Geen genade voor Fons Hertog

19 febr.- In­wo­ners van Hui­zen oor­de­len hard over bur­ge­mees­ter Fons Her­tog, over wie vrij­dag we­reld­kun­dig werd ge­maakt dat hij op­stapt van­we­ge 'grens­over­schrij­dend ge­drag'.
Af­gaan­de op de sum­mie­re ver­kla­ring die de ge­meen­te heeft ver­strekt, tas­ten voor­al ou­de­re Hui­zers in het duis­ter over de re­den waar­om hij op­stapt. Kran­ten­le­zers we­ten iets meer, zo­als dat er een rap­port ligt van het Bu­reau In­te­gri­teit Ne­der­land­se Ge­meen­ten (Bing), dat on­der meer sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie en an­de­re on­ge­wens­te om­gangs­vor­men on­der­zoekt.

Op de markt op en rond het Oude Raad­huis­plein heerst ver­ba­zing. ,,Hoe kan dat nou? Te­gen­woor­dig heb je voor van al­les een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag no­dig en een bur­ge­mees­ter niet? Dat is so­wie­so niet in de haak. Een bur­ge­mees­ter moet van on­be­spro­ken ge­drag zijn.”

Twee vrou­wen­staan te pra­ten bij de loem­pi­a­kraam op de markt. De een stelt: ,,Goed dat-ie weg is. Ik heb het in de krant ge­le­zen, zo ie­mand mag toch he­le­maal geen bur­ge­mees­ter wor­den". De an­der: ,,Ze moe­ten men­sen voor dit soort func­ties goed scree­nen. Maar nu lees ik dat-ie al eer­der in de fout is ge­gaan, in Haar­lem­mer­meer, met por­no­si­tes. Dat is na­tuur­lijk heel ern­stig".

Be­las­ting­cen­ten

Een man mengt zich in het ge­sprek. ,,Ja, en al­le­maal dik­be­taald van onze be­las­ting­cen­ten. Met een hoge baan heb je een voor­beeld­func­tie, dan kun je dit soort din­gen niet doen.” De vrouw vult aan: ,,Ik heb hem nooit ont­moet maar was wel po­si­tief over de bur­ge­mees­ter om­dat-ie veel deed voor de ge­meen­te. Jam­mer dat het zo is ge­lo­pen".Twee da­mes die staan te pra­ten in de Lin­den­laan vel­len een hard oor­deel. ,,Mis­se­lijk", zegt de een. ,,Schan­da­lig", zegt de an­der. ,,Een goe­de ken­nis van mij, een we­du­we, is door hem be­na­derd. Ter­wijl hij zelf ge­trouwd is.” De an­der vindt het 'heel dom van ’m’. ,,Het erg­ste is, die hoog­waar­dig­heids­be­kle­ders krij­gen nog een gou­den hand­druk toe ook! Weet je wat het is, vijf­tig jaar ge­le­den ge­beur­den die din­gen ook, maar dat kwam nooit aan het licht. Dat werd al­le­maal stil ge­hou­den, het was een an­de­re tijd en je hield je mond er­over als het je over­kwam. Het is goed dat dit soort din­gen te­gen­woor­dig in de open­baar­heid ko­men.”

Oos­ter­meent

Op­val­lend is dat jon­ge­ren veel­al niets over het af­tre­den van Her­tog heb­ben ge­hoord of ge­le­zen. Een van oor­sprong Fin­se vrouw die in Bla­ri­cum woont vindt grens­over­schrij­dend ge­drag on­toe­laat­baar voor een bur­ge­mees­ter, ver­telt zij in win­kel­cen­trum Oos­ter­meent. Een man op een bank­je zegt: ,,Een beet­je vreemd­gaan vind ik niet zo erg, maar als het om kin­de­ren gaat, dan moet het ge­lijk af­ge­lo­pen zijn". Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdi
7,5°Cwo
13°Cdo
15°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]