Van Deutekom 'Politicus van 't Jaar 2017

3 jan.- Da­niël­le van Deutek­om, CDA-raads­lid in Hui­zen, is de 'Politicus van 't Jaar 2017 van de Gooi en Vecht­streek' ge­wor­den. Na een no­mi­na­tie­ron­de bleek Van Deutek­om in de stem­ron­de de mees­te stem­men te krij­gen. ’Van meet af aan lag zij daar­in op kop’, meldt or­ga­ni­sa­tor Bert Son­ne­veld. Sinds 2014 is Da­niël­le van Deutek­om raads­lid in Hui­zen. Haar por­te­feuil­le be­staat uit fy­siek do­mein en so­ci­aal do­mein (jeugd). Bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 21 maart staat zij op een twee­de plek bij de chris­ten­de­mo­cra­ten in Hui­zen.

Met 26,6 pro­cent van de stem­men (266 via sur­vio en 18 via mail) ver­sloeg het CDA-raads­lid Ma­rie­ke Mun­ni­ke Smeets (raads­lid Hart voor BNM, Gooi­se Me­ren) en Lies­beth Boer­sen (wet­hou­der Bla­ri­cum, De Bla­ri­cum­se Par­tij). Ru­ben Wouds­ma (CDA-raads­lid Hui­zen) en Flo­ris Voor­ink (VVD-wet­hou­der Hil­ver­sum) wer­den res­pec­tie­ve­lijk vier­de en vijf­de in de re­gi­o­na­le ver­kie­zing.

Son­ne­veld: 'Dank voor de no­mi­na­ties en voor alle uit­ge­brach­te stem­men. Het doel lijkt be­haald; om met deze ver­kie­zin­gen alle po­li­ti­ci in de Gooi en Vecht­streek in het zon­ne­tje te zet­ten. In ie­der ge­val door de 1.067 men­sen die heb­ben ge­stemd.’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

28°Cdo
27°Cvr
24°Cza
19,5°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]