Bijpraatgesprek over toekomst van Talpa in Hilversum

21 jan.- Een be­te­re be­vei­li­ging van het Me­dia­park en een be­te­re door­stro­ming van het Hil­ver­sum­se ver­keer. Dat zijn de voor­waar­den die me­dia-on­der­ne­mer John de Mol stelt, voor hij überhaupt over­weegt nog meer on­der­de­len van zijn al­maar groei­en­de Tal­pa naar Hil­ver­sum te ver­plaat­sen.

Het is de kor­te sa­men­vat­ting van het 'in­for­me­le' ge­sprek dat bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes van Hil­ver­sum en me­dia­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger on­langs had­den met De Mol. Daar draait Broer­tjes niet om­heen. ,,Het was in­for­meel, niet ge­heim. Het was wel weer eens no­dig. Er ge­beurt heel veel in de we­reld van De Mol, het leek ons goed dat uit de eer­ste hand te ver­ne­men. Een bij­praat­ge­sprek.’’

Maar toch. Een vo­rig 'kop­je kof­fie' van Broer­tjes met De Mol had gro­te ge­vol­gen: in plaats van Baarn koos De Mol voor het Me­dia­park in Hil­ver­sum. Daar, aan de Fa­mi­lie de Mol­laan 1, zit nu het zwaar­te­punt van zijn be­drijf. 

De ves­ti­ging aan het Ze­ve­nend in La­ren, waar een paar hon­derd men­sen wer­ken, geldt nog al­tijd als het wer­ke­lij­ke hoofd­kwar­tier. Al was het maar om­dat De Mol, die ’om de hoek woont', er graag komt. Zijn woord­voer­der Tho­mas No­ter­mans: ,,De be­reik­baar­heid van het Me­dia­park is De Mol een doorn in het oog. Al ja­ren, dat heeft hij al op heel veel plek­ken ge­zegd.’’

Hek­ken
Het zou Hil­ver­sum een lief ding waard zijn als ook De Mol zelf voor het Me­dia­park kiest. Maar om nou met klak­ken­de hak­ken di­rect te doen wat de me­dia-on­der­ne­mer te ber­de brengt. ,,Na­tuur­lijk ga ik nu niet pra­ten over even­tu­e­le ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len'', zegt Broer­tjes. 

Het zou niet gaan om het weer plaat­sen van hek­ken om het park. Die wer­den op aan­drin­gen van RTL, een an­de­re cru­ci­a­le be­wo­ner van het Me­dia­park, weg­ge­haald om een uit­no­di­gen­der ka­rak­ter te creë­ren. Slim­me op­los­sin­gen om in elk ge­val gij­ze­lin­gen door 'gek­ken' zo­als die zich voor­de­den bij de NOS te voor­ko­men. Dat is wat De Mol zou ver­lan­gen. Broer­tjes: ,,We gaan na­den­ken over wat hij heeft ge­zegd. Moe­dig voor­waarts.’’ 

Ver­keer
En het be­ruch­te Hil­ver­sum­se ver­keer? De bur­ge­mees­ter lacht wat scham­per, aan een con­cre­te uit­spraak over dit weer­bar­sti­ge pro­bleem waagt hij zich niet. 

De on­ver­moei­ba­re strijd van Broer­tjes om het Me­dia­park op de kaart te zet­ten is een rode draad in de bur­ge­mees­ters­car­riè­re van de oud-hoofd­re­dac­teur van de Volks­krant. Zo blijft hij aan­drin­gen op een ver­hui­zing van SBS, sinds vo­rig jaar he­le­maal ei­gen­dom van Tal­pa, van Am­ster­dam naar Hil­ver­sum. 

Of dat erin zit, is kof­fie­dik kij­ken. Tal­pa geeft of­fi­ci­eel niets prijs. No­ter­mans: ,,Het ge­sprek van De Mol met Broer­tjes en Jae­ger was in­for­meel en ver­trou­we­lijk. Daar gaan wij geen me­de­de­lin­gen over doen.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
19°Cvr
17,5°Cza
16,5°Czo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]