Nieuwjaarsspeech burgemeester

6 jan.- Gisterenavond vond in het Brinkhuis de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laren plaats. Uitgenodigd waren oude en nieuw bewoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, sport- en vrijetijdsverenigingen,bestuurders uit omliggende gemeenten etc. Bij die gelegehid hield burgemeester Elbert Roest de volgende speech:

 

Dames en heren,

Namens gemeenteraad en college van B & W heet ik u welkom bij deze nieuwjaarsreceptie.

Kent u dit document? Het is het wapendiploma van Laren met daarop een schild in azuur (lapus lazuli, diep blauw) beladen met een S van goud. Waar de S in het wapen vandaan komt is niet bekend. Ik houd het op de opvatting van de historicus Herman Pleij die de S verklaart uit het Romeinse begrip Societas: een gemeenschap van mensen.

Dit wapen werd op 22 oktober 1817 door de Hoge Raad van Adel toegekend aan ons dorp.

Het wapen bestaat dit jaar dus 200 jaar en omdat er geen gemeentelijke fusies zijn geweest, is het tot op heden in ongewijzigde vorm in gebruik.

Dat zou dus reden voor een feestje kunnen zijn -ik daag de twee dorpspartijen daar in ieder geval toe uit- maar of er echt aanleiding voor bestaat is maar zeer de vraag. Immers, vandaag over een maand weten wij of Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van mening is dat de zelfstandigheid van Laren moet worden beëindigd en ons dorp als buitenwijk deel gaat uitmaken van de gemeente Huizen.

En ik ben benieuwd of dan hetzelfde gaat gebeuren als in 1923 toen de inwoners van Blaricum hun wapen, de korenbloemen, in hun revers droegen om aan te geven dat zij niet met de gemeente Laren wilden fuseren.

Ik heb vandaag het speldje alvast maar opgedaan. Regeren is tenslotte vooruitzien en het kan sowieso geen kwaad want er is alle reden om trots te zijn op wat dit dorp presteert. Ik kom daar zo meteen op terug.

Mocht de provincie kiezen voor herindeling dan wordt dat nog wel 'een dingetje'. De Algemene Regels voor Her-Indeling (ARHI) van gemeenten schrijven een procedure voor die zorgvuldigheid eist. Zo moet formeel worden beoordeeld of de gemeente voldoende bestuurskrachtig is en wordt de opinie van de gemeenteraad gewogen. Dan vormt Laren met Blaricum en Eemnes een Gemeenschappelijke Regeling: de BEL-combinatie waardoor Noord-Holland gehouden is overleg te voeren met de provincie Utrecht. En omdat er in maart volgend jaar landelijke verkiezingen zijn, is het aannemelijk dat een fusiebesluit pas kan worden genomen door een nieuw Kabinet. Ik ben benieuwd wanneer dat Kabinet is gevormd en hoe het aankijkt tegen herindelingen. Kortom: er zal nog aardig wat water door de Gooiergracht stromen voordat er duidelijkheid ontstaat.

Ik pleit ervoor die tijd goed te gebruiken en te blijven doen waarmee we in Laren al jaren bezig zijn: de ongewisheid inzetten als positieve drijfveer om de voorzieningen voor de samenleving goed op orde te brengen en te houden. Vanuit die filosofie realiseerden we onder andere dit Brinkhuis maar nog tal van andere voorzieningen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het dorp.

Dat gaat ons goed af en ook nog eens met de beste politicus van de Gooi- en vechtstreek in huis: wethouder Tijmen Smit!

Dames en heren: de Griekse wijsgeer Heraclitis, mentor van denkers als Plato en Aristotales, heeft ooit gezegd dat een man nooit twee keer in dezelfde rivier kan staan. Laat die uitspraak even tot u doordringen: een man kan nooit twee keer in dezelfde rivier staan.

Heraclitus kwam met de gedachte van pantha rhei, alles stroomt, alles verandert continu, de mens zelf evenals zijn omgeving. Dus kan iemand nooit in dezelfde rivier staan. En we ervaren dat ook zo in een globaliserende wereld die aan mensen van alle leeftijdscategorieën steeds nieuwe opgaven stelt en onzekerheden aanreikt. Die onzekerheden zijn zo groot dat het mensen kan beklemmen.

Als historicus zie ik het als een verklaring voor actuele verschijnselen als de Brexit, ISIS of het succes van Trump. Het zijn bewegingen met een overeenkomstige grondslag die de zekerheid en veiligheid van het vroegere heiligen. Voor de een is dat Good Old England, voor de ander zijn dat de wetten van de Islamitische Staat, voor een derde Make America Great Again. Hoe uiteenlopend van karakter ook, het begrip again -als vroeger- is de gemeenschappelijke noemer. In oude waarden ligt houvast en anker. Jan Terlouw refereerde er onlangs op zijn manier ook aan toen hij het had over het touwtje dat in jeugd uit iedere brievenbus hing. Dat ging over een tijd waarin mensen nog vertrouwen in elkaar en in de politiek hadden.

Er is dus iets aan de hand. Dat moeten we onder ogen zien, duiden, en zeker niet veroordelen. We moeten er iets mee, ook op locaal niveau: maar wat? Dat is soms best een worsteling.

En we hebben er als politieke bestuurders -zonder uitzondering- mee te maken.

. Denkt u bijvoorbeeld aan het dossier van de internationale vluchtelingenstromen. Leen van der Pols en ik hadden de handen vol om draagvlak te vinden onder de bevolking voor een asielzoekerscentrum. Ik weet niet hoeveel gesprekken wij hebben gevoerd met voor- en tegenstanders en toen we het eenmaal geregeld hadden, werd binnen de kortste keren gesloten. Hoe houd je koers en vertrouwen in zo'n turbulente context?

