Imkercursus bij VBBN

3 febr.- Imker worden, geïnteresseerd in bijen of gewoon veel belang- stelling voor de natuur? Dan is dit de cursus om actief aan de slag te gaan met deze fascine- rende insecten. De basiscursusbijenhouden is een ervaringsgerichte training met theo- rie- en praktijkbijeenkomsten van maart tot oktober, parallel aan het bijenjaar. De cursus start in februari 2018. De cursus bestaat uit vier theoriebijeenkomstenover bijen, bloemen, honing, bijenkasten, gereedschap- pen en alle zaken die je zou moeten weten om het gedrag van de bijen een beetje te kunnen begrijpen. Deze bij- eenkomsten vinden plaats op vier dinsdagavonden in februari en maart. Met de kennis in het achterhoofd vol- gen een tiental praktijkbijeenkomsten waarin je met een bijenvolk leert om te gaan, hoe je zwermen kunt voorko- men en (hopelijk) honing moet slingeren. De eerste praktijkbijeenkomst vindt plaats op zaterdagochtend 14 april. Voor de overige bijeenkomsten is een programma vastgesteld maar deze data zijn afhankelijk van het weer, de bijen en de natuur. Al deze bijeenkomsten (op één na) zullen plaatsvinden op de zaterdagochtend. Aan het einde van de cursus komen we nog eens bij elkaar om de onderwerpen van het hele seizoen opnieuw met elkaar door te nemen. We sluiten de cursus feestelijk af met een test waarbij na voldoende resultaat een officieel diploma van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereni- ging) zal worden uitgereikt. Na af loop van de cursus ben je in staat om zelfstandig bijen te houden en wie weet, aan het eind van het jaar de eerste potjes honing te kun- nen oogsten. Maar ook als je niet van plan bent zelf bijen te gaan houden, is het bijzonder interessant te weten hoe bijen leven en te voelen hoe imkers werken. Meer informatie: Bart Vos (lbjvos@planet.nl)  


 


Imkercursus bij VBBN 


25 jan.- De Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) Laren/Blaricum start komende maand met een imkercursus. 


De basiscursus 'Bijen houden' is een ervaringsgerichte training met theorie- en praktijkbijeenkomsten van maart tot oktober, parallel aan het bijenjaar.
"De cursus bestaat uit vier theoriebijeenkomsten op dinsdagavond (20 februari, 6 maart, 13 maart en 3 april) en gaat over bijen, bloemen, honing, bijenkasten, gereedschappen en alle zaken die je zou moeten weten om het gedrag van de bijen een beetje te kunnen begrijpen", legt Laarder Bart Vos uit. 


Praktijk 


"Met deze kennis in het achterhoofd is aansluitend een tiental praktijkbijeenkomsten waarin je met een bijenvolk leert om te gaan, hoe je zwermen kunt voorkomen en (hopelijk) honing moet slingeren." De eerste praktijkbijeenkomst vindt plaats op zaterdagochtend 14 april. 


"Voor de overige bijeenkomsten is een programma vastgesteld, maar deze data zijn afhankelijk van het weer, de bijen en de natuur. Al deze bijeenkomsten (op één na) vinden plaats op zaterdagochtend. Na afloop van de cursus ben je in staat om zelfstandig bijen te houden en wie weet kun je aan het eind van het jaar de eerste potjes honing oogsten." 


Diploma 


De deelnemers krijgen aan het eind van de cursus een officieel diploma van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Voor bijenvolken, kasten en materialen 


wordt gezorgd en dit is bij het cursusgeld van 225 euro inbegrepen. Meer informatie: www.vbbnlarenblaricum.nl. 


Ga terug

Publicatie datum: 3-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]