Laren minst vruchtbaar

5 juan.- Ge­meen­ten uit Gooi en Eem­land wa­ren vo­rig jaar goed voor twee be­vol­kings­re­cords. Bla­ri­cum ken­de in 2017 met 51 pro­cent de sterk­ste be­vol­kings­groei van Ne­der­land. La­ren had het laag­ste ge­boor­te­over­schot, na­me­lijk min 14 pro­cent.
Vol­gens het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) groei­en bij­na alle ge­meen­ten in Ne­der­land, dank­zij mi­gra­tie. De sterk­ste groei is waar­neem­baar rond Am­ster­dam. Met kop en schou­der steekt Bla­ri­cum er bo­ven­uit. Af­ge­rond scoor­de het dorp het per­cen­ta­ge van 51 pro­cent. Dank­zij nieuw­bouw in de Bla­ri­cum­mer­meent kwa­men er 500 men­sen bij, of­te­wel 51 per 1000 in­wo­ners. Ook Weesp is door nieuw­bouw in de Bloe­men­da­ler­pol­der goed voor een ster­ke groei van 19 pro­cent. Al­me­re ken­de een be­vol­kings­groei van 14 en Bun­scho­ten-Spa­ken­burg 11 pro­cent.

De re­gio ken­de geen en­ke­le krimp­ge­meen­te. Hui­zen had een be­vol­kings­groei van nul pro­cent, Sticht­se Vecht 1 pro­cent. Soest en Baarn wa­ren goed voor 5 pro­cent, La­ren 6 en Gooi­se Me­ren, Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren 7 pro­cent.

Vrucht­baar­heid is een an­der ver­haal. Het ge­boor­te­over­schot - ver­schil tus­sen de ge­boor­te- en sterf­te­cij­fers - was in La­ren met min 14 pro­cent het laag­ste van Ne­der­land. Vaals in Lim­burg volgt met min 8 pro­cent. Ook in Baarn daal­de de oor­spron­ke­lij­ke be­vol­king met 5 pro­cent. Al­me­re ken­de het hoog­ste ge­boor­te­over­schot (6 pro­cent) in deze re­gio. De ge­meen­ten in de Bij­bel­strook ken­den op­nieuw de sterk­ste be­vol­kings­aan­was. Bar­ne­veld scoor­de daar­bij een van de hoog­ste per­cen­ta­ges: 7 pro­cent, Urk 15 pro­cent. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 5-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

28°Cdo
27°Cvr
24°Cza
19,5°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]