. En Ton Stam (ook wel regen ton genoemd) die in zijn portefeuille wordt geconfronteerd met klimaatverandering in de vorm van onberekenbare wateroverlast. Hij moet iets doen en hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Dat wordt van hem verwacht, hij komt met een plan. Maar het draagvlak voor de uitvoering is broos en vergt al zijn politieke talent om het tot een goed einde te brengen.

. Tijmen Smit wordt als portefeuillehouder economische zaken geconfronteerd met leegloop in het winkelbestand. Dat raakt de vitaliteit van het dorp. Het koopgedrag verandert snel en hij moet in actie komen. Maar hoe? Een ondernemersfonds is goed instrument om te kunnen investeren maar niet a priori populair. Geen ondernemer betaalt graag belasting en over de uitgave van het binnengekomen geld kun je volop twisten. En toch moet hij doorpakken.

. In mijn portefeuille veiligheid zie ik het aantal onaangepaste en verwarde personen in de gemeenschap snel toenemen. Dat noodzaakt tot actie, maar hoe? De politie is overbelast, het maatschappelijk werk gekort in haar mogelijkheden. Dat geeft spanning in de samenleving en het duurt niet lang voordat je in de krant leest dat die burgemeester vooraan staat bij feestjes maar dat je hem bij ellende in de buurt niet ziet.

Ik verzeker u, ik kan nog heel veel meer concretiseren.

Waar het om gaat is dat het politieke bestuur bij zulke snelle veranderingen aansluiting moet houden met de bevolking. Dit kunnen wij als gemeenteraad of als wethouders niet alleen. Wij kunnen het niet alleen. Deze vraagstukken kun je alleen maar in gezamenlijkheid beheersen.

Dat brengt me terug bij de S van Laren. Eigenlijk is het een geweldig wapen want het drukt de kracht van de verbondenheid van de gemeenschap uit.

En dat betekent echt heel veel. Gemeenschappen hebben namelijk het recht om idealen en beginselen die hun gemeenschappelijk erfdeel vormen te beschermen en te verwezenlijken.

Dat is vastgelegd in het internationaal recht. In de preambule van het Europees Handvest voor de Locale Autonomie uit 1985 wordt gesteld dat het recht van burgers om deel te nemen aan het openbaar bestuur een fundament vormt van een goed werkende democratie.

We hoeven het met zijn allen alleen maar toe te passen. En dan maakt het niet uit welk thema we bij de kop pakken. Als we elkaar vasthouden en versterken, komen er prachtige dingen tot stand. Van bescheiden tot spectaculair. Maar zonder uitzondering zingevend.

.Denk aan het monument dat we gaan oprichten voor de Joodse kinderen die in 1941 uit Laren werden weggevoerd en waarvan er velen werden vermoord door de Nazi's.

. Denk aan de hulp van veel vrijwilligers aan statushouders die hier vanavond in een groep aanwezig zijn en die we onder bondgenootschap zo snel mogelijk in onze samenleving willen gaan integreren (ik heb ze eerder vanavond welkom geheten).

. Denk aan de succesvolle lichtjesavond van ondernemend Laren in december.

. Denk aan de nieuwe uniformen van MCC.

. Denk aan de BPV Weversweg die onder de bezielende leiding van Eric Sterk gedisciplineerd omging met een man met onaangepast gedrag

. Denk aan het trainen van winkeliers in het herkennen van mensen met een lichte vorm van dementie.

 

. Denk aan het project omtrent barmhartigheid dat zo zorgvuldig door ds. Rinzema en pastoor Vriend vorm werd gegeven.

. Denk aan het nieuwe Singertheater dat we in september gaan openen en dat naast een paar miljoen gemeentelijke bijdrage alleen maar van de grond kon komen door een uitzonderlijke financiële gaven vanuit de bevolking. Net als het nieuwe zwembad fiksen we het gewoon met elkaar.

Zo maar een willekeurige greep. Er is veel meer dan ik kan opnoemen. Het gaat allemaal om initiatieven die vanuit zingeving worden gestart en die vrijwel altijd, willen ze succesvol zijn, een publiek-privaat karakter hebben. En dat collectieve karakter komt samen in dit schildje met het wapen van Laren. In de S van Societas die wat mij betreft als geuzenpenning met trots kan worden gedragen.

En dat brengt me meteen bij een klus die we gezamenlijk in 2017 moeten en zullen gaan klaren. Het gaat heel goed met dit Brinkhuis. Jolinde heeft zich als nieuwe directeur met huid en haar verbonden aan dit instituut en timmert aan de weg.

En zij heeft zich voorgenomen om dit pand te verduurzamen, ook zo'n mondiaal thema wat ons dorp direct raakt. Jolinde wil dit pand verledden (of moet ik zeggen verletten?). Er zal hier LED-verlichting moeten komen. Dat is wat deze tijd vraagt, de lichtsterkte kan al naar behoefte worden gedifferentieerd en het is spaarzaam dus goed voor de exploitatie. Maar het kost wel een kleine € 30.000.- En aangezien dit een gemeenschapshuis is, gaan we de creativiteit hier vanavond en in de samenleving aanwezig aanboren om dit project gestalte te geven. We doen het van onderop, gewoon met een gemotiveerd clubje mens die dit varkentje gaan wassen. U kunt zich zometeen bij haar melden als u er uw schouders onder wilt zetten.

Ik daag u uit om mee te helpen. Als we het samen doen, kan 2017 een mooi jaar worden voor dit dorp en de regio.

Ik hef graag het glas op uw gezondheid!

 

Elbert Roest, jan. 2017

 
Ga terug

Publicatie datum: 6-1-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Cza
18,5°Czo
23°Cma
25,5°Cdi

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]