(video) Blaricums college acteert krampachtig over BVV

5 aug.- Jour­na­list Pe­ter van Riet­scho­ten gaat ’geëi­gen­de stap­pen on­der­ne­men' als bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Bla­ri­cum niet snel over de brug ko­men met het ge­hei­me deel van de BVV-kunst­gras­deal uit 2016.
Van Riet­scho­ten kon­digt dit aan, na de zo­veel­ste wei­ge­ring van het col­le­ge om te­ge­moet te ko­men aan zijn ver­zoek tot vol­le­di­ge open­baar­heid. In een toe­lich­ting meldt hij dat het col­le­ge maan­dag een brief met een (nieu­we) som­ma­tie kan ver­wach­ten. Als dat niet leidt tot open­baar­ma­king dan is er vol­gens de Bla­ri­cum­mer spra­ke van 'on­recht­ma­ti­ge daad c.q. dis­cri­mi­na­toir han­de­len'. Dat zal lei­den tot ’geëi­gen­de stap­pen, waar­bij het col­le­ge ten vol­le aan­spra­ke­lijk zal zijn voor con­se­quen­ties en kos­ten.’

Het ar­gu­ment van het col­le­ge voor de (ge­deel­te­lij­ke) ge­heim­hou­ding was vo­rig jaar dat het gaat om 'in­for­ma­tie die de be­lan­gen van zo­wel BVV als de ge­meen­te Bla­ri­cum kun­nen scha­den'.

De ge­meen­te­raad kreeg de in­for­ma­tie wel ver­trou­we­lijk, maar de op­ge­leg­de ge­heim­hou­ding bleek niet zo­als het hoort te zijn be­krach­tigd. Na die ont­dek­king wend­de Van Riet­scho­ten zich in juni tot de ge­meen­te­raad om­dat vol­gens hem het col­le­ge ten on­rech­te vast­houdt aan ge­heim­hou­ding. Deze week wees het col­le­ge de raad via een memo erop dat in­for­ma­tie­ver­zoe­ken aan de raad sinds 2011 zijn ge­de­le­geerd aan bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders.

Op zijn web­si­te Oog op Bla­ri­cum trekt Van Riet­scho­ten hier­te­gen fel van leer. 'Zie­hier de stuip­trek­kin­gen van een col­le­ge dat op ster­ven na dood is. Zie en lees hoe ju­ri­di­sche kos­ten (uw geld) noch leu­gens (hun mo­ra­li­teit) wor­den ge­spaard om te red­den wat al­lang niet meer te red­den valt. Zie de ju­ri­disch op­ge­klop­te maar o zo ama­teu­ris­ti­sche rook­gor­dij­nen, lees het ver­draai­en van de waar­heid, neem ken­nis van het ver­ach­ten van de wet, pro­beer niet te kot­sen door de be­scha­men­de in­ter­pre­ta­ties. Wat in he­mels­naam brengt dit col­le­ge er­toe zo kramp­ach­tig te ac­te­ren?’  Bron: Gooi en Eemlander   Foto: archief Leo Janssen 

 

Kijk hier naar het dossier

 

https://oogopblaricum.wordpress.com/page/2/?s=bvv-gate

zoals dat werd opgebouwd op de site

www.oogopblaricum.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

(N)iets doen loont enorm de moeite

13 okt.- Onkruid bestaat niet. Het is alleen maar een aanduiding voor planten die groeien op plekken waar we het liever niet hebben. Klaver in een weiland wordt gewaardeerd door boer en koe, maar die zelfde klaver wordt in gazons  Lees verder

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig!

9 okt.- De Provincie Noord-Holland heeft ons dorp het voorlopige vertrouwen gegeven om zelfstandig te blijven. Dat betekent dat Laren, maar ook Blaricum en Eemnes een eigen bestuur kunnen houden met een eigen  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cdi
16°Cwo
17°Cdo
16,5°Cvr

[Opinie]

Meer op menselijke maat gesneden

In de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.Hij pleit in zijn stuk dat Tergooi groot genoeg kan zijn en heeft het de titel meegegeven : &  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Vakantie in Bretagne

8 okt.- Laren is een mooi dorpEens per jaar ruilen we Laren in Voor een andere plaatsNa zo&rsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]