(video) Blaricums college acteert krampachtig over BVV

5 aug.- Jour­na­list Pe­ter van Riet­scho­ten gaat ’geëi­gen­de stap­pen on­der­ne­men' als bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Bla­ri­cum niet snel over de brug ko­men met het ge­hei­me deel van de BVV-kunst­gras­deal uit 2016.
Van Riet­scho­ten kon­digt dit aan, na de zo­veel­ste wei­ge­ring van het col­le­ge om te­ge­moet te ko­men aan zijn ver­zoek tot vol­le­di­ge open­baar­heid. In een toe­lich­ting meldt hij dat het col­le­ge maan­dag een brief met een (nieu­we) som­ma­tie kan ver­wach­ten. Als dat niet leidt tot open­baar­ma­king dan is er vol­gens de Bla­ri­cum­mer spra­ke van 'on­recht­ma­ti­ge daad c.q. dis­cri­mi­na­toir han­de­len'. Dat zal lei­den tot ’geëi­gen­de stap­pen, waar­bij het col­le­ge ten vol­le aan­spra­ke­lijk zal zijn voor con­se­quen­ties en kos­ten.’

Het ar­gu­ment van het col­le­ge voor de (ge­deel­te­lij­ke) ge­heim­hou­ding was vo­rig jaar dat het gaat om 'in­for­ma­tie die de be­lan­gen van zo­wel BVV als de ge­meen­te Bla­ri­cum kun­nen scha­den'.

De ge­meen­te­raad kreeg de in­for­ma­tie wel ver­trou­we­lijk, maar de op­ge­leg­de ge­heim­hou­ding bleek niet zo­als het hoort te zijn be­krach­tigd. Na die ont­dek­king wend­de Van Riet­scho­ten zich in juni tot de ge­meen­te­raad om­dat vol­gens hem het col­le­ge ten on­rech­te vast­houdt aan ge­heim­hou­ding. Deze week wees het col­le­ge de raad via een memo erop dat in­for­ma­tie­ver­zoe­ken aan de raad sinds 2011 zijn ge­de­le­geerd aan bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders.

Op zijn web­si­te Oog op Bla­ri­cum trekt Van Riet­scho­ten hier­te­gen fel van leer. 'Zie­hier de stuip­trek­kin­gen van een col­le­ge dat op ster­ven na dood is. Zie en lees hoe ju­ri­di­sche kos­ten (uw geld) noch leu­gens (hun mo­ra­li­teit) wor­den ge­spaard om te red­den wat al­lang niet meer te red­den valt. Zie de ju­ri­disch op­ge­klop­te maar o zo ama­teu­ris­ti­sche rook­gor­dij­nen, lees het ver­draai­en van de waar­heid, neem ken­nis van het ver­ach­ten van de wet, pro­beer niet te kot­sen door de be­scha­men­de in­ter­pre­ta­ties. Wat in he­mels­naam brengt dit col­le­ge er­toe zo kramp­ach­tig te ac­te­ren?’  Bron: Gooi en Eemlander   Foto: archief Leo Janssen 

 

Kijk hier naar het dossier

 

https://oogopblaricum.wordpress.com/page/2/?s=bvv-gate

zoals dat werd opgebouwd op de site

www.oogopblaricum.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cza
29°Czo
27,5°Cma
23°Cdi

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]