Sneeuw nekt trein en scholen in Gooi

12 dec.- Zwa­re sneeuw­val heeft het Gooi flink ge­teis­terd. Mid­del­ba­re scho­lie­ren wer­den naar huis ge­stuurd, trei­nen vie­len uit en bus­sen van Con­nexxi­on re­den gis­ter­avond niet.
Door een wis­sel­sto­ring re­den er ’s avonds geen trei­nen tus­sen Hil­ver­sum en Utrecht Cen­traal. Ge­stran­de rei­zi­gers kre­gen gra­tis kof­fie op sta­ti­on Hil­ver­sum. In­wo­ners van de Gooi- en Vecht­streek wor­stel­den zich door het win­ter­weer. Au­to­mo­bi­lis­ten pas­ten hun snel­heid aan en hiel­den af­stand. Veel kan­to­ren lie­pen vroeg in de mid­dag leeg. Mid­del­ba­re scho­len stuur­den leer­lin­gen voor 1 uur naar huis. ,,Zo­dat leer­lin­gen, ook die ver­der weg wo­nen, vei­lig thuis zijn voor de sneeuw­val los­barst", al­dus rec­tor Johan Veenstra van het Hil­ver­sum­se Co­me­ni­us Col­le­ge.

Piz­za­koe­riers lie­ten op code-rood-dag de brom­mer staan en be­zorg­den al­leen nog lo­pend in de buurt. De Gooi­se Ta­fel speel­de in op het bar­re weer door 150 war­me maal­tij­den al rond lunch­tijd te be­zor­gen. In de Gooi- en Vecht­streek liet het GAD huis­vuil ’s mid­dags niet meer op­ha­len. Dak­lo­zen­op­vang de Co­con in Hil­ver­sum is maxi­maal be­zet, in­clu­sief ze­ven nood­bed­den.

Brand­weer Gooi en Vecht­streek moest net als zon­dag vol­op in ac­tie ko­men om af­ge­val­len tak­ken en om­ge­val­len bo­men weg te ha­len. ,,Door he­vi­ge sneeuw­val zijn voor­al naald­bo­men top­zwaar", al­dus Cora van der Wurff van Na­tuur­mo­nu­men­ten. Bij ’s-Gra­ve­land­se bui­ten­plaats Gooi­lust zijn met spoed co­ni­fe­ren ge­kapt, die op knap­pen ston­den. ,,Ge­bruik je ge­zond ver­stand en ga bij een weer­alarm niet de bos­sen in”, waar­schuwt Van der Wurff. 'Geen gek­ken­huis bij de spoed­ei­sen­de hulp', meldt de woord­voer­der van zie­ken­huis Ter­gooi. ,,Iets meer breuk­jes als ge­volg van het win­ter­se weer. Men­sen wa­ren ook wel ont­zet­tend ge­waar­schuwd.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 12-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27,5°Cdo
26°Cvr
22,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]