Laren minst vruchtbaar

5 juan.- Ge­meen­ten uit Gooi en Eem­land wa­ren vo­rig jaar goed voor twee be­vol­kings­re­cords. Bla­ri­cum ken­de in 2017 met 51 pro­cent de sterk­ste be­vol­kings­groei van Ne­der­land. La­ren had het laag­ste ge­boor­te­over­schot, na­me­lijk min 14 pro­cent.
Vol­gens het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) groei­en bij­na alle ge­meen­ten in Ne­der­land, dank­zij mi­gra­tie. De sterk­ste groei is waar­neem­baar rond Am­ster­dam. Met kop en schou­der steekt Bla­ri­cum er bo­ven­uit. Af­ge­rond scoor­de het dorp het per­cen­ta­ge van 51 pro­cent. Dank­zij nieuw­bouw in de Bla­ri­cum­mer­meent kwa­men er 500 men­sen bij, of­te­wel 51 per 1000 in­wo­ners. Ook Weesp is door nieuw­bouw in de Bloe­men­da­ler­pol­der goed voor een ster­ke groei van 19 pro­cent. Al­me­re ken­de een be­vol­kings­groei van 14 en Bun­scho­ten-Spa­ken­burg 11 pro­cent.

De re­gio ken­de geen en­ke­le krimp­ge­meen­te. Hui­zen had een be­vol­kings­groei van nul pro­cent, Sticht­se Vecht 1 pro­cent. Soest en Baarn wa­ren goed voor 5 pro­cent, La­ren 6 en Gooi­se Me­ren, Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren 7 pro­cent.

Vrucht­baar­heid is een an­der ver­haal. Het ge­boor­te­over­schot - ver­schil tus­sen de ge­boor­te- en sterf­te­cij­fers - was in La­ren met min 14 pro­cent het laag­ste van Ne­der­land. Vaals in Lim­burg volgt met min 8 pro­cent. Ook in Baarn daal­de de oor­spron­ke­lij­ke be­vol­king met 5 pro­cent. Al­me­re ken­de het hoog­ste ge­boor­te­over­schot (6 pro­cent) in deze re­gio. De ge­meen­ten in de Bij­bel­strook ken­den op­nieuw de sterk­ste be­vol­kings­aan­was. Bar­ne­veld scoor­de daar­bij een van de hoog­ste per­cen­ta­ges: 7 pro­cent, Urk 15 pro­cent. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 5-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
1°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]