Aanpak wateroverlast naar de gemeenteraad

7 juni.- De aanpak wateroverlast, als onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan Laren 2018 - 2022 (GRP), is klaar. Uiteindelijk heeft de inbreng van inwoners geleid tot belangrijke aanscherpingen in het plan en veel adviezen voor de uitvoering ervan. Hartelijk dank voor die inbreng en alle goede en scherpe discussies! Het definitieve GRP/aanpak wateroverlast wordt in juni besproken in de raadscommissie en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

De uitgangspunten op een rij
Hieronder beschrijven we in het kort de kernpunten waar de aanpak wateroverlast op is gebaseerd:    

 • Afkoppelen van dakvlakken staat centraal.
  Dit betekent dat zoveel mogelijk hemelwater afkomstig van de daken niet meer in het vuilwaterriool 
  •  terechtkomt. Gebiedsgericht werken is hierbij essentieel om integraal te kunnen werken en tot betere oplossingen te komen.
  • De gemeente Laren neemt de uitvoering en de kosten van het afkoppelen op zich.
   Het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners. Door de grote verscheidenheid aan woningen en afkoppeloplossingen lopen de kosten per woning sterk uiteen. Daarom betaalt en organiseert de gemeente het afkoppelen. 
  • De kosten voor de aanpak wateroverlast worden betaald uit de rioolheffing.
   Om de kosten te kunnen dekken stijgt de rioolheffing de komende 4 jaar stapsgewijs. De totale stijging na 4 jaar, inclusief die voor het reguliere onderhoud, zal rond € 75,- per huishouden bedragen.

  U bent welkom bij de commissievergadering van 19 juni
  Op dinsdag 19 juni vergadert de commissie Ruimte & Infrastructuur over het GRP/aanpak wateroverlast. Deze vergadering is openbaar en is om 20.00 uur in het raadhuis in Laren. U bent daarbij van harte welkom. Wilt u inspreken? Dan kunt u dat vooraf melden bij griffie@laren.nl

  Bekijk het GRP/aanpak wateroverlast 
  De volledige agenda met alle documenten voor de commissievergadering, inclusief het volledige GRP/aanpak wateroverlast, kunt u hier inzien. Voor wie het prettiger vindt, is er ook een samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Laren 2018 – 2022 beschikbaar. 

  Vervolgstappen
  Na de raadscommissie wordt het GRP/aanpak wateroverlast op woensdag 27 juni voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad ermee instemt, gaan we direct beginnen met het uitwerken van een uitvoeringsplan. En uiteraard gaan we dat weer in samenspraak met u doen.  Meer informatie Op onze website vindt u algemene informatie over wateroverlast en een geactualiseerd overzicht met vragen en antwoorden.Ga terug

Publicatie datum: 7-6-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cdo
15°Cvr
15°Cza
14°Czo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]