Dubbeltje kan beide kanten op

14 febr.- Het is erop of eronder voor tegenstanders van vermakelijkhedenretributie Gooise Meren Het wordt span­nend in de ge­meen­te­raad van Gooi­se Me­ren van­avond. Op­nieuw komt er een mo­tie in stem­ming die erin voor­ziet de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie af te schaf­fen. En zo­als het er nu uit­ziet haalt dit voor­stel een nip­te meer­der­heid.
De mo­tie wordt na­me­lijk in­ge­diend door Koos de Haan na­mens D66, Jel­mer Kruyt van het Goois De­mo­cra­tisch Plat­form, Lars Vos­kuil van de Par­tij van de Ar­beid, And­re­as van der Schaaf van 50Plus en - dat is de gro­te ver­ras­sing - Her­man de Hol­lan­der van het CDA. Vol­gens De Hol­lan­der heeft het feit dat hij - en waar­schijn­lijk zijn par­tij­ge­no­ten - mee gaan met de mo­tie om de 'suc­ce­s­taks' he­le­maal te schrap­pen ligt in het feit dat Spant! nu ook bui­ten de nieu­we hef­fing valt. „Dat was in de­cem­ber nog niet het ge­val. Daar­door komt deze hef­fing nu voor­na­me­lijk bij één in­stel­ling te­recht (Oud Val­ke­veen red.). Dat is on­ge­luk­kig en geen fijn ef­fect. Dat heeft tot her­o­ver­we­ging bin­nen onze frac­tie ge­leid", al­dus De Hol­lan­der.

Het is op­val­lend dat het CDA nu neigt naar een stem te­gen de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie. Nog geen maand ge­le­den was De Hol­lan­der druk be­zig - sa­men met amb­te­na­ren van de ge­meen­te Hui­zen bleek la­ter - een al­ter­na­tief te be­den­ken voor de 'pret­taks'. Tij­dens de laat­ste raads­ver­ga­de­ring werd ech­ter be­slo­ten de be­han­de­ling van deze mo­tie uit te stel­len tot van­daag.

On­der­tus­sen is wet­hou­der Jan Franx met een fi­nan­ciële on­der­bou­wing ge­ko­men wel­ke kos­ten aan dag­jes­men­sen toe te re­ke­nen zijn. Dit lijkt de te­gen­stan­ders van de re­tri­bu­tie niet te over­tui­gen. Zij vin­den dat er te­veel pos­ten op staan waar de ge­meen­te so­wie­so zorg voor moet dra­gen. De bij­dra­ge aan de Vei­lig­heids­re­gio wordt bij­voor­beeld niet la­ger als Oud Val­ke­veen of het Mui­der­slot er niet zou zijn, zo re­de­ne­ren zij.

Ove­ri­gens zorgt het mede-in­die­nen door De Hol­lan­der nog niet voor de be­no­dig­de meer­der­heid. D66, PvdA, GDP en 50Plus heb­ben sa­men veer­tien ze­tels. Met De Hol­lan­der er­bij komt dat op vijf­tien, dat is er nog een te wei­nig voor de be­no­dig­de meer­der­heid van zes­tien stem­men. Naar zeg­gen van De Hol­lan­der stem­men nog ze­ker twee van zijn par­tij­ge­no­ten te­gen de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

22°Cdo
22°Cvr
20°Cza
19°Czo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]