'Deloyaal CDA' eist fusie op!

20 jan.- De verkiezingsstrijd is nu definitief losgebarsten. Coalitiepartner CDA (2 zetels in de gemeenteraad) die samen met Larens Behoud en VVD het college in Laren vormt, neemt nu openlijk afstand van de brief die vanmiddag  namens naganoeg alle fracties uit de dorpen Laren, Blaricum en Huizen is geformuleerd rixchting de provincie. (De gemeenteraden van Huizen, Blaricum en Laren formuleren het beschaafd, maar hun standpunt is onwrikbaar: driewerf ’nee’ tegen de algehele (bestuurlijke) fusie die de provincie Noord-Holland deze drie gemeenten wil opleggen red. Gooi en Eemlander). Het CDA Laren dat hier scherp over is verdeeld( fractiegenoot en oud-wethouder Maria Klingenberg is voor behoud zelfstandigheid van Laren en neemt daardoor afscheid van de gemeenteraad door zich niet meer verkiesbaar te stellen))  twitterde zojuist, nadat de pers zich massaal op de berichtgeving heeft gestort: ' D66 Laren en Blaricum, VVD Blaricum en PVDA Huizen gaan voor lokaal kwalitatief goed dorpen, wijken en buurtenbeleid op de toekomst!' Of ze gelijk krijgen zal die toekomst uitwijzen.  Bijzonder overigens dat de CDAfractie (2) bij monde van haar fractievoorzitter Erwin van den Berg zich zo deloyaal en dus verdeeld opstelt als steunpilaar van het huidige college in Laren. En dat ze de ogen sluit voor de werkelijke meerderheid van de drie dorpen.  

Leo Janssen op persoonlijke titel 


De brief en ondertekenaars: 


Gedeputeerde Staten van Noord-Holland                                Huizen, Blaricum, Laren 19 januari 2018


Postbus 3007


2001 DA Haarlem


 


Gemeenschappelijke Regeling Huizen, Blaricum en Laren


 


Geacht college van Gedeputeerde Staten,


 


In uw schrijven van 8 november 2017 spreekt u het voornemen uit om onder andere de gemeenten Laren, Blaricum en Huizen te fuseren tot één gemeente. Zoals u weet hebben wij, de ondertekenaars van deze brief, grote moeite met uw voornemen.


 


Huizen, Laren en Blaricum zijn alle drie bestuurskrachtige gemeenten gebleken en hebben een solide financiële basis. Daarnaast hebben zij een bereidheid tot samenwerking op HBL – niveau (en Eemnes) en binnen de regio Gooi- en Vechtstreek uitgesproken.


 


Huizen, Laren en Blaricum hebben daarnaast duidelijk in de fase van open overleg aangegeven zelfstandig te willen blijven en hiervoor ruim voldoende argumentatie aangeleverd. Argumentatie om zelfstandig te kunnen blijven, maar ook argumentatie die de logica van de vorming van drie gemeenten in de regio betwist. Wij zullen die argumentatie hier niet nogmaals herhalen.


 


Wij zijn ervan overtuigd dat de democratische betrokkenheid van onze inwoners gebaat bij is bij een bestuur nabij en niet bij een bestuur op afstand, dat gemeenten een logische overlap hebben met hun gemeenschap. Zeker wanneer er geen acute aanleiding is voor het opgeven van die congruentie.


 


Omdat wij geloven dat de regionale bestuurskracht, zelfs met de recente resultaten van de verbeterde regionale samenwerking, zoals de aankoop van Crailo, afronding MIRT-Amsterdam Oost, de Regionale Samenwerking  Agenda, Sociaal Domein en HOV, nog sterker kan, hebben Laren, Blaricum en Huizen een lichte gemeenschappelijke regeling ingebracht. Deze regeling voldoet aan de gestelde voorwaarden van de gedeputeerde en het betreft binnen de wettelijke mogelijkheden het maximaal haalbare. Het is daarnaast een goede mix tussen lokale en regionale belangenbehartiging. Het zou, kortom, de slagkracht van de drie gemeenten in de regio versterken als ware het één gemeente maar dan zonder bestuurlijke fusie. Belangrijker nog: dit voorstel heeft draagvlak. Het nu voorgestelde voorgenomen besluit tot herindeling heeft dat uitdrukkelijk niet.


