Bizarre plannen

13 sept.- De bizarre plannen van een weg over de hei blijken veel konijnen in de hoge hoed te hebben. Zie de volgende analyse van Pieter Bogaers, bioloog ecoloog en oud-advocaat. 

NL Media Park/Hilversum Media Park Urban Vision 2030, 149 pagina’s door gemeente Hilversum, eigenaar Media Park Enterprise en het Amsterdamse bureau UNStudio, July 2018, bekend gemaakt door de Gooi-en Eemlander van maandag 10 september 2018

Aantekeningen van Mr. Drs. P.B.Ph.M. Bogaers, landschapsbioloog/ecoloog, oud-advocaat bestuursrecht 1986-2017, d.d. woensdag 12 september 2018

Paginagewijs wordt hierna nader ingegaan op enige saillante details uit bovengenoemde “advertorial”, advertentietekst van de gemeente Hilversum.

1. Pg.2 en 3: Bedoeling van het rapport is de geesten rijp te maken voor intensivering van het gebruik en daarmee de bebouwing, en diversificatie van activiteiten op het Mediapark.
Urgentie tot verandering is volgens het rapport geboden, omdat televisie kijken steeds minder gangbaar is en daarmee Nederland als ontwikkelaar van programma’s steeds onbelangrijker wordt. Citaat: “Dit heeft een intense invloed op het verdienvermogen van de Nederlandse Media als onderdeel van het (BV Nederland) merk, waaronder lokale en culturele identiteit.” 
Het rapport beoogt het vergroten van deze verdiencapaciteit, en tegelijkertijd de internationale aantrekkingskracht van de regio Amsterdam-Utrecht te vergroten.

Onderzoek is uitgevoerd onder belangrijke partijen (aangeduid in dit Engelstalige rapport als ‘stakeholders’) om potentiële bronnen van groei en van verandering te onderscheiden in de regio in relatie tot een economische analyse van de financiële toestand van het Mediapark, kort aangeduid als het Park,en de regio.

2. Op pagina 3 wordt zonder verwijzing naar het doorslaggevende verzet in Het Gooi tegen de gevolgen van een dergelijke intensivering van het gebruik van het Mediapark – slechts terzijde onder puntje 3 van ‘ eerste stappen naar een voorspoedige toekomst van het Mediapark’ opgemerkt: “Het uitzoeken van nieuwe toegangswegen naar het Media Park, waaronder nieuwe wegen en een kabelbaanroute, en een hogere frequentie van treinverkeer, waarbij rekening moet worden gehouden met de huidige verkeersbelasting en met toekomstige mogelijkheden.”

3. Als vierde aandachtspunt onder het kopje “eerste te zetten stappen”wordt dan als een konijn uit de hoge hoed meegedeeld: “Verbindingen aangaan met “toonaangevende top-universiteiten (Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Zuid-Californië, LSE, Londen- heden als top universiteiten aangemerkt op het gebied van communicatie en Mediastudies) ten einde Erasmus programma’s te initiëren, die studenten naar het Park zullen lokken.”
Hoe bizar wil je het hebben?

Op 10 januari 2002 vroeg het NRC-Handelsblad aandacht voor het volgende bericht: “ Media Park mag uitbreiden.”
Samenvatting: Het Media Park wordt tweemaal zo groot. De uitbreiding moet in 2015 zijn voltooid. Het gaat om 159.000m2 bedrijfsruimte erbij, en 5.000 extra arbeidsplaatsen. De Hilversumse gemeenteraad stemde op 9 januari 2002 in met de verdubbeling (L.H., PvdA,CDA: 21 stemmen voor) en 11 stemmen tegen (VVD,Groen Links, D66 en Christen Unie). Citaat: “In de negen jaar dat het Masterplan mediapark op de agenda staat is er nooit een oplossing gevonden voor het verkeersprobleem.”

NB. Het mag duidelijk zijn dat daarbij sinds 2002 weer 16 jaar moeten worden opgeteld. Er is geen oplossing mogelijk in overeenstemming met de onbuigzame wil van de bevolking van de Gooise gemeenten en de belangen van het Goois Natuurreservaat en andere natuurbeherende instanties en organisaties zoals Vrienden van Het Gooi, en de Stichting Behoud Gooise heide.

