Opinie Gooi en Eemlander: Zwijgen van burgemeesters en wethouders voedt wantrouwen

8 juli.- „Dat werd tijd”, zei schrijver Tommy Wieringa vorige week over de aanslag op het hoofdkantoor van de Telegraaf Media Groep (TMG). Volgens mediaverslagen lachte en klapte zeker de helft van de aanwezige burgemeesters en wethouders. Geen van de collegeleden uit het Gooi, het Eemland en de Vechtstreek heeft gezegd zich aan die instemming met de aanslag op de persvrijheid te hebben onttrokken. Ze zwijgen en dat is een veeg teken.

Vrijwel zeker was de aanslag gericht tegen de redactie van De Telegraaf, niet tegen de centrale redactie van De Gooi- en Eemlander en andere regionale titels die in hetzelfde gebouw zit. De daders zijn vermoedelijk criminelen.

Wieringa’s abjecte commentaar tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Maastricht deed veel stof opwaaien. Gold ’Dat werd tijd’ ook voor de eerdere aanslag op de redactieburelen van het blad Panorama? Ja, zei Wieringa. Dat was geen grap, zelfs geen foute, geen kwestie van vrijheid van meningsuiting, dat was het goedkeuren van een midrijf.

Meelopers

Kortenhoever Robby Israel stelde het dinsdag aan de orde als inspreker bij een Wijdemeerse raadscommissie. Niet omdat hij De Telegraaf zo geweldig vindt. Hij wees ook op het nare oorlogsverleden van die krant. Toch nam hij krachtig stelling tegen de aanslag op de persvrijheid waarvan overduidelijk sprake was én tegen het gedrag van de VNG-congresgangers. Ook daarbij verwees hij voor de goede verstaander naar de Tweede Wereldoorlog: „Ons land heeft veel geleden onder meelopers en in dat laffe gedrag lijkt nog steeds niet zoveel te zijn veranderd.”

Overdreven?

Is dat overdreven? Geenszins. Nee, er vielen bij TMG geen doden of gewonden. Maar het punt is dat we al meteen bij de eerste, misschien nog relatief lichte aanslag op onze grondrechten in het geweer moeten komen. Zelfs de eerste stap op de zeephelling is er één te veel. Daarbij passen geen ’grappen’, klappen en lachen.

Israel zei dat ’wij niet te weten komen wie van de (in Maastricht, red.) aanwezige Wijdemeerse bestuurders hebben deelgenomen aan deze weerzinwekkende vertoning, want tot dusver heeft nog geen van hen de moed gehad publiekelijk te reageren’. In feite vroeg hij: wie van de daar aanwezige Wijdemeerse wethouders heeft na die ’misdadige uiting’ van Wieringa gelachen en geklapt? Burgemeester Freek Ossel ontbrak op het VNG-congres, dus hij hoefde zich niet aangesproken te voelen.

Toen hij nog lid was van de Wijdemeerse raad, en dat was hij tot april, had Israel het college er ongetwijfeld vragen over gesteld. Nu zijn Onafhankelijk Liberaal op 21 maart is weggestemd, kon hij de kwestie slechts als inspreker agenderen.

Niemand stelt vragen

Pijnlijk was dat geen van de Wijdemeerse commissieleden zich genoodzaakt voelde de handschoen op te pakken en aan de wethouders te vragen hoe ze zich in Maastricht hebben opgesteld. Even pijnlijk was dat geen van de wethouders het nodig vond er zelfs maar een woord aan te wijden.

U, lezer

Stel u, lezer, bent wethouder en u was in die congreszaal. Stel, u vond wat er gebeurde tenenkrommend. Zou u dan uw mond houden als een inspreker die zaak aan de orde stelt? Vermoedelijk niet. Waarschijnlijk zou u zeggen: Ik heb niet geprotesteerd en achteraf betreur ik dat, maar gelachen en geklapt heb ik natuurlijk niet, want wat Wieringa zei, was geen foute grap, maar verwerpelijke instemming met aantasting van onze rechtstaat.

Geen van de Wijdemeerse wethouders zei iets dergelijks. Ze zwegen. Van de andere in Maastricht aanwezige burgemeesters en wethouders uit het Gooi, het Eemland en de Vechtstreek hebben we overigens ook niets vernomen. En in geen van de gemeenten in deze regio hebben raads- of commissieleden het nodig gevonden hun collegeleden te vragen hoe zij zich op dat congres hebben gedragen.

Eerlijk antwoord?

Heeft het eigenlijk wel zin die vraag te stellen? Krijg je wel eerlijk antwoord? Stel dat in alle gemeenteraden in deze regio aan burgemeesters en wethouder die bij dat congres waren, wordt gevraagd: wat deed u? En stel dat al die collegeleden bezweren: nee, ik lachte niet en klapte niet, want ik vond het heel fout wat er gebeurde. Is dat dan geloofwaardig, waar we weten dat zeker de helft van de zaal wel lachte en klapte?

Waarheid

Achter de waarheid zullen we nooit komen, dat zag inspreker Israel goed. Maar als raadsleden niets vragen, laten ze collegeleden wel heel makkelijk wegkomen. Zelfs tot een leugen om bestwil worden die dan niet gedwongen.

Alles overziend plaatsen burgemeesters en wethouders uit deze regio die in die zaal zaten maar nu zwijgen zichzelf in een onflatteus daglicht. Tegelijk: zouden er collegeleden alsnog opstaan en zeggen ’Nee, aan die beschamende vertoning nam ik niet deel’ dan moeten we ze geloven, zij het dat dat vast wat moeite kost.

Zorgen

Het zou anders zijn geweest als congresdeelnemers uit deze regio zich op eigen initiatief hadden uitgesproken tegen Wieringa’s goedpraten van die aanslag op De Telegraaf. Maar geen van hen vond dat nodig. Blijkbaar onderschatten ze de ernst van wat in Amsterdam en Maastricht is gebeurd. Dat baart grote zorgen. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 8-7-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Czo
24°Cma
27°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]