Kijkdoos maken in Museum Hofland

7 jan.- In het Ge­o­lo­gisch Mu­se­um Hof­land in La­ren wordt mor­gen weer een spe­ci­a­le kin­der­ac­ti­vi­teit ge­hou­den. Dit keer wor­den er kijk­do­zen ge­maakt.

In het mu­se­um zelf staan ook al kijk­do­zen of di­o­ra­ma's. Deze di­o­ra­ma's in het mu­se­um bren­gen in beeld hoe het le­ven op aar­de er heel lang ge­le­den uit­zag.

Zo’n 'kijk­doos' of di­o­ra­ma kun­nen kin­de­ren ook zelf ma­ken. Dan kun­nen ze thuis of op school bij­voor­beeld la­ten zien hoe mooi en bij­zon­der 500 mil­joen jaar ge­le­den het le­ven in de zee was, of hoe span­nend het was toen die groot­ste land­die­ren ooit rond­lie­pen: de di­no­sau­riërs.

Ie­de­re eer­ste zon­dag van de maand wor­den er in het Ge­o­lo­gisch Mu­se­um Hof­land spe­ci­a­le kin­der­ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd.

Voor de kin­der­ac­ti­vi­tei­ten geldt een toe­slag van 1,00 euro voor ma­te­ri­aal­kos­ten bo­ven de en­tree­prijs van het mu­se­um.

Ge­o­lo­gisch Mu­se­um Hof­land is ge­ves­tigd aan de Hil­ver­sum­se­weg 51 in La­ren (te­gen­over res­tau­rant La Pla­ce) en is open van­af 13.00 tot 16.30 uur; te­le­foon 035-5382520. Meer info: www.geologischmuseumhofland.nl
Ga terug

Publicatie datum: 7-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Cdo
19°Cvr
17°Cza
15°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]