Geen genade voor Fons Hertog

19 febr.- In­wo­ners van Hui­zen oor­de­len hard over bur­ge­mees­ter Fons Her­tog, over wie vrij­dag we­reld­kun­dig werd ge­maakt dat hij op­stapt van­we­ge 'grens­over­schrij­dend ge­drag'.
Af­gaan­de op de sum­mie­re ver­kla­ring die de ge­meen­te heeft ver­strekt, tas­ten voor­al ou­de­re Hui­zers in het duis­ter over de re­den waar­om hij op­stapt. Kran­ten­le­zers we­ten iets meer, zo­als dat er een rap­port ligt van het Bu­reau In­te­gri­teit Ne­der­land­se Ge­meen­ten (Bing), dat on­der meer sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie en an­de­re on­ge­wens­te om­gangs­vor­men on­der­zoekt.

Op de markt op en rond het Oude Raad­huis­plein heerst ver­ba­zing. ,,Hoe kan dat nou? Te­gen­woor­dig heb je voor van al­les een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag no­dig en een bur­ge­mees­ter niet? Dat is so­wie­so niet in de haak. Een bur­ge­mees­ter moet van on­be­spro­ken ge­drag zijn.”

Twee vrou­wen­staan te pra­ten bij de loem­pi­a­kraam op de markt. De een stelt: ,,Goed dat-ie weg is. Ik heb het in de krant ge­le­zen, zo ie­mand mag toch he­le­maal geen bur­ge­mees­ter wor­den". De an­der: ,,Ze moe­ten men­sen voor dit soort func­ties goed scree­nen. Maar nu lees ik dat-ie al eer­der in de fout is ge­gaan, in Haar­lem­mer­meer, met por­no­si­tes. Dat is na­tuur­lijk heel ern­stig".

Be­las­ting­cen­ten

Een man mengt zich in het ge­sprek. ,,Ja, en al­le­maal dik­be­taald van onze be­las­ting­cen­ten. Met een hoge baan heb je een voor­beeld­func­tie, dan kun je dit soort din­gen niet doen.” De vrouw vult aan: ,,Ik heb hem nooit ont­moet maar was wel po­si­tief over de bur­ge­mees­ter om­dat-ie veel deed voor de ge­meen­te. Jam­mer dat het zo is ge­lo­pen".Twee da­mes die staan te pra­ten in de Lin­den­laan vel­len een hard oor­deel. ,,Mis­se­lijk", zegt de een. ,,Schan­da­lig", zegt de an­der. ,,Een goe­de ken­nis van mij, een we­du­we, is door hem be­na­derd. Ter­wijl hij zelf ge­trouwd is.” De an­der vindt het 'heel dom van ’m’. ,,Het erg­ste is, die hoog­waar­dig­heids­be­kle­ders krij­gen nog een gou­den hand­druk toe ook! Weet je wat het is, vijf­tig jaar ge­le­den ge­beur­den die din­gen ook, maar dat kwam nooit aan het licht. Dat werd al­le­maal stil ge­hou­den, het was een an­de­re tijd en je hield je mond er­over als het je over­kwam. Het is goed dat dit soort din­gen te­gen­woor­dig in de open­baar­heid ko­men.”

Oos­ter­meent

Op­val­lend is dat jon­ge­ren veel­al niets over het af­tre­den van Her­tog heb­ben ge­hoord of ge­le­zen. Een van oor­sprong Fin­se vrouw die in Bla­ri­cum woont vindt grens­over­schrij­dend ge­drag on­toe­laat­baar voor een bur­ge­mees­ter, ver­telt zij in win­kel­cen­trum Oos­ter­meent. Een man op een bank­je zegt: ,,Een beet­je vreemd­gaan vind ik niet zo erg, maar als het om kin­de­ren gaat, dan moet het ge­lijk af­ge­lo­pen zijn". Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]