Gezocht: informatie over gedrag van Fons Hertog. Veel vragen rond ontslag Hertog.

20 febr.- Het ont­slag van waar­ne­mend bur­ge­mees­ter Fons Her­tog roept heel veel vra­gen op, die de ge­meen­te (nog) niet kan of wil be­ant­woor­den. Maar die in­for­ma­tie kan ook uit an­de­re ka­na­len ko­men.
Her­tog stap­te don­der­dag zelf op na, al­dus een pers­ver­kla­ring, 'grens­over­schrij­dend ge­drag'. De ge­meen­te geeft ’in het be­lang - en in over­leg - met de be­trok­ke­nen' geen en­ke­le toe­lich­ting op dit op­val­len­de be­sluit. Niet aan de ge­meen­te­raad en niet aan de bur­gers van Hui­zen.

In het dorp doen al­ler­lei ge­ruch­ten en ver­ha­len de ron­de over waar­aan Her­tog zich schul­dig heeft ge­maakt. Zo­als de spe­cu­la­tie dat het in het ver­leng­de ligt van diens mis­stap - por­no­si­tes be­zoe­ken met een ge­meen­te­com­pu­ter - tij­dens zijn bur­ge­mees­ter­schap in Haar­lem­mer­meer. Be­lang­rij­ke vraag is ook wie doel­wit was van dat 'grens­over­schrij­dend ge­drag'. Wa­ren er meer slacht­of­fers? Gaat het om amb­te­na­ren, be­stuur­ders of bur­gers van Hui­zen?

Ant­woor­den blij­ven tot nu toe uit. De Gooi- en Eem­lan­der roept daar­om le­zers op om met in­for­ma­tie over de kwes­tie te ko­men.

Wie meer weet over de aan­lei­ding voor het op­stap­pen van Fons Her­tog of an­der 'grens­over­schrij­dend ge­drag' tij­dens diens (waar­ne­mend) bur­ge­mees­ter­schap kan con­tact op­ne­men. Per mail (e.de.pa­epe@hol­land­me­dia­com­bi­na­tie.nl) of te­le­fo­nisch (035-6477146).  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cdi
7,5°Cwo
5°Cdo
5°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]