Dubbeltje kan beide kanten op

14 febr.- Het is erop of eronder voor tegenstanders van vermakelijkhedenretributie Gooise Meren Het wordt span­nend in de ge­meen­te­raad van Gooi­se Me­ren van­avond. Op­nieuw komt er een mo­tie in stem­ming die erin voor­ziet de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie af te schaf­fen. En zo­als het er nu uit­ziet haalt dit voor­stel een nip­te meer­der­heid.
De mo­tie wordt na­me­lijk in­ge­diend door Koos de Haan na­mens D66, Jel­mer Kruyt van het Goois De­mo­cra­tisch Plat­form, Lars Vos­kuil van de Par­tij van de Ar­beid, And­re­as van der Schaaf van 50Plus en - dat is de gro­te ver­ras­sing - Her­man de Hol­lan­der van het CDA. Vol­gens De Hol­lan­der heeft het feit dat hij - en waar­schijn­lijk zijn par­tij­ge­no­ten - mee gaan met de mo­tie om de 'suc­ce­s­taks' he­le­maal te schrap­pen ligt in het feit dat Spant! nu ook bui­ten de nieu­we hef­fing valt. „Dat was in de­cem­ber nog niet het ge­val. Daar­door komt deze hef­fing nu voor­na­me­lijk bij één in­stel­ling te­recht (Oud Val­ke­veen red.). Dat is on­ge­luk­kig en geen fijn ef­fect. Dat heeft tot her­o­ver­we­ging bin­nen onze frac­tie ge­leid", al­dus De Hol­lan­der.

Het is op­val­lend dat het CDA nu neigt naar een stem te­gen de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie. Nog geen maand ge­le­den was De Hol­lan­der druk be­zig - sa­men met amb­te­na­ren van de ge­meen­te Hui­zen bleek la­ter - een al­ter­na­tief te be­den­ken voor de 'pret­taks'. Tij­dens de laat­ste raads­ver­ga­de­ring werd ech­ter be­slo­ten de be­han­de­ling van deze mo­tie uit te stel­len tot van­daag.

On­der­tus­sen is wet­hou­der Jan Franx met een fi­nan­ciële on­der­bou­wing ge­ko­men wel­ke kos­ten aan dag­jes­men­sen toe te re­ke­nen zijn. Dit lijkt de te­gen­stan­ders van de re­tri­bu­tie niet te over­tui­gen. Zij vin­den dat er te­veel pos­ten op staan waar de ge­meen­te so­wie­so zorg voor moet dra­gen. De bij­dra­ge aan de Vei­lig­heids­re­gio wordt bij­voor­beeld niet la­ger als Oud Val­ke­veen of het Mui­der­slot er niet zou zijn, zo re­de­ne­ren zij.

Ove­ri­gens zorgt het mede-in­die­nen door De Hol­lan­der nog niet voor de be­no­dig­de meer­der­heid. D66, PvdA, GDP en 50Plus heb­ben sa­men veer­tien ze­tels. Met De Hol­lan­der er­bij komt dat op vijf­tien, dat is er nog een te wei­nig voor de be­no­dig­de meer­der­heid van zes­tien stem­men. Naar zeg­gen van De Hol­lan­der stem­men nog ze­ker twee van zijn par­tij­ge­no­ten te­gen de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

0°Czo
-3,5°Cma
-3°Cdi
-5,5°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]