Interessant in dit rapport van juli 2018 is dat er met geen woord wordt gesproken over de uitstralende effecten van het megalomane project die deze “urban vison 2030” met zich meebrengt.

4. Nog enige details uit dit Juli 2018-rapport:

Op pagina 4 wordt andermaal gesproken over het merk: “Nederland Media Park”(NL MediaPark).

Op pagina 10 wordt het Media Park aangeduid als een “ecosysteem”. Navrant is dat het begrip ecosysteem bij uitstek een begrip is uit de biologie. Het heeft betrekking op alle relaties tussen levende organismen onderling en met alle abiotische factoren- lucht, bodem, water- in een bepaald gebied. Het begrip wordt gejat uit de biologie, waar juist het begrijpen van natuurlijke ecosystemen en de bescherming ervan centraal staat. Reclamemakers deinzen kennelijk nergens voor terug.

Op dezelfde pagina 10 wordt duidelijk dat de bevolking van alle andere Gooise gemeenten er niet toe doet, waar staat vermeld: “Creëer een aantrekkelijk milieu voor media ontwerpers, studenten en Hilversummers” .(…) en: “Verbindt niet alleen de andere Media en andere activiteiten in de regio Amsterdam en Utrecht, maar met de wereld buiten Nederland.”

Op pagina 15 wordt onder de kop “Hilversum en zijn buren alleen gesproken over Amsterdam en Utrecht. De Gooise gemeenten doen er niet toe..

Op pagina 16 en 17 wordt reclame gemaakt voor de relatief schone lucht van Hilversum in vergelijking met Amsterdam en Utrecht en ook voor de “hogere natuurwaarde van Hilversum”, maar dat dit mede te maken heeft met het behoud van de Gooise natuurgebieden en het tegengaan van nieuwe wegen onder, op of boven de hei in het Gooi wordt ten onrechte verzwegen. Hetzelfde geldt voor pagina 18, waar de hoge gezondheidsstandaard “in Hilversum”vergeleken met de regio Schiphol. Rara, waar komt die hogere standaard toch vandaan?

Op pagina 20 wordt gesuggereerd, dat het Media park zich toch maar heeft weten te ontwikkelen ook al was het gevestigd en opgericht in “een oorspronkelijk moerasgebied”, waardeloze grond in de ogen van de opstellers, dat toch mooi is ver-economiseerd. En die ontwikkeling moet volgens het rapport doorgaan. Met opoffering van de natuur en van natuur- en belevingswaarden in de Gooise aanpalende en nabijgelegen natuurgebieden. Wat ook de uitstralende effecten van een grotere milieubelasting door een geïntensiveerd Mediapark ook mogen zijn. Let op: Naar deze effecten wordt in het rapport niet gekeken. Ze worden niet eens genoemd.

Op pagina 34 en 35 wordt als voorbeeld voor het Media Park in Hilversum onder meer het gigaproject in het Britse Manchester genoemd :”Media City UK”. Ook daar wordt aangehaakt bij de “minderwaardige herkomst van dat project”, (citaat:) ”aangestuurd door private ondernemers in een leeg akkerland gebied “(‘empty brown –field site’)”.

Op pagina 36 wordt als voorbeeld voor Hilversum het Vliegveld Eindhoven aangeduid als “een strevend ecosysteem”. Ook daar gaat het uitdrukkelijk niet over “natuur”.

Op pagina 40 wordt meegedeeld: “Vormgeven van een gemeenschap van creatieve geesten vergt elkaar versterkend verband tussen bevolking en hun omgeving”.
Waar dit op slaat in dit verband met het streven naar ongebreidelde intensivering van gebruik en bewoning en hoogbouw tot 78,5 meter vlakbij het station Hilversum Mediapark is een raadsel.

Op dezelfde pagina wordt gepleit voor omvorming van het Media Park tot wereldcentrum voor Universitaire Erasmus programma’s, waar de Europese Unie –op zich prima mogelijkheden heeft ontwikkeld om studenten in de lidstaten, burgers van de EU te kunnen laten studeren in andere lidstaten tot bevordering van de Europese eenheid/ Het Media Park hoopt hier een slaatje uit te slaan onder de voorwaarde dat er in hert zuidelijk gedeelte van het Park huisvesting wordt verzorgd voor de grote aantallen studenten, die het project beoogt aan te trekken. Wat dit allemaal betekent voor het reeds bestaande verkeersinfarct in Hilversum laat zich raden, maar het wordt in het rapport verzwegen.

