Lijsttrekkers aanwezig bij debat 1276 in Huizen

20 febr.- De fu­sie van Hui­zen met La­ren en Bla­ri­cum, het ach­ter­stal­lig groot on­der­houd in de wij­ken met post­co­de 1276, de aan­hou­den­de drugs­han­del en over­last door jon­ge­ren in de buurt, de ver­keers­vei­lig­heid, de HOV, de toe­komst van win­kel­cen­trum De Kost­mand.Het zijn en­ke­le on­der­wer­pen woens­dag­avond 28 fe­bru­a­ri op de agen­da van het ver­kie­zings­de­bat, ge­or­ga­ni­seerd door Buurt­pa­nel 1276 (Stad en Lan­de, Boven­weg en Zen­der­wijk).

Joan van Haaf­ten, mo­tor ach­ter de ac­tie­ve be­wo­ners­ver­e­ni­ging, roept ie­der­een op om naar het de­bat te ko­men, waar­bij de tien lijst­trek­kers van de deel­ne­men­de po­li­tie­ke par­tij­en aan­we­zig zul­len zijn. ,,Het kan ons niet sche­len waar in­wo­ners van 1276 op stem­men, als ze maar ge­bruik ma­ken van hun de­mo­cra­tisch recht'', zegt Van Haaf­ten.

,,Van­we­ge de gro­te be­lang­stel­ling hou­den we het de­bat niet in het wijk­cen­trum Meen­ta­mor­fo­se maar in kind­cen­trum/­ba­sis­school de Twee­mas­ter aan de Koers. Mooi po­di­um, en ruim­te voor hon­derdtach­tig be­lang­stel­len­den'', zegt Van Haaf­ten. Be­wo­ners van de wij­ken 1276 kun­nen voor­af vra­gen aan de lijst­trek­kers in­die­nen via de web­si­te Het de­bat - start om 19.30 uur - wordt ge­leid door Jan Pro­voost van 6FM.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]