Sneeuw nekt trein en scholen in Gooi

12 dec.- Zwa­re sneeuw­val heeft het Gooi flink ge­teis­terd. Mid­del­ba­re scho­lie­ren wer­den naar huis ge­stuurd, trei­nen vie­len uit en bus­sen van Con­nexxi­on re­den gis­ter­avond niet.
Door een wis­sel­sto­ring re­den er ’s avonds geen trei­nen tus­sen Hil­ver­sum en Utrecht Cen­traal. Ge­stran­de rei­zi­gers kre­gen gra­tis kof­fie op sta­ti­on Hil­ver­sum. In­wo­ners van de Gooi- en Vecht­streek wor­stel­den zich door het win­ter­weer. Au­to­mo­bi­lis­ten pas­ten hun snel­heid aan en hiel­den af­stand. Veel kan­to­ren lie­pen vroeg in de mid­dag leeg. Mid­del­ba­re scho­len stuur­den leer­lin­gen voor 1 uur naar huis. ,,Zo­dat leer­lin­gen, ook die ver­der weg wo­nen, vei­lig thuis zijn voor de sneeuw­val los­barst", al­dus rec­tor Johan Veenstra van het Hil­ver­sum­se Co­me­ni­us Col­le­ge.

Piz­za­koe­riers lie­ten op code-rood-dag de brom­mer staan en be­zorg­den al­leen nog lo­pend in de buurt. De Gooi­se Ta­fel speel­de in op het bar­re weer door 150 war­me maal­tij­den al rond lunch­tijd te be­zor­gen. In de Gooi- en Vecht­streek liet het GAD huis­vuil ’s mid­dags niet meer op­ha­len. Dak­lo­zen­op­vang de Co­con in Hil­ver­sum is maxi­maal be­zet, in­clu­sief ze­ven nood­bed­den.

Brand­weer Gooi en Vecht­streek moest net als zon­dag vol­op in ac­tie ko­men om af­ge­val­len tak­ken en om­ge­val­len bo­men weg te ha­len. ,,Door he­vi­ge sneeuw­val zijn voor­al naald­bo­men top­zwaar", al­dus Cora van der Wurff van Na­tuur­mo­nu­men­ten. Bij ’s-Gra­ve­land­se bui­ten­plaats Gooi­lust zijn met spoed co­ni­fe­ren ge­kapt, die op knap­pen ston­den. ,,Ge­bruik je ge­zond ver­stand en ga bij een weer­alarm niet de bos­sen in”, waar­schuwt Van der Wurff. 'Geen gek­ken­huis bij de spoed­ei­sen­de hulp', meldt de woord­voer­der van zie­ken­huis Ter­gooi. ,,Iets meer breuk­jes als ge­volg van het win­ter­se weer. Men­sen wa­ren ook wel ont­zet­tend ge­waar­schuwd.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 12-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

28°Cdo
27°Cvr
24°Cza
19,5°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]