Op pagina 42 wordt weer het begrip ´ecosysteem’ uit de kast gehaald zonder dit te definiëren, een modekreet. Geen analyse wordt gemaakt van de aantasting van reeds bestaande , biologische ecosystemen in de buurt. Over wat de bevolking van Het Gooi hier allemaal van vindt wordt niets gezegd.

Op pagina 54 wordt gesproken over het belang van “de groene vegetatie ten westen van het Media Park, alsof er iets anders bestaat dan “groene”vegetatie. Zij planten dan blauw of zwart . Waarom deze overbodige gezwollen taal?
De betekenis van de omringende natuurgebieden wordt nergens benoemd. 

Het kinderlijke plaatje een sfeerimpressie op pagina 57 toont alleen ‘gecartoeniseerde “Mensen”. Onder het kopje “vibrant community”.

Op pagina 61 wordt gesproken over te organiseren “Laugh events op het Media Park, massaspektakels met veel en harde muziek in de open ruimte, onder het kopje “de festivalisering van de media cultuur”. Is dit wat we in het Gooi willen?

Op pagina 66 wordt gesproken over de “noodzaak”over te gaan tot het bouwen van wooncomplexen in het Media Park. “Modular housing”.

Op pagina 101 worden maximale bouwhoogten genoemd van te bouwen complexen tot 78,5 meter hoog. Hoe dit zich verdraagt met de maximale bouwhoogte in het buitengebied van Hilversum van 25 meter, is niet te begrijpen, laat staan te accepteren.

Op pagina 102 wordt gesproken over de “interne”duurzaamheid van alle voorstellen in het Media Park, maar over de :”externe”duurzaamheid en wat dit alles betekent voor de nationaal beschermde natuurgebieden en natuurwaarden voor alle bewoners en bezoekers van Het Gooi wordt met geen woord gesproken. Wel op pagina 104 en 105 over de strategie om een kabelbaan en een “New Road” aan te leggen tussen de A1 bij Crailo naar het Media Park over het Gebed zonder End naar het Media Park zonder ook maar te vermelden dat dit door het College van gedeputeerde staten van Noord-Holland definitief is afgewezen op 9 mei 2001.

De opdrachtgevers, de gemeente Hilversum, treft blaam dat zij een dergelijk peperduur “plan” hebben laten opmaken zonder ook maar de juridische beperkingen aan te geven, waaraan ontwikkelingen op het Media Park dienen te voldoen. Voor zo’n gemeentebestuur is het belang van de bevolking van Nederland en Het Gooi volstrekt niet in tel.

Commentaar Gerrit Bogaers, advocaat ruimtelijke onrdening en lid PvdA: als we niet uitkijken wordt de natuur met behulp van kritiekloze reclame en pr-apporten afgebroken. Zie ook de goede analyses in de Gooi- en Eemlander van donderdag 13 september 2018. Ik lees daar het gedraai van de Publieke Relaties -machine van de gemeente Hilve. En dan zouden wij straks in een grote gemeente Gooistad onder de leiding van een kritiekloze gemeente Hilversum daaraan kritiekloos en zonder tegendenken onderhorig moeten worden? Kom nou toch? Dat gaat zo maar niet. Laren NH, donderdag 13 september 2018, 8.49 uur.   Bron: Facebook ' Als Laarder praat je mee' bijdrage mr. Gerrit Bogaers, lid PVDA
Ga terug

Publicatie datum: 13-9-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

18,5°Cwo
15°Cdo
12,5°Cvr
11,5°Cza

[Opinie]

Vander Hoek D66 opeens democraat?

26 sept.- Zonder  te luisteren naar welke inwoner dan ook van Blaricum en Laren besloot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij monde van Commissaris Johan Remkes en Gedeputeerde Jack van der Hoek tot een herindeling te komen van de Gooi en Vechtstreek. De bevolking van Laren en Blaricum was al mordicus tegen en kwam nog meer in opstand. De gemeente  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]