 


In uw schrijven van 13 september hebben wij een constructieve houding waargenomen ten opzichte van onze voorgestelde richting, die wij hebben opgesteld tezamen met de onderzoekers van Deloitte, die immers bekend waren met de situatie in het Gooi . Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld over de afwijzing van deze regeling en met name de summiere onderbouwing die daarbij is gevoegd. Wij vinden dat deze houding en summiere argumentatie niet blijk geeft van een daadwerkelijk overleg op gelijk niveau maar eerder van een top-down benadering die wij zeer betreuren. Wij zijn bestuurskrachtige gemeenten die tezamen, in afstemming met de gedeputeerde, een model hebben uitgewerkt om vervolgens te moeten vernemen dat een GR op basis van een nieuw regeerakkoord überhaupt niet tot de mogelijkheden zou behoren. De provincie geeft daarbij blijk elk argument te willen aangrijpen om de door hen, en niemand anders, gewenste fusie door te voeren. In geen van de gemeenteraden van Huizen, Laren of Blaricum bestaat een meerderheid voor fusie. Hetgeen duidelijk naar voren is gekomen in het open overleg. Het verwondert en betreurt ons dan ook zeer dat juist deze variant nu wordt voorgesteld door de provincie.


 


Aanvullend betreuren wij het dat juist in deze, ook voor ambtenaren, onzekere fase de voorgestelde verregaande samenwerking in de lichte GR nu wordt verlamd door de uitstel van het besluit van Gedeputeerde Staten. Ons voorstel was een operationele GR per februari 2018. Dat is door de voorgenomen besluitvorming van Gedeputeerde Staten helaas tot een halt geroepen.


 


Omdat u de komende maanden aan de slag zult gaan met een herindelingsontwerp leek het ons goed u nogmaals in heldere bewoordingen ons standpunt over te brengen zodat u bij dit bij de finale overweging van uw besluit kunt betrekken,


 


Hoogachtend,


- VVD-fractie  Huizen : mevrouw J.H. (Jessica) Prins;


- CDA-fractie Huizen: de heer G. (Bert) Rebel;


-Fractie D66 Huizen: de heer P (Paul) Lekkerkerker


- Fractie Dorpsbelangen Huizen: mevrouw M.K. (Marian) Rebel;


- Fractie ChristenUnie Huizen: de heer W. (Wessel) Doorn;


- Fractie Leefbaar Huizen: de heer R.W. (Rik) de Bruijn;


- SGP-fractie Huizen: de heer R.J.C. (Rob) Bource.


-Fractie Hart voor Blaricum: mevrouw C. (Carien) Bölger-Schoenmaker


Fractie De Blaricumse Partij: mevrouw  G.R. (Bea) Kukupessy


Fractie CDA Blaricum: de heer G.C. (Gerard) Knoop


Fractie Democratisch Alternatief Blaricum: de heer R. (Rob) Bruintjes


Lijst van den Broek: de heer R.E. van den Broek


Fractie Larens Behoud: de heer P.A.M. (Peter) Calis


VVD Fractie Laren: de heer B.C. (Bart) de Nie


Fractie Liberaal Laren: mevrouw  J (Jacqueline) Timmerman – Hamers


CDA Laren: mevrouw  M.S.M. (Maria) Klingenberg- Klinkhamer


Fractie PvdA Laren: de heer C.P.P.A. (Chris) Bogaers


 


 


 


 

Ga terug

Publicatie datum: 20-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]