Nieuwe leden gevraagd voor de Adviesraad Sociaal Domein HBEL: inwoners uit Laren en Eemnes

15 aug.- De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt enthousiaste inwoners uit Laren en Eemnes die vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid, en/of persoonlijke ervaring, interesse of netwerk kunnen adviseren over de onderwerpen binnen het sociaal domein.

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beperking. De rechten van burgers zijn geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor het maken en de uitvoering van het beleid op al deze gebieden. Binnen de wet is vastgelegd dat burgers over de maatregelen en (beleids-)plannen adviseren.

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL voert deze adviesrol uit, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren op de bovengenoemde onderwerpen.

Van de kandidaten wordt gevraagd dat ze:

 • in Laren of Eemnes wonen (vereiste);

 • voeling en affiniteit hebben met lokale vraagstukken binnen het sociaal domein;

 • ervaring en/of kennis en/of affiniteit hebben met minimaal één van de domeinen (werk en inkomen (Participatiewet), zorg en welzijn (Wmo) en jeugd (Jeugdwet));

 • signalen en ervaringen kunnen vertalen in advies;

 • goed kunnen samenwerken;

 • open staan voor discussie;

 • in staat zijn om individuele situaties te plaatsen in de context van het algemeen belang en van daaruit te oordelen en te adviseren.

Taken van de kandidaten zijn dat ze:

 • deelnemen aan vergaderingen van de adviesraad;

 • één of meer inhoudelijke portefeuilles hebben als specifiek aandachtspunt en het kunnen voorbereiden van adviezen;

 • zorgen voor terugkoppeling van voortgang of ontwikkelingen binnen de portefeuille(s);

 • actief gebruikmaken van hun eigen en lokale netwerk, belangen en behoeften van cliënten herkennen en kunnen vertalen naar bruikbare adviezen.

Wat wij bieden

Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein HBEL is een vrijwilligers functie. U ontvangt wel een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de adviesraad. Vanzelfsprekend worden ook de gemaakte (reis)kosten gedekt.

Wilt u meer weten over de inhoud van de functie, of heeft u andere vragen, bel dan gerust eén van de leden Adviesraad Sociaal Domein HBEL. Yvonne van Dam is te bereiken op 06 26064906. Hans Wolffers is te bereiken op 035-8877225.

U kunt uw sollicitatie tot eind september sturen naar de secretaris van de adviesraad, m.tijssen@huizen.nl, ter attentie van de voorzitter a.i. Roelof Jan Manschot.

De selectiegesprekken worden gepland in de periode tussen 1 en 15 oktober.  Bron: Gemeente Laren
Ga terug

Publicatie datum: 15-8-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

18,5°Cwo
15°Cdo
12,5°Cvr
12°Cza

[Opinie]

Vander Hoek D66 opeens democraat?

26 sept.- Zonder  te luisteren naar welke inwoner dan ook van Blaricum en Laren besloot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij monde van Commissaris Johan Remkes en Gedeputeerde Jack van der Hoek tot een herindeling te komen van de Gooi en Vechtstreek. De bevolking van Laren en Blaricum was al mordicus tegen en kwam nog meer in opstand. De gemeente  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]