Gezocht: informatie over gedrag van Fons Hertog. Veel vragen rond ontslag Hertog.

20 febr.- Het ont­slag van waar­ne­mend bur­ge­mees­ter Fons Her­tog roept heel veel vra­gen op, die de ge­meen­te (nog) niet kan of wil be­ant­woor­den. Maar die in­for­ma­tie kan ook uit an­de­re ka­na­len ko­men.
Her­tog stap­te don­der­dag zelf op na, al­dus een pers­ver­kla­ring, 'grens­over­schrij­dend ge­drag'. De ge­meen­te geeft ’in het be­lang - en in over­leg - met de be­trok­ke­nen' geen en­ke­le toe­lich­ting op dit op­val­len­de be­sluit. Niet aan de ge­meen­te­raad en niet aan de bur­gers van Hui­zen.

In het dorp doen al­ler­lei ge­ruch­ten en ver­ha­len de ron­de over waar­aan Her­tog zich schul­dig heeft ge­maakt. Zo­als de spe­cu­la­tie dat het in het ver­leng­de ligt van diens mis­stap - por­no­si­tes be­zoe­ken met een ge­meen­te­com­pu­ter - tij­dens zijn bur­ge­mees­ter­schap in Haar­lem­mer­meer. Be­lang­rij­ke vraag is ook wie doel­wit was van dat 'grens­over­schrij­dend ge­drag'. Wa­ren er meer slacht­of­fers? Gaat het om amb­te­na­ren, be­stuur­ders of bur­gers van Hui­zen?

Ant­woor­den blij­ven tot nu toe uit. De Gooi- en Eem­lan­der roept daar­om le­zers op om met in­for­ma­tie over de kwes­tie te ko­men.

Wie meer weet over de aan­lei­ding voor het op­stap­pen van Fons Her­tog of an­der 'grens­over­schrij­dend ge­drag' tij­dens diens (waar­ne­mend) bur­ge­mees­ter­schap kan con­tact op­ne­men. Per mail (e.de.pa­epe@hol­land­me­dia­com­bi­na­tie.nl) of te­le­fo­nisch (035-6477146).  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

9°Cwo
10,5°Cdo
9°Cvr
5,5°Cza

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]