Lijsttrekkers aanwezig bij debat 1276 in Huizen

20 febr.- De fu­sie van Hui­zen met La­ren en Bla­ri­cum, het ach­ter­stal­lig groot on­der­houd in de wij­ken met post­co­de 1276, de aan­hou­den­de drugs­han­del en over­last door jon­ge­ren in de buurt, de ver­keers­vei­lig­heid, de HOV, de toe­komst van win­kel­cen­trum De Kost­mand.Het zijn en­ke­le on­der­wer­pen woens­dag­avond 28 fe­bru­a­ri op de agen­da van het ver­kie­zings­de­bat, ge­or­ga­ni­seerd door Buurt­pa­nel 1276 (Stad en Lan­de, Boven­weg en Zen­der­wijk).

Joan van Haaf­ten, mo­tor ach­ter de ac­tie­ve be­wo­ners­ver­e­ni­ging, roept ie­der­een op om naar het de­bat te ko­men, waar­bij de tien lijst­trek­kers van de deel­ne­men­de po­li­tie­ke par­tij­en aan­we­zig zul­len zijn. ,,Het kan ons niet sche­len waar in­wo­ners van 1276 op stem­men, als ze maar ge­bruik ma­ken van hun de­mo­cra­tisch recht'', zegt Van Haaf­ten.

,,Van­we­ge de gro­te be­lang­stel­ling hou­den we het de­bat niet in het wijk­cen­trum Meen­ta­mor­fo­se maar in kind­cen­trum/­ba­sis­school de Twee­mas­ter aan de Koers. Mooi po­di­um, en ruim­te voor hon­derdtach­tig be­lang­stel­len­den'', zegt Van Haaf­ten. Be­wo­ners van de wij­ken 1276 kun­nen voor­af vra­gen aan de lijst­trek­kers in­die­nen via de web­si­te Het de­bat - start om 19.30 uur - wordt ge­leid door Jan Pro­voost van 6FM.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cma
19,5°Cdi
19°Cwo
19,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]