Plan Blaricum aan Zee krijgt groen licht

8 mrt.- Het ei­land van de Bla­ri­cum­se ont­wik­ke­laar Jan Gees­ink, mag er ko­men. De ge­meen­te­raad is una­niem ak­koord met het plan Bla­ri­cum aan Zee. Tot gro­te vreug­de van wet­hou­der Anne-Ma­rie Ken­nis die het pro­ject de slag­room op de taart noemt voor de Bla­ri­cum­mer­meent.
De vol­gen­de stap is het slui­ten van een over­een­komst met Gees­ink waar­in on­der an­de­re de tijds­plan­ning wordt op­ge­no­men en de fi­nan­ciële on­der­bou­wing. Als dat er goed uit­ziet, start de ge­meen­te de pro­ce­du­re om het be­stem­mings­plan te wij­zi­gen.

In een pro­ject­groep mo­gen be­wo­ners, wa­ter­spor­ters en Staats­bos­be­heer (ei­ge­naar van de grond) mee­pra­ten over de ver­de­re uit­wer­king van de plan­nen. Ook Vrien­den van het Gooi, van­we­ge de aan­tas­ting van de na­tuur een fer­vent te­gen­stan­der van het plan, is voor de pro­ject­groep uit­ge­no­digd. "Voor­als­nog zien ze dat niet zit­ten", zegt Ken­nis, "maar het zou mooi zijn als we ge­za­men­lijk tot de bes­te in­vul­ling kun­nen ko­men.”

Vol­gens de wet­hou­der gaat het nog ze­ker drie jaar du­ren voor­dat de op­ge­spo­ten land­tong met voor­zie­nin­gen als een res­tau­rant, kof­fie­bar, zeil­school/­surf­shop en bed & break­fast er ligt. Om te zor­gen dat Bla­ri­cum­mers niet zo lang hoe­ven te wach­ten op een ge­zel­lig en vei­lig strand wil de raad wel dat het on­der­houd van het strand ver­be­terd, de par­keer­plaat­sen be­ter ver­licht wor­den en er een ver­gun­ning komt voor een tij­de­lij­ke klei­ne ho­re­ca­ge­le­gen­heid.

Zand stor­ten

De wet­hou­der is daar al mee be­zig. „We gaan voor dit zo­mer­sei­zoen zand stor­ten op het gras. Vijf­tien me­ter het land op en an­der­hal­ve me­ter het wa­ter in, zo­dat er weer een echt strand ont­staat. Daar­naast zijn we met Staats­bos­be­heer in ge­sprek over de ho­re­ca en de ver­lich­ting. Zij moe­ten daar ook mee in­stem­men.”

Vol­gens Ken­nis heeft Jan Gees­ink aan­ge­ge­ven mee te wil­len den­ken over die tij­de­lij­ke ho­re­ca­voor­zie­ning. „Het liefst wil­len we iets met een klein ter­ras­je, maar daar­voor moe­ten we wel ver­schil­len­de pro­ce­du­res door­lo­pen. Of dat nog lukt voor deze zo­mer, weet ik niet. An­ders moe­ten we kij­ken naar een rij­den­de kraam. Daar is geen aan­pas­sing van het be­stem­mings­plan voor no­dig.” De ge­meen­te be­kijkt ook of ze het on­der­houd van de twee toi­let­ge­bou­wen over kan ne­men van Staats­bos­be­heer, zo­dat die er deze zo­mer weer tip­top bij­staan.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cdi
7,5°Cwo
5°Cdo
5°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]