Gooi wordt eerste aardgasvrije regio

5 aug.- De Re­gio Gooi en Vecht­streek moet de eer­ste aard­gas­vrije re­gio van Ne­der­land wor­den, al­thans als het aan de wet­hou­ders Ni­co­lien van Vroon­ho­ven (Hil­ver­sum) en Ger­rit Pas (Hui­zen) ligt. Niet al­leen bij nieuw te bou­wen wo­nin­gen en be­drij­ven moet aard­gas ta­boe zijn, maar ook voor de be­staan­de wij­ken zijn aan­pas­sin­gen no­dig.
De twee wet­hou­ders spra­ken deze wens vlak voor de zo­mer­va­kan­tie uit tij­dens een re­gi­o­na­le bij­een­komst over een ener­gie­stra­te­gie voor deze streek. Bei­de wet­hou­ders, die het the­ma duur­zaam­heid coör­di­ne­ren druk­ten de an­de­re be­stuur­ders op het hart dat ook na de raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend voor­jaar er vol in­ge­zet moet wor­den op een 'ener­gie­tran­si­tie'. Daar­bij is niet een ge­meen­te­lij­ke aan­pak, maar juist een re­gi­o­na­le aan­pak van be­lang. Er kan dan ef­fi­ciën­ter wor­den ge­werkt.

De Re­gio Gooi en Vecht­streek streeft naar het la­bel 'eerste aard­gas­vrije re­gio van Ne­der­land', om­dat sinds kort de duur­za­me en cir­cu­lai­re eco­no­mie tot een van de vier eco­no­mi­sche speer­pun­ten is ge­maakt. De drie an­de­re Gooi­se speer­pun­ten zijn me­dia, zorg en toe­ris­me.

Voor deze re­gio zijn de am­bi­ties hoog ge­steld. Er ko­men hier im­mers wei­nig nieuw­bouw­wij­ken. Ou­de­re wij­ken ener­gie­neu­traal ma­ken is heel wat las­ti­ger. Er is in­mid­dels wel be­slo­ten om wijk­ge­richt aan het werk te gaan. Op 24 sep­tem­ber neemt Hil­ver­sum deel aan een bij­een­komst van de pro­vin­cie Noord-Hol­land waar ideeën voor zo’n aan­pak wor­den uit­ge­wis­seld. Ook het Re­gio­po­di­um voor de ge­meen­te­raads­le­den uit deze streek zal op 24 no­vem­ber over dit the­ma gaan. Een ener­gie­neu­tra­le wijk is haal­baar via bij­voor­beeld ex­tra iso­le­ring, aan­pas­sing van de cv-ke­tels met bi­o­gas of een cen­traal sys­teem. Bron: Gooi en Eemlander

 

Kijk hier naar filmpje waar de gemeente Hilversum in 1963 als eerste overschakelde op aardgas:

https://www.youtube.com/watch?v=cpZC3O65D4o

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ollongrens NEEN tegen Limburgse fusie: eindigt herindeling Gooi in Landgraaf?

9 dec.- De provincie Limburg wilde Landgraaf, waar velen van ons mooie muzikale herinneringen aan hebben, fuseren met Heerlen. De Raad van State adviseerde eerder negatief. Waarom? De Raad zelf zei het zo: “Artikel 8 v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkie- zingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandig- heid kan alleen blijven bestaan als e  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cdo
1°Cvr
1°Cza
-0°Czo

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Wild-West cultuur bij herindeling

7 dec.- De provincie Limburg wil dat de gemeenten Heerlen en Landgraaf fuseren. Beide gemeenten hebben allerlei varianten van fusie en samenwerking besproken. Begin 2017 stelden de beide colleges een fusie voor, maar de gemeenteraad van Landgraaf stak daar  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]