Wetsvoorstel tot opheffing gemeente Haren niet rijp voor besluitvorming

18 apr.- Over de toekomst van de 20.000 inwoners en de kwaliteiten van de gemeente Haren dreigt de Tweede Kamer binnenkort een besluit te nemen op basis van een wetsvoorstel dat onvoldoende is voorbereid. Die conclusie trok de heer Bisschop/SGP gisteravond terecht tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel tot samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer.De Kamerleden bleken hun taak als medewetgever en controleur van de regering en, indirect, de provincie Groningen niet goed te kunnen vervullen, omdat zij niet beschikken over de juiste informatie, voor zover het de gemeente Haren betreft. Veel is door de provincie Groningen niet onderzocht. Uit wat wel is onderzocht, zijn de resultaten selectief gebruikt en tendentieuze conclusies getrokken. Op veel vragen van Kamerleden had minister Ollongren geen of niet het juiste antwoord. Zo zei zij onder meer dat het proces door de provincie zorgvuldig was gevoerd. Uit de stukken die het Burgercomité Haren aan de Minister had gegeven, komt een ander beeld naar voren. Zie www.burgercomiteharen.nlMet het voorstel van de heer Bisschop om Haren nu uit het wetsvoorstel te halen, wordt het mogelijk het niet verrichte onderzoek naar het financiële toekomstperspectief voor Haren bij volledige uitvoering van zijn verbeterplan Beterr Haren alsnog te doen. Ook kan zo de samenwerking met Tynaarlo, op termijn mogelijk leidend tot een samengaan, een serieuze kans krijgen. Ook dit is tot nu toe onvoldoende verkend. De nieuwe coalitie in Tynaarlo heeft aangegeven hiervoor open te staan.De gemeenten Groningen en Ten Boer kunnen in het voorstel van de heer Bisschop hun herindeling via een lichte samenvoeging zonder belemmering per 1 januari 2019 realiseren.Het Burgercomité Haren hoopt dat door de andere Kamerfracties en de Minister gehoor wordt gegeven aan de roep van de SGP-fractie om meer maatwerk bij gemeentelijke herindeling in de Regio Groningen-Assen. Te beginnen bij Haren.Nadere toelichting kan worden verkregen bij Gustaaf Biezeveld, woordvoerder Burgercomité Haren – 06 22473694 – burgercomiteharen@gmail.com
Onderwerp: Voortgangsbericht Burgercomité Haren d.d. 18 april 2018: terugblik op Kamerdebat 

Beste mevrouw, heer,


Gisteren zijn we met een groep van ruim 30 inwoners bij het Kamerdebat over de herindeling van Haren geweest.


Vanuit D66 was er ook nog een groep van zo'n 15 personen.


Het was belangrijk dat er zoveel inwoners op de tribune zaten, dat was merkbaar aan de Kamerleden en ook de minister.


Het was geen onverdeeld genoegen om op de tribune te zitten, maar dit gevoel zullen degenen die thuis het debat hebben gevolgd,


waarschijnlijk ook hebben gehad.


Het was goed te zien dat de ervaren Kamerleden heel goed de zwakke punten uit het wetsvoorstel konden aanwijzen en de minister hiermee


confronteren. Dit gold trouwens ook voor de nieuweling Harry van der Molen van het CDA.


Maar de andere Kamerleden die in maart vorig jaar waren gekozen, gaven er blijk van niet goed te beseffen wat de rol als medewetgever en


controleur van de regering en, indirect, de provincie Groningen, aan eisen stelt aan een Kamerlid. Zij bleken het dossier slecht te kennen, gingen


kritiekloos en zonder argwaan af op de informatie van de minister en voorstanders van herindeling. Wat de impact van een herindelingswet kan hebben


op de inwoners van de betrokken gemeenten, leken zij ook niet echt te beseffen. De meesten gaven aan dat zij tot hun standpunt waren gekomen door


een afweging van wat zij van voorstanders en tegenstanders hadden gehoord. Onthutsend was het optreden van Monica den Boer/D66 (arrogant), Nevin Özütok/GL,


Stieneke van der Graaf/CU en Albert van den Bosch/VVD. 


Dat de VVD zich vóór herindeling heeft uitgesproken omdat deze partij vindt dat het van oudsher liberale Haren moet herindelen, is erg teleurstellend. Temeer omdat de VVD weet dat Tynaarlo


een serieus alternatief is. 


Steun voor Haren was er van de SGP, SP, PVV, 50Plus en Forum en Democratie. 


De heer Bisschop/SGP die het dossier het beste bleek te kennen en zijn controlerende rol uitstekend vervulde, heeft de minister gevraagd om Haren uit het wetsvoorstel te halen omdat het wetsvoorstel op diverse punten niet goed


is voorbereid. De minister heeft dit afgewezen, zoals ze alles afwees, maar moet niet uitgesloten worden geacht dat het voorstel van de SGP alsnog door andere fracties wordt ondersteund.


Dit kunnen zij doen door in te stemmen met het amendement van 50Plus en SP om Haren uit het wetsvoorstel te halen.


Het Burgercomité heeft in zijn persbericht hierop ingespeeld. (bijgevoegd) 


Het CDA heeft zich nog niet uitgesproken. Het heeft meer informatie nodig. De minister kon die echter niet geven.


Kortom, er is nog niets beslist. Dus geen reden om nu de vlag al halfstok te hangen. Het kan nog goed komen in de Tweede Kamer.


Anders komt het in de Eerste Kamer. Die let meer op rechtmatigheid en zorgvuldigheid van het wetgevingsproces dan de Tweede Kamer.


We gaan vol goede moed door met de strijd, ongeacht wat de voorstanders van herindeling roepen.


Een tenniswedstrijd is pas beslist als de laatste bal is geslagen. Zo is het ook met de opheffing van Haren.


Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.


Vriendelijke groet,


namens het Burgercomité Haren,


Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
 

Ga terug

Publicatie datum: 18-4-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cza
14,5°Czo
20°Cma
21°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]