Ondergang Tomin lijkt afgewend

5 juni.- Sociaal werkbedrijf Tomin kan het hoofd de komende jaren boven water houden. Dat blijkt uit de ontwerp-begroting voor volgend jaar. Vorig jaar dreigde nog een neerwaartse spiraal met uiteindelijk mogelijk de ondergang van het SW-bedrijf.

Tomin helpt mensen ’met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan werk en begeleidt ze in opdracht van de gemeenten in het Gooi en de Vechstreek plus Almere en Eemnes. Vorig jaar bleek dat Tomin door een combinatie van factoren dit jaar voor het eerst in de rode cijfers zou belanden en de komende jaren steeds dieper in het rood zou schieten. De afgelopen jaren zijn al tal van SW-bedrijven omgevallen. Gevreesd werd dat Tomin datzelfde lot beschoren zou zijn.

In opdracht van het algemeen bestuur (de wethouders van sociale zaken) heeft de Tomin-leiding begin dit jaar een plan bedacht om het tij te keren. Uit de begroting voor volgend jaar en een doorkijkje tot en met 2022 blijkt nu dat dat financieel goed uitpakt.

De Tomingroep bestaat uit twee delen. Het ene is het Werkvoorzieningschap Tomin, dat op grond van de oude Wet sociale werkvoorziening (WSW) mensen in dienst heeft. Dit schap kwam in de knel door stijgende loonkosten per werknemer, terwijl de rijksoverheid de subsidie per werknemer steeds verder afkneep.

Het andere deel is Tomin BV, waar de bedrijven zijn ondergebracht die werken voor partijen van buiten (waaronder ook de gemeenten). Verliezen die het schap maakt, moet de BV tot nul aanzuiveren uit eigen winst of eigen vermogen. Dat eigen vermogen zit echter grotendeels vast in gebouwen en machines. Wat dreigde, was dat de BV het schap op termijn niet meer overeind zou kunnen houden en dat de hele Tomingroep zou omvallen.

Uit de ontwerp-begroting 2019 blijkt dat het schap inderdaad verlies blijft maken: in 2019 krap acht ton, de drie volgende jaren telkens ruim een miljoen euro. De komende vier jaar kan de BV dat echter ruimschoots goed maken doordat daar jaarlijks 1,3 á 1,4 miljoen winst wordt gemaakt. Per saldo houdt Tomingroep daardoor jaarlijks een paar ton over en hoeft het eigen vermogen niet te worden uitgeput. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 5-6-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

22°Cdo
18,5°Cvr
16,5°Cza
15°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]