Van Deutekom 'Politicus van 't Jaar 2017

3 jan.- Da­niël­le van Deutek­om, CDA-raads­lid in Hui­zen, is de 'Politicus van 't Jaar 2017 van de Gooi en Vecht­streek' ge­wor­den. Na een no­mi­na­tie­ron­de bleek Van Deutek­om in de stem­ron­de de mees­te stem­men te krij­gen. ’Van meet af aan lag zij daar­in op kop’, meldt or­ga­ni­sa­tor Bert Son­ne­veld. Sinds 2014 is Da­niël­le van Deutek­om raads­lid in Hui­zen. Haar por­te­feuil­le be­staat uit fy­siek do­mein en so­ci­aal do­mein (jeugd). Bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 21 maart staat zij op een twee­de plek bij de chris­ten­de­mo­cra­ten in Hui­zen.

Met 26,6 pro­cent van de stem­men (266 via sur­vio en 18 via mail) ver­sloeg het CDA-raads­lid Ma­rie­ke Mun­ni­ke Smeets (raads­lid Hart voor BNM, Gooi­se Me­ren) en Lies­beth Boer­sen (wet­hou­der Bla­ri­cum, De Bla­ri­cum­se Par­tij). Ru­ben Wouds­ma (CDA-raads­lid Hui­zen) en Flo­ris Voor­ink (VVD-wet­hou­der Hil­ver­sum) wer­den res­pec­tie­ve­lijk vier­de en vijf­de in de re­gi­o­na­le ver­kie­zing.

Son­ne­veld: 'Dank voor de no­mi­na­ties en voor alle uit­ge­brach­te stem­men. Het doel lijkt be­haald; om met deze ver­kie­zin­gen alle po­li­ti­ci in de Gooi en Vecht­streek in het zon­ne­tje te zet­ten. In ie­der ge­val door de 1.067 men­sen die heb­ben ge­stemd.’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
1°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]