.). Dat is on­ge­luk­kig en geen fijn ef­fect. Dat heeft tot her­o­ver­we­ging bin­nen onze frac­tie ge­leid", al­dus De Hol­lan­der.

Het is op­val­lend dat het CDA nu neigt naar een stem te­gen de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie. Nog geen maand ge­le­den was De Hol­lan­der druk be­zig - sa­men met amb­te­na­ren van de ge­meen­te Hui­zen bleek la­ter - een al­ter­na­tief te be­den­ken voor de 'pret­taks'. Tij­dens de laat­ste raads­ver­ga­de­ring werd ech­ter be­slo­ten de be­han­de­ling van deze mo­tie uit te stel­len tot van­daag.

On­der­tus­sen is wet­hou­der Jan Franx met een fi­nan­ciële on­der­bou­wing ge­ko­men wel­ke kos­ten aan dag­jes­men­sen toe te re­ke­nen zijn. Dit lijkt de te­gen­stan­ders van de re­tri­bu­tie niet te over­tui­gen. Zij vin­den dat er te­veel pos­ten op staan waar de ge­meen­te so­wie­so zorg voor moet dra­gen. De bij­dra­ge aan de Vei­lig­heids­re­gio wordt bij­voor­beeld niet la­ger als Oud Val­ke­veen of het Mui­der­slot er niet zou zijn, zo re­de­ne­ren zij.

Ove­ri­gens zorgt het mede-in­die­nen door De Hol­lan­der nog niet voor de be­no­dig­de meer­der­heid. D66, PvdA, GDP en 50Plus heb­ben sa­men veer­tien ze­tels. Met De Hol­lan­der er­bij komt dat op vijf­tien, dat is er nog een te wei­nig voor de be­no­dig­de meer­der­heid van zes­tien stem­men. Naar zeg­gen van De Hol­lan­der stem­men nog ze­ker twee van zijn par­tij­ge­no­ten te­gen de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]