Brief College B&W aan provincie Noord-Holland

16 jan.- Geachte Gedeputeerde Staten,

 

Bij brief van 8 november 2017 ontvingen wij uw bericht over de Ahri-procedure in de regio Gooi- en Vechtstreek. Úr deze brief spreekt u het voornemen uit om onder andere de gemeenten Laren, Blaricum en Huizen te doen fuseren. Wij hebben eerder geconstateerd dat u de termijn van artikel 8, lid 2 van de Wet ARHI voor het nemen van dit besluit en het opstellen van een herindelingsadvies heeft verlengd tot 1 september 2018. Ook blijkt uw besluit niet open te staan voor bezwaar of beroep omdat het geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) betreft.

De gemeenteraad heeft uw brief behandeld inzijn vergadering van 9 november 2017 . Met onze brief van 20 november 2017 hebben wij u geinformeerd over de gevoelens en ontvangst van uw brief c.q. besluit tot verlenging. De gemeenteraad heeft ons college verzocht de juridische, procedurele en inhoudelijke wagen te inventariseren die zijn gerezen door uw voorgenomen besluit en deze onafhankelijk te laten toetsen en beoordelen. De resultaten van deze inventarisatie hebben wij per brief aan u gezonden op 14 decemb er 2017 .

Wtj zijn inmiddels begonnen aan deze onafhankelijke toetsing en beoordeling en hebben naar aanleiding van deze verkenning nog een aanvullend (collegiaal) verzoek. Wij, het college van B&W van de gemeente Laren, verzoeken u, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland, ons alle informatie/documenten te verstrekken, ook de onderliggende documenten, die zijn bedoeld (geweest) voor erlof ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 tenbehoeve van de behandeling van het onderwerp inzake Arhi-procedure Gooi- en Vechtstreek, agendapunt 6: Vervolg Arhi-procedure Gooi en Vechtstreek. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de vergadering van 7 november 2017. 

 

Voor het college van Laren staat transparantie van besluitvorming voorop en al helemaal bij een  procedure met een mogelijk grote impact voor de gemeente Laren en haar burgers. Wij hebben E kennisgenomen van uw afwijzingvan het Wob-verzoek om informatie dat is gedaan door de vereniging Larens Behoud.

 

 

Wij achten de hierbij gewaagde informatie van belang om goed te kunnen begrijpen op welke gronden u tot uw besluit bent gekomen. Wij hopen natuurlijk dat u het met ons eens bent dat een onderling verzoek tussen bestuursorganen zoals provincie en gemeente gehonoreerd dient te worden, maar voegen hier wel aan toe dat u dit verzoek, indien u dit onverhoopt niet honoreert, in dat geval dient op te vatten als een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (wob).

Wij zullen de uitkomsten van onze juridische toetsing delen met de gemeenteraad op 31 januari 2018. Aan deze uitkomsten voegen wij ook een zienswijzetoe op uw besluit, die congruent is aan de eerdere zienswijze van de gemeenteraad. Het voorlopig standpunt inclusief de summiere onderbouwing van uw college dat een fusie noodzakelijk is, wordt niet gedeeld.

Gezien de korte termijn verwachten wij binnen tien dagen na datum van deze brief de door ons

gevraagde stukken,mede-in verband met de raadsvegadering van 31 januari  aanstaande. College van Burgemeester en wethouders Laren

 

 

 


 

Ga terug

Publicatie datum: 16-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
19°Cvr
17,5°Cza
16,5°Czo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]