Afkoppelen regenwater van riool in Laren in 2025 klaar

12 juni.- Iedere perceeleigenaar in Laren zal in 2025 de mogelijkheid hebben om regenwater in eigen tuin te verwerken. Dat staat in het raadsvoorstel over de aanpak van wateroverlast. De gemeente gaat alle woningen wat betreft regenwater afkoppelen van het riool om overlast en schade bij hoosbuien in de toekomst te voorkomen.

Het doel van de maatregel is om overlast door regenwater vanaf 2025 niet vaker dan eens per vijf jaar voor te laten komen en dat schade door omhoogkomend afvalwater minder dan eens per twintig jaar voorkomt.

Woningen afkoppelen van het riool betekent wel dat het regenwater dan op een andere manier opgevangen moet worden. De gemeente gaat daarvoor per gebied, straat of zelfs perceel passende maatregelen nemen. Het kan gaan om grindbakken, waterdoorlatende verharding of ondergrondse infiltratiekratten.

Wensen

Bij de berekening van de kosten is uitgegaan van een dwarsdoorsnede van Larense woningen en de meest effectieve manier van afkoppelen. Bij de uitvoering moet blijken of de geschatte kosten aansluiten bij de werkelijkheid. Hoeveel ruimte er is voor wensen van inwoners zelf is onduidelijk. Volgens het college kan ruimte voor wensen de samenwerking en uitvoering van de afkoppeling bevorderen.

De hele operatie gaat Laren ruim tien miljoen euro kosten de komende vier jaar. Daarin zitten de kosten voor het afkoppelen van woningen, bedrijven en openbare gebouwen en de investeringen om regenwater dat op de openbare weg valt, op te vangen. De kosten worden betaald uit de rioolheffing, die de komende jaren stapsgewijs omhoog gaat.

Evaluatie

Als de gemeenteraad over twee weken akkoord gaat met het plan, wordt een uitvoeringsplan opgesteld. De aanpak en de kosten worden na de uitvoering in de eerste gebieden geëvalueerd. Ook wordt er een financiële regeling getroffen met de bewoners die al op eigen kosten de woning hebben afgekoppeld.

Volgens Laren zijn inwoners in meerderheid blij dat de gemeente het afkoppelen nu organiseert en betaalt. Wel was er tijdens de vele informatieavonden dit voorjaar onduidelijkheid wie er na de aanleg verantwoordelijk is voor het onderhoud en de vervanging van voorzieningen op particulier terrein. Het college wil die verantwoordelijkheid bij de perceeleigenaren neer leggen. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Gemeente Laren
Ga terug

Publicatie datum: 12-6-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cza
13,5°Czo
15°Cma
16,5°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]