Raadslid mist vaak waardering

6 jan.- Ruim een der­de van de raads­le­den in de re­gi­o's Gooi en Vecht­streek en Eem­land mist de pu­blie­ke waar­de­ring voor het raads­werk, meldt de Gooi en Eemlander vanmorgen. Ook vindt een der­de de raads­ver­goe­ding te laag. 32 pro­cent stelt te wei­nig tijd te heb­ben om het raads­werk goed uit te kun­nen voe­ren.
Dit is de top drie aan knel­pun­ten die raads­le­den er­va­ren bij de uit­oe­fe­ning van hun ta­ken als raads­lid. Dit blijkt uit een en­quê­te van deze krant in sa­men­wer­king met het on­der­zoeks­bu­reau To­p­on­der­zoek.

De en­quê­te werd ge­hou­den on­der 1287 raads­le­den uit Noord-Hol­land, de re­gio Lei­den en de re­gio Eem­land. Bij­na 34 pro­cent van de be­na­der­de raads­le­den deed mee aan de steek­proef. Een vijf­de van de raads­le­den die mee­de­den aan het on­der­zoek zegt geen knel­pun­ten te er­va­ren. Het ge­brek aan pu­blie­ke waar­de­ring staat in alle re­gi­o's op num­mer 1 als het gaat om wat het be­lang­rijk­ste knel­punt is.

Dicht­ge­tim­merd

Voor­al raads­le­den die in de op­po­si­tie zit­ten ui­ten hun frus­tra­ties. Ze vin­den dat ze te wei­nig in­vloed heb­ben en dat ze een in­for­ma­tie­ach­ter­stand heb­ben ten op­zich­te van co­a­li­tie­par­tij­en. Co­a­li­tie­par­tij­en krij­gen kri­tiek dat ze al­les dicht heb­ben ge­tim­merd en dat het du­a­lis­me ver te zoe­ken is. Daar­naast be­kla­gen raads­le­den zich er­over dat ze te wei­nig tijd heb­ben om on­der­wer­pen uit te zoe­ken en voor te be­rei­den. Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 6-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cma
6,5°Cdi
6°Cwo
6°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]