Besluitenlijst openbare raadsvergadering 31 oktober

 1. 8 nov. verslag van  openbare raadsvergadering 31 oktober

  Opening en vaststetling agenda
  De voorzitter opent de vergadering. Op advies van raadscommissie R&I wordt agendapunt 7.1 van de agenda afgevoerd. Vanuit de BEL Combinatie is ondersteuning aanwezig voor het chroombook. De raadsinformatiebrief met de nadere uitleg over het proces sportaccommodatiebeleid wordt betrokken bij agendapunt 7.2. Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de VVD voor agendapunt 3. Van de fracties LL en CDA is een amendement ontvangen voor agendapunt 7.2. Van de fractie D66 is een motie `vreemd aan de orde van de dag' ontvangen inzake `bouw RABO- locatie'. De motie wordt aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 2. Mededelingen/Voortganggroteprojecten
  Wethouder Calis intake de evaluatie van de kermis met de Stichting Kermis Laren.
  Wethouder Van Hunnik intake de `week van de pleegzorg' en het inloopspreekuur Sociaal Domein.
  Wethouder Stam intake de toekenning van de 2deprijs voor het schoonste winkelgebied van Nederland, een gesprek met de eigenaren/huurders Schapendrift, de grote opkomst bij de bewonersavond bestemmingsplan Centrum, start prestatieafspraken met Woningbouwverenigingen, toewijzing 14 woningen Houtzagerij en uitbesteding stedenbouwkundig plan/ontwerp bestemmingsplan project Crailo.

 3. Beantwoording vragen
  De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de ontsluiting van het Rosa Spier complex. De vragen worden beantwoord door wethouder Stam.

 4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
  Wethouder Van Hunnik intake een aantal verzonden raadsinformatiebrieven over het Sociaal Domein, waaronder `Plan werken aan werk', en het geld dat is teruggestort naar de gemeenten.
  Wethouder Stam intake de nieuwe Huisvestingsverordening.
  Wethouder Calis intake voorbereidingen voor de oprichting van een regionaal ontwikkelingsbedrijf.

 5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 26 September 2018 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
  De lijst wordt conform vastgesteld.
  Toezegging wethouder Stam aangaande stuk II-1: nagezien wordt of het college de brief heeft beantwoord van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland intake de schenking van de lindeboom.

 7. Raadsvoorstellen:

 1. 7.1  Aanvraag omgevingsvergunning realisatie appartementen Rabolocatie / Keuzenota Afgevoerd van agenda.

 2. 7.2  Sportaccommodatiebeleid Laren 2018
  Het ingediende amendement van de fracties LL en CDA wordt met 5 stemmen voor (LL, CDA) en 10 stemmen tegen (LB, VVD, D66) verworpen.
  Het mondeling ingediende amendement van de fractie LB intake de toevoeging van de aanduidingen "maximaal" en "binnen de beschikbare budgetten" onder "Subsidie op groot onderhoud" op pagina 4 van de notitie, wordt unaniem 
  aangenomen.
  De leden Klingenberg en Timmerman leggen een stemverklaring af.
  De raad besluit met 10 stemmen voor (LB, VVD, D66) en 5 stemmen tegen (LL, CDA) de notitie
  `Sportaccommodatiebeleid Laren 2018' gewijzigd vast to stellen.Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 2017/2018 De raad besluit conform voorstel.Moties vreemd aan de orde van de dag
  De motie van de fractie D66 intake' bouw RABO-locatie' wordt ingetrokken.
  Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering.
 Aanwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Bart Vos, Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hansvan GoozenLiberaal Laren -Jacqueline Timmerman, Evert de Jong, Maria Klingenberg-Klinkhamer, RikSnoekVVD-Desiree Niekus, Johan de Bondt, Hans Faas CDA -Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Rinske KruisingaVoorzitter:
Griffier.Corry Holtslag
Wethouders: PeterCalis(LarensBehoud),KarinvanHunnik(LarensBehoud),TonStam(WD)


 

Ga terug

Publicatie datum: 8-11-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Utrecht of Haarlem?

28 sept.- Graag wil ik de gemeenteraden van Laren en Blaricum een compliment geven. Zij namen deze week een motie aan met als strekking dat Laren en Blaricum het best passen, net als Eemnes,  in en bij de provincie Utrecht. Utrecht , dat als democratisch standpunt heeft dat er voor fusie  draagvlak moet zijn i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Even schakelen...

11 okt.- Als directeur van Heemschut dat zich inzet voor het behoud van erfgoed is het even wennen in de gemeente- raad. Ik zit nu niet (meer) als inspreker bij de raadscom- missies maar als volksvertegenwoordiger in d  Lees verder

[Het weer in Laren]

9°Cdi
8°Cwo
7,5°Cdo
7°Cvr

[Opinie]

Zeker toekomst voor Federatiegemeente door prof. Douwe Jan Elzinga

9 okt.- Een federatie van de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) is afgeblazen, zo berichtte Binnenlands Bestuur in het vorige nummer. Dat is jammer want deze figuur heeft allerlei aantrekkelijke kanten. De vorming van deze federati  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (40)

7 nov.- Ons rieten dak is nodig toe aan een grote onderhoudsbeurt. De aan en af vliegende merels – een voor een wachtend en dansend op het lekkers in de vogelhuisjes en de doorgesneden appels-  hebben er al heel wat kuilen in gemaakt. De rietdekker keek dan ook bezorgd. Eerst moet het laagje mos en algen van het dak worden &l  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]