Kijkdoos maken in Museum Hofland

7 jan.- In het Ge­o­lo­gisch Mu­se­um Hof­land in La­ren wordt mor­gen weer een spe­ci­a­le kin­der­ac­ti­vi­teit ge­hou­den. Dit keer wor­den er kijk­do­zen ge­maakt.

In het mu­se­um zelf staan ook al kijk­do­zen of di­o­ra­ma's. Deze di­o­ra­ma's in het mu­se­um bren­gen in beeld hoe het le­ven op aar­de er heel lang ge­le­den uit­zag.

Zo’n 'kijk­doos' of di­o­ra­ma kun­nen kin­de­ren ook zelf ma­ken. Dan kun­nen ze thuis of op school bij­voor­beeld la­ten zien hoe mooi en bij­zon­der 500 mil­joen jaar ge­le­den het le­ven in de zee was, of hoe span­nend het was toen die groot­ste land­die­ren ooit rond­lie­pen: de di­no­sau­riërs.

Ie­de­re eer­ste zon­dag van de maand wor­den er in het Ge­o­lo­gisch Mu­se­um Hof­land spe­ci­a­le kin­der­ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd.

Voor de kin­der­ac­ti­vi­tei­ten geldt een toe­slag van 1,00 euro voor ma­te­ri­aal­kos­ten bo­ven de en­tree­prijs van het mu­se­um.

Ge­o­lo­gisch Mu­se­um Hof­land is ge­ves­tigd aan de Hil­ver­sum­se­weg 51 in La­ren (te­gen­over res­tau­rant La Pla­ce) en is open van­af 13.00 tot 16.30 uur; te­le­foon 035-5382520. Meer info: www.geologischmuseumhofland.nl
Ga terug

Publicatie datum: 7-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

26,5°Cdi
25,5°Cwo
22,5°Cdo
17°Cvr

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]