Kamervragen over Tergooi

12 okt.- De vas­te Ka­mer­com­mis­sie voor Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport gaat vra­gen stel­len aan de nieu­we mi­nis­ter van volks­ge­zond­heid over de nieuw­bouw van Ter­gooi en de toe­kom­sti­ge slui­ting van de Bla­ri­cum­se ves­ti­ging.

Pe­ter Jan Scha­tens, ini­ti­a­tief­ne­mer van de hand­te­ke­nin­gen­ac­tie om Ter­gooi Bla­ri­cum te be­hou­den, heeft hier­van een be­ves­ti­gings­brief ge­kre­gen. „Dit is een groot suc­ces", vindt hij. De vra­gen zijn een di­rect ge­volg van de tien­dui­zend hand­te­ke­nin­gen die Scha­tens en zijn mede-ac­ti­vis­ten on­langs heb­ben over­han­digd in Den Haag. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 12-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ollongrens NEEN tegen Limburgse fusie: eindigt herindeling Gooi in Landgraaf?

9 dec.- De provincie Limburg wilde Landgraaf, waar velen van ons mooie muzikale herinneringen aan hebben, fuseren met Heerlen. De Raad van State adviseerde eerder negatief. Waarom? De Raad zelf zei het zo: “Artikel 8 v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkie- zingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandig- heid kan alleen blijven bestaan als e  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cwo
4°Cdo
3°Cvr
3,5°Cza

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Wild-West cultuur bij herindeling

7 dec.- De provincie Limburg wil dat de gemeenten Heerlen en Landgraaf fuseren. Beide gemeenten hebben allerlei varianten van fusie en samenwerking besproken. Begin 2017 stelden de beide colleges een fusie voor, maar de gemeenteraad van Landgraaf stak daar  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]