(video) Blaricums college acteert krampachtig over BVV

5 aug.- Jour­na­list Pe­ter van Riet­scho­ten gaat ’geëi­gen­de stap­pen on­der­ne­men' als bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Bla­ri­cum niet snel over de brug ko­men met het ge­hei­me deel van de BVV-kunst­gras­deal uit 2016.
Van Riet­scho­ten kon­digt dit aan, na de zo­veel­ste wei­ge­ring van het col­le­ge om te­ge­moet te ko­men aan zijn ver­zoek tot vol­le­di­ge open­baar­heid. In een toe­lich­ting meldt hij dat het col­le­ge maan­dag een brief met een (nieu­we) som­ma­tie kan ver­wach­ten. Als dat niet leidt tot open­baar­ma­king dan is er vol­gens de Bla­ri­cum­mer spra­ke van 'on­recht­ma­ti­ge daad c.q. dis­cri­mi­na­toir han­de­len'. Dat zal lei­den tot ’geëi­gen­de stap­pen, waar­bij het col­le­ge ten vol­le aan­spra­ke­lijk zal zijn voor con­se­quen­ties en kos­ten.’

Het ar­gu­ment van het col­le­ge voor de (ge­deel­te­lij­ke) ge­heim­hou­ding was vo­rig jaar dat het gaat om 'in­for­ma­tie die de be­lan­gen van zo­wel BVV als de ge­meen­te Bla­ri­cum kun­nen scha­den'.

De ge­meen­te­raad kreeg de in­for­ma­tie wel ver­trou­we­lijk, maar de op­ge­leg­de ge­heim­hou­ding bleek niet zo­als het hoort te zijn be­krach­tigd. Na die ont­dek­king wend­de Van Riet­scho­ten zich in juni tot de ge­meen­te­raad om­dat vol­gens hem het col­le­ge ten on­rech­te vast­houdt aan ge­heim­hou­ding. Deze week wees het col­le­ge de raad via een memo erop dat in­for­ma­tie­ver­zoe­ken aan de raad sinds 2011 zijn ge­de­le­geerd aan bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders.

Op zijn web­si­te Oog op Bla­ri­cum trekt Van Riet­scho­ten hier­te­gen fel van leer. 'Zie­hier de stuip­trek­kin­gen van een col­le­ge dat op ster­ven na dood is. Zie en lees hoe ju­ri­di­sche kos­ten (uw geld) noch leu­gens (hun mo­ra­li­teit) wor­den ge­spaard om te red­den wat al­lang niet meer te red­den valt. Zie de ju­ri­disch op­ge­klop­te maar o zo ama­teu­ris­ti­sche rook­gor­dij­nen, lees het ver­draai­en van de waar­heid, neem ken­nis van het ver­ach­ten van de wet, pro­beer niet te kot­sen door de be­scha­men­de in­ter­pre­ta­ties. Wat in he­mels­naam brengt dit col­le­ge er­toe zo kramp­ach­tig te ac­te­ren?’  Bron: Gooi en Eemlander   Foto: archief Leo Janssen 

 

Kijk hier naar het dossier

 

https://oogopblaricum.wordpress.com/page/2/?s=bvv-gate

zoals dat werd opgebouwd op de site

www.oogopblaricum.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6,5°Cma
7°Cdi
6,5°Cwo
5°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]