Raadslid mist vaak waardering

6 jan.- Ruim een der­de van de raads­le­den in de re­gi­o's Gooi en Vecht­streek en Eem­land mist de pu­blie­ke waar­de­ring voor het raads­werk, meldt de Gooi en Eemlander vanmorgen. Ook vindt een der­de de raads­ver­goe­ding te laag. 32 pro­cent stelt te wei­nig tijd te heb­ben om het raads­werk goed uit te kun­nen voe­ren.
Dit is de top drie aan knel­pun­ten die raads­le­den er­va­ren bij de uit­oe­fe­ning van hun ta­ken als raads­lid. Dit blijkt uit een en­quê­te van deze krant in sa­men­wer­king met het on­der­zoeks­bu­reau To­p­on­der­zoek.

De en­quê­te werd ge­hou­den on­der 1287 raads­le­den uit Noord-Hol­land, de re­gio Lei­den en de re­gio Eem­land. Bij­na 34 pro­cent van de be­na­der­de raads­le­den deed mee aan de steek­proef. Een vijf­de van de raads­le­den die mee­de­den aan het on­der­zoek zegt geen knel­pun­ten te er­va­ren. Het ge­brek aan pu­blie­ke waar­de­ring staat in alle re­gi­o's op num­mer 1 als het gaat om wat het be­lang­rijk­ste knel­punt is.

Dicht­ge­tim­merd

Voor­al raads­le­den die in de op­po­si­tie zit­ten ui­ten hun frus­tra­ties. Ze vin­den dat ze te wei­nig in­vloed heb­ben en dat ze een in­for­ma­tie­ach­ter­stand heb­ben ten op­zich­te van co­a­li­tie­par­tij­en. Co­a­li­tie­par­tij­en krij­gen kri­tiek dat ze al­les dicht heb­ben ge­tim­merd en dat het du­a­lis­me ver te zoe­ken is. Daar­naast be­kla­gen raads­le­den zich er­over dat ze te wei­nig tijd heb­ben om on­der­wer­pen uit te zoe­ken en voor te be­rei­den. Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 6-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
23°Cza
25°Czo
24°Cma

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]