Vrouwelijke ambtenaren van Huizen voelden zich niet veilig

23 febr.- De zes vrouwelijke ambtenaren van Huizen durfden pas hun formele klacht tegen waarnemend burgemeester Fons Hertog in te dienen toen gemeentesecretaris Paul Veldhuisen weer (bijna) terug was van vakantie.

De vrouwen hebben met die formele stap gewacht ’in verband met hun veiligheidsgevoel’, meldt de gemeente, die een week geleden nog dacht te kunnen volstaan met een zeer summiere (pers)verklaring.

(Lees hier: Zeven vrouwen klagen over Fons Hertog)

Daarin stond slechts dat de burgemeester per direct was opgestapt wegens ’grensoverschrijdend gedrag’. ’Over de aard van het gedrag worden in het belang van - en in overleg met - de betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan’, klonk het toen.

Terughoudend

Dat blijkt nu opeens anders te liggen. De gemeente stelt in een uitgebreide verklaring dat zij ’op verzoek van de betrokkenen bewust terughoudend is geweest in de communicatie’. ’Deze betrokkenen zijn medewerkers en voor ons staat hun belang voorop. Na overleg met deze betrokkenen kunnen wij nu aanvullende informatie verstrekken.’

(Lees hier: Opinie: Huizers verdienen tekst en uitleg over kwestie Hertog)

In de verklaring staat niet waarom de gemeente nu minder terughoudend hoeft te zijn en welke overwegingen (van de betreffende ambtenaren) daaraan ten grondslag liggen.

Ongewenst

Zoals deze krant zaterdag al wist te melden gaat het om zes (formele) klachten. Uit de mededeling van de gemeente is op te maken dat nog een zevende vrouw - een ’gewone’ inwoonster van Huizen - ’ongewenste omgangsvormen’ heeft gemeld, maar besloten heeft geen officiële klacht in te dienen.

(Lees hier: Schok door Huizer politiek na opstappen van Fons Hertog)

De meldingen van de zes ambtenaren - de eerste dateerde al van begin december vorig jaar - zijn via hun leidinggevenden terechtgekomen bij Paul Veldhuisen, de algemeen directeur annex gemeentesecretaris van Huizen.

Dit zestal en de zevende vrouw zijn ’onverwijld’ doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Die heeft alles geïnventariseerd.

Op vakantie

’De klachten zijn verwerkt tot deugdelijke verklaringen en deze zijn met een begeleidend schrijven bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris ingediend op maandag 12 februari. Voor deze datum is bewust door de klagers gekozen, omdat zij wisten dat de algemeen directeur tot en met 14 februari op vakantie was en zij in verband met hun veiligheidsgevoel pas tegen het einde van zijn vakantie de formele „stap” durfden te zetten.’

Johan Remkes

De vrouwelijke ambtenaren vroegen Veldhuisen ook alles door te sturen naar de commissaris van de Koning Johan Remkes, die formeel verantwoordelijk is voor het functioneren van een waarnemend burgemeester. ’Kort na ontvangst’ hebben Veldhuisen en griffier Jan Veenstra de klachten naar het provinciehuis in Haarlem gebracht.

(Lees hier: Remkes praat met Huizen over opvolger)

Van Remkes kreeg het tweetal vervolgens ’de ruimte om de burgemeester te informeren en te bevragen’. ’Dit leidde bij de burgemeester tot erkenning van grensoverschrijdend gedrag met als gevolg dat hij onmiddellijk zijn ontslag indiende bij de commissaris van de Koning.’

In het geheim

De gemeenteraad is op 19 februari in het geheim over de kwestie geïnformeerd. ’Ter bescherming van de medewerkers gebeurde dit onder geheimhouding’, verklaart de gemeente. ’In overleg met de betrokkenen is de geheimhouding op de informatie die in dit bericht wordt gedeeld, opgeheven.’ Bron: Gooi en EemlanderProces rondom ontslagname burgemeester Fons Hertog (22-02-2018)Op vrijdag 16 februari 2018 maakten wij bekend dat waarnemend burgemeester Fons Hertog zijn ontslag heeft ingediend. De gemeente Huizen is daarna op verzoek van de betrokkenen bewust terughoudend geweest in de communicatie. Deze betrokkenen zijn medewerkers en voor ons staat hun belang voorop. Na overleg met deze betrokkenen kunnen wij nu de volgende aanvullende informatie verstrekken. 

