Veel minder voortijdige schoolverlaters

17 mrt.- In tien jaar tijd is het aan­tal voor­tij­di­ge school­ver­la­ters in de Gooi en Vecht­streek met meer dan zes­tig pro­cent ge­daald. Daar­mee staat de re­gio in de top vijf van re­gi­o's met het minst aan­tal jon­ge­ren dat zon­der mbo-, havo-, of vwo-di­plo­ma van school gaat.
De Re­gio Gooi en Vecht­streek werkt met een ac­tie­pro­gram­ma, Match op Mee­doen. Dat moet er­toe lei­den dat jon­ge­ren be­wus­ter met hun toe­komst be­zig zijn. Be­ge­lei­ders ma­ken een schat­ting van wat voor een leer­ling de juis­te aan­pak is wan­neer deze een school dreigt te ver­la­ten. Mo­men­teel telt de re­gio drie­hon­derd voor­tij­di­ge school­ver­la­ters. Tien jaar ge­le­den lag dat ver bo­ven de acht­hon­derd.

,,We gaan om de ta­fel met jon­ge­ren om te be­pa­len wat ze het bes­te kun­nen doen. Soms is het voor een leer­ling bij­voor­beeld goed om een tijd­je te gaan wer­ken, waar­door deze zich kan oriën­te­ren op de juis­te ver­volg­op­lei­ding'', zegt Ma­rije Mans­feld, woord­voer­der van Re­gio Gooi en Vecht­streek.

Ook Arie Slob, mi­nis­ter voor ba­sis- en voort­ge­zet on­der­wijs en me­dia, heeft la­ten we­ten dat hij zich wil in­zet­ten voor min­der zelf­red­za­me jon­ge­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 17-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cwo
7,5°Cdo
14°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]