Populair Fietsknooppunt Gooi en Vecht krijgt update

4 aug.- Het fiets­knoop­pun­ten­net­werk in de Re­gio Gooi en Vecht­streek krijgt een up­da­te.
Fiet­sen­de toe­ris­ten en re­cre­an­ten heb­ben na­me­lijk door­ge­ge­ven dat het net­werk op som­mi­ge plek­ken niet meer over­een­komt met de plat­te­grond­jes en an­de­re in­for­ma­tie.Het re­gi­o­na­le net­werk van fiets­knoop­pun­ten is een sim­pe­le ma­nier om aan de hand van num­mers mooie fiets­toch­ten te ma­ken door deze streek. Er wordt nu be­ke­ken of het slim is alle mel­din­gen per ge­meen­te te gaan door­ge­ven aan het lan­de­lij­ke bu­reau voor deze knoop­pun­ten.

Groeit

Nu het aan­tal fiets- en wan­del­rou­tes ook in deze re­gio ex­plo­sief groeit en daar­door flink in­ge­wik­keld wordt, komt er een spe­ci­aal rou­te­bu­reau. Zo’n bu­reau moet alle pa­den, rich­ting­bor­den, plat­te­gron­den en an­de­re voor­zie­nin­gen in de ga­ten hou­den en het on­der­houd coör­di­ne­ren. In de pro­vin­cies Utrecht en Noord-Hol­land be­staan al van deze rou­te­bu­reaus. Dit na­jaar ne­men de in toe­ris­me en re­cre­a­tie ge­spe­ci­a­li­seer­de wet­hou­ders een be­sluit over de op­rich­ting en in­rich­ting van zo’n bu­reau.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

'Planschade' woningbezitters Laren

4 aug.- Elsevier heeft weer de jaarlijkse lijst gepubliceerd van beste gemeenten in Nederland, en we kunnen onszelf feliciteren: Laren staat op de eerste plaats. De uitkomst is een gewogen gemiddelde van wel twintig verschillende aspecten, waarvan er een paa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Elephant Parade

6 aug.- Met routebeschrijvingen en camera in de hand, kom je van Singer tot (voorbij) het kermisterrein mensen tegen die genieten van de Elephant Parade. Laren weer op de kaart! Blije mensen, verwonderde mensen, enthousiaste grote én kleine men  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cdo
14°Cvr
16,5°Cza
17,5°Czo

[Opinie]

Te koop

24 juli.- Mijn jonge verheugde collega vertelde vol trots dat ze haar slag geslagen had in Hilversum! Zelfs voor een geoefende en enthousiaste treinlezeres werden de reiskosten van de dagelijkse woon-werk-afstand Leeuwarden-Amersfoort kosten net iets te begrotelijk. Ze had het hele Gooi afgestroopt op zoek naar een fijne plek. “Maar in Laren staat toch he  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Iedere dag een nieuwe ontmoeting

5 juli.-Lekker lopen rennen, althans Kito. En af en toe even een plasje doen tegen een boom. Zich afvragend “heb ik zo hard tegen die boom geplast? Maar kromme bomen zijn toch ook mooi. Op het witte zand staat ook nog een bankje voor de baas. Lekker uitrusten met z’n tweeë  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]