Externe vertrouwenspersoon


Wanneer er op de werkvloer sprake is van ongewenste omgangsvormen, kunnen medewerkers van de gemeente Huizen terecht bij een externe vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). In totaal hebben zeven personen zich in de afgelopen periode gewend tot de vertrouwenspersoon. Zes van deze zeven personen – allen dames – zijn medewerkers van de gemeente Huizen. De zevende persoon heeft geen arbeidsrelatie met de gemeente Huizen, maar onderhoudt wel een functionele relatie met vertegenwoordigers van de gemeente Huizen. Zes van de zeven vrouwen hebben via de vertrouwenspersoon formeel een klacht ingediend. De door deze zeven personen beschreven verhalen hebben allen betrekking op (vermeende) ongewenste omgangsvormen van de zijde van de heer Hertog. Algemeen directeur en gemeentesecretaris Paul Veldhuisen: ,,Begin december 2017 kwam het eerste signaal bij mij binnen via leidinggevenden. Dat leidde niet direct tot het indienen van een klacht. Ik heb de burgemeester destijds aangesproken op zijn gedrag. Voor degenen die het signaal hadden afgegeven was dat op dat moment voldoende. Een maand later - begin januari dus - ontving ik via leidinggevenden echter ernstigere berichten/signalen. De medewerkers van wie de signalen afkomstig waren zijn toen onverwijld in contact gebracht met de vertrouwenspersoon van BING.” 

Proces


De vertrouwenspersoon van BING heeft de klachten geïnventariseerd. Een vertrouwenspersoon doet geen onderzoek, maar kan klagers een luisterend oor bieden, adviseren en desgewenst bij het indienen van klachten ondersteunen. De klachten zijn verwerkt tot deugdelijke verklaringen en deze zijn met een begeleidend schrijven bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris ingediend op maandag 12 februari. Voor deze datum is bewust door de klagers gekozen, omdat zij wisten dat de algemeen directeur t/m/ 14 februari op vakantie was en zij i.v.m. hun veiligheidsgevoel pas tegen het einde van zijn vakantie de formele “stap” durfden te zetten.
Naast een inhoudelijke duiding van de klachten, behelsde het schrijven overigens ook een verzoek tot doorzending aan de Commissaris van de Koning (CdK). De CdK is formeel verantwoordelijk voor het functioneren van een waarnemend burgemeester en daar ligt ook het besluit tot verdere actie. Kort na ontvangst van de klachten van BING hebben de algemeen directeur/gemeentesecretaris en griffier de klachten naar het Provinciehuis in Haarlem gebracht. In overleg met de CdK kregen beiden de ruimte om de burgemeester te informeren en te bevragen. Dit leidde bij de burgemeester tot erkenning van grensoverschrijdend gedrag met als gevolg dat hij onmiddellijk zijn ontslag indiende bij de CdK. 

Gemeenteraad


De gemeenteraad is op 19 februari over deze kwestie geïnformeerd. Ter bescherming van de medewerkers gebeurde dit onder geheimhouding. In overleg met de betrokkenen is de geheimhouding op de informatie die in dit bericht wordt gedeeld, opgeheven. 

Veilige werkomgeving


Paul Veldhuisen: ,,Wij hebben de klachten, die overigens betrekking hebben op de periode 2015-2017, zeer serieus genomen en overeenkomstig gehandeld. Bij de gemeente Huizen moeten medewerkers immers kunnen vertrouwen op een veilige werkomgeving. Zij willen zich nu in alle rust en anonimiteit weer kunnen richten op hun werk. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is groot genoeg geweest en de nazorg verdient nu alle aandacht. Wij vragen daarvoor uw begrip.”  Bron: Gemeente Huizen
 


Ga terug

Publicatie datum: 23-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cma
19,5°Cdi
19°Cwo
19,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]