Gooi wordt eerste aardgasvrije regio

5 aug.- De Re­gio Gooi en Vecht­streek moet de eer­ste aard­gas­vrije re­gio van Ne­der­land wor­den, al­thans als het aan de wet­hou­ders Ni­co­lien van Vroon­ho­ven (Hil­ver­sum) en Ger­rit Pas (Hui­zen) ligt. Niet al­leen bij nieuw te bou­wen wo­nin­gen en be­drij­ven moet aard­gas ta­boe zijn, maar ook voor de be­staan­de wij­ken zijn aan­pas­sin­gen no­dig.
De twee wet­hou­ders spra­ken deze wens vlak voor de zo­mer­va­kan­tie uit tij­dens een re­gi­o­na­le bij­een­komst over een ener­gie­stra­te­gie voor deze streek. Bei­de wet­hou­ders, die het the­ma duur­zaam­heid coör­di­ne­ren druk­ten de an­de­re be­stuur­ders op het hart dat ook na de raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend voor­jaar er vol in­ge­zet moet wor­den op een 'ener­gie­tran­si­tie'. Daar­bij is niet een ge­meen­te­lij­ke aan­pak, maar juist een re­gi­o­na­le aan­pak van be­lang. Er kan dan ef­fi­ciën­ter wor­den ge­werkt.

De Re­gio Gooi en Vecht­streek streeft naar het la­bel 'eerste aard­gas­vrije re­gio van Ne­der­land', om­dat sinds kort de duur­za­me en cir­cu­lai­re eco­no­mie tot een van de vier eco­no­mi­sche speer­pun­ten is ge­maakt. De drie an­de­re Gooi­se speer­pun­ten zijn me­dia, zorg en toe­ris­me.

Voor deze re­gio zijn de am­bi­ties hoog ge­steld. Er ko­men hier im­mers wei­nig nieuw­bouw­wij­ken. Ou­de­re wij­ken ener­gie­neu­traal ma­ken is heel wat las­ti­ger. Er is in­mid­dels wel be­slo­ten om wijk­ge­richt aan het werk te gaan. Op 24 sep­tem­ber neemt Hil­ver­sum deel aan een bij­een­komst van de pro­vin­cie Noord-Hol­land waar ideeën voor zo’n aan­pak wor­den uit­ge­wis­seld. Ook het Re­gio­po­di­um voor de ge­meen­te­raads­le­den uit deze streek zal op 24 no­vem­ber over dit the­ma gaan. Een ener­gie­neu­tra­le wijk is haal­baar via bij­voor­beeld ex­tra iso­le­ring, aan­pas­sing van de cv-ke­tels met bi­o­gas of een cen­traal sys­teem. Bron: Gooi en Eemlander

 

Kijk hier naar filmpje waar de gemeente Hilversum in 1963 als eerste overschakelde op aardgas:

https://www.youtube.com/watch?v=cpZC3O65D4o

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

'Planschade' woningbezitters Laren

4 aug.- Elsevier heeft weer de jaarlijkse lijst gepubliceerd van beste gemeenten in Nederland, en we kunnen onszelf feliciteren: Laren staat op de eerste plaats. De uitkomst is een gewogen gemiddelde van wel twintig verschillende aspecten, waarvan er een paa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Elephant Parade

6 aug.- Met routebeschrijvingen en camera in de hand, kom je van Singer tot (voorbij) het kermisterrein mensen tegen die genieten van de Elephant Parade. Laren weer op de kaart! Blije mensen, verwonderde mensen, enthousiaste grote én kleine men  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cdo
14°Cvr
16,5°Cza
17,5°Czo

[Opinie]

Te koop

24 juli.- Mijn jonge verheugde collega vertelde vol trots dat ze haar slag geslagen had in Hilversum! Zelfs voor een geoefende en enthousiaste treinlezeres werden de reiskosten van de dagelijkse woon-werk-afstand Leeuwarden-Amersfoort kosten net iets te begrotelijk. Ze had het hele Gooi afgestroopt op zoek naar een fijne plek. “Maar in Laren staat toch he  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Iedere dag een nieuwe ontmoeting

5 juli.-Lekker lopen rennen, althans Kito. En af en toe even een plasje doen tegen een boom. Zich afvragend “heb ik zo hard tegen die boom geplast? Maar kromme bomen zijn toch ook mooi. Op het witte zand staat ook nog een bankje voor de baas. Lekker uitrusten met z’n tweeë  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]