Populair Fietsknooppunt Gooi en Vecht krijgt update

4 aug.- Het fiets­knoop­pun­ten­net­werk in de Re­gio Gooi en Vecht­streek krijgt een up­da­te.
Fiet­sen­de toe­ris­ten en re­cre­an­ten heb­ben na­me­lijk door­ge­ge­ven dat het net­werk op som­mi­ge plek­ken niet meer over­een­komt met de plat­te­grond­jes en an­de­re in­for­ma­tie.Het re­gi­o­na­le net­werk van fiets­knoop­pun­ten is een sim­pe­le ma­nier om aan de hand van num­mers mooie fiets­toch­ten te ma­ken door deze streek. Er wordt nu be­ke­ken of het slim is alle mel­din­gen per ge­meen­te te gaan door­ge­ven aan het lan­de­lij­ke bu­reau voor deze knoop­pun­ten.

Groeit

Nu het aan­tal fiets- en wan­del­rou­tes ook in deze re­gio ex­plo­sief groeit en daar­door flink in­ge­wik­keld wordt, komt er een spe­ci­aal rou­te­bu­reau. Zo’n bu­reau moet alle pa­den, rich­ting­bor­den, plat­te­gron­den en an­de­re voor­zie­nin­gen in de ga­ten hou­den en het on­der­houd coör­di­ne­ren. In de pro­vin­cies Utrecht en Noord-Hol­land be­staan al van deze rou­te­bu­reaus. Dit na­jaar ne­men de in toe­ris­me en re­cre­a­tie ge­spe­ci­a­li­seer­de wet­hou­ders een be­sluit over de op­rich­ting en in­rich­ting van zo’n bu­reau.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6,5°Cma
7°Cdi
6,5°Cwo
5°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]