Van Deutekom 'Politicus van 't Jaar 2017

3 jan.- Da­niël­le van Deutek­om, CDA-raads­lid in Hui­zen, is de 'Politicus van 't Jaar 2017 van de Gooi en Vecht­streek' ge­wor­den. Na een no­mi­na­tie­ron­de bleek Van Deutek­om in de stem­ron­de de mees­te stem­men te krij­gen. ’Van meet af aan lag zij daar­in op kop’, meldt or­ga­ni­sa­tor Bert Son­ne­veld. Sinds 2014 is Da­niël­le van Deutek­om raads­lid in Hui­zen. Haar por­te­feuil­le be­staat uit fy­siek do­mein en so­ci­aal do­mein (jeugd). Bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 21 maart staat zij op een twee­de plek bij de chris­ten­de­mo­cra­ten in Hui­zen.

Met 26,6 pro­cent van de stem­men (266 via sur­vio en 18 via mail) ver­sloeg het CDA-raads­lid Ma­rie­ke Mun­ni­ke Smeets (raads­lid Hart voor BNM, Gooi­se Me­ren) en Lies­beth Boer­sen (wet­hou­der Bla­ri­cum, De Bla­ri­cum­se Par­tij). Ru­ben Wouds­ma (CDA-raads­lid Hui­zen) en Flo­ris Voor­ink (VVD-wet­hou­der Hil­ver­sum) wer­den res­pec­tie­ve­lijk vier­de en vijf­de in de re­gi­o­na­le ver­kie­zing.

Son­ne­veld: 'Dank voor de no­mi­na­ties en voor alle uit­ge­brach­te stem­men. Het doel lijkt be­haald; om met deze ver­kie­zin­gen alle po­li­ti­ci in de Gooi en Vecht­streek in het zon­ne­tje te zet­ten. In ie­der ge­val door de 1.067 men­sen die heb­ben ge­stemd.’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
28°Cdi
28°Cwo
21°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]