Zwemgym op scholen in Laren

4 nov.- De ge­meen­te La­ren gaat ’nat be­we­gings­on­der­wijs', dus gym­nas­tiek voor ba­sis­scho­len in het wa­ter, sub­si­dië­ren. De raad nam het voor­stel woens­dag­avond en­thou­si­ast aan. Hier­door kan ie­de­re ba­sis­school acht keer per jaar 45 mi­nu­ten zwem­men met één groep van 30 leer­lin­gen. 'De­ze voor­zie­ning ver­strekt het on­der­wijs de mo­ge­lijk om een ex­tra be­we­gings­ac­ti­vi­teit aan te bie­den dat goed is voor de ge­zond­heid van de leer­lin­gen en het ge­bruik van zwem­bad de Bie­zem be­vor­dert', al­dus het col­le­ge­voor­stel. De school­di­rec­teu­ren vin­den het een goed idee. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 4-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Doe wat uw buurman doet!

17 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cwo
11,5°Cdo
11,5°Cvr
9,5°Cza

[Opinie]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

20 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

14 nov.- Waar eens bomen werden gezaagdWerd ook een nieuw plan gevraagdWat te doen met de vrijgekomen grond?Nieuwe sjieke huizen moeten er komenDaar staan straks mooie wijkenMaar voor alle Laarders of alleen voor de nieuwe rijkenDe hijsinstallatie mag blijvenAls een monument voor wat er eens wasOf wordt het alras verzaagd tot brandhout en asDe aanblik nu geeft je geen vreugdWat is er in het plan voor Larens jeugd ?De aankomende Sint heeft een beetje invoed op de tekst gehad.Tekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]