Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen?

Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: ja, dat was het voorstel zoals dat was voorbereid en op dinsdag 7 november ter besluitvorming in GS zat.

Ook het college van Laren, waarin CDA en VVD vertegenwoordigd zijn, vindt nu dat de provincie transparant moet zijn over dat stuk. Dat is in een brief naar Haarlem verwoord. Desnoods vat de provincie het vriendelijke verzoek op als een WOB-verzoek, stelt de brief. Dat is best stevige taal in onderlinge bestuurlijke verhoudingen. Maar de provincie lokt het dan ook wel uit.

Enkele weken voor de aankondiging van het fusievoornemen had de provincie een brief gestuurd waarin aangegeven werd waaraan zo’n lichte regeling moest voldoen. Huizen, Laren en Blaricum hadden met medeweten van Eemnes een voorstel teruggestuurd dat aan die voorwaarden voldeed. Kern ervan was dat bij de regionale, provinciale en nationale overleggen voortaan één bestuurder namens de dorpen het woord zou voeren. In de praktijk is het nu al vaak zo dat standpunten vooraf met elkaar worden afgestemd. Maar dat kwam dan netjes op papier te staan.

Na de bewuste collegevergadering zou die middag het besluit bekend worden gemaakt, zodat het personeel kon worden geïnformeerd. Omdat Eemnes niet meedoet, zou een fusiebesluit het aangekondigde einde van hun werkgever betekenen. Het was vol in de zaal, maar een bericht uit Haarlem was er niet. Dat kwam de volgende dag: ineens was de voorgestelde regeling niet goed genoeg meer. Motivatie: het was geen fusie. Nee, duh, zou mijn dochter zeggen.

Dat was november. Intussen heeft Haarlem een bureau ingehuurd, dat via een participatie-aanpak draagvlak voor het fusieplan moet zien te creëren. Dat is wel een bijzondere figuur: eerst krijg je iets door de strot geduwd, en dan word je achteraf door een paar goedbetaalde adviseurs verteld dat het heel lekker was. Ik heb zo geen haring leren eten.

Dat het bestuur in Laren nu brieven op poten stuurt naar het provinciehuis, maakt de kans op succes nog kleiner dan hij al was. In Blaricum heeft een meerderheid er intussen ook schoon genoeg van. De provincie creëert te veel ruis, geeft onmogelijke opdrachten, doet net of er geen probleem is met de kosten van ontvlechting, lapt de wettelijke termijnen aan de laars en is niet transparant over de besluitvorming.

Kandidaat-raadsleden hebben een grondwettelijk recht om straks in maart voor vier jaar gekozen te worden. Als dat door een herindeling veranderd wordt in drie jaar, zoals de provincie aankondigt, moeten ze daar tegen in het geweer kunnen komen. Hun grondwettelijke recht, het passieve kiesrecht zoals dat heet, wordt immers ingeperkt. Helaas hebben ze geen enkel rechtsmiddel om zich hiertegen te verzetten. Dat is een fout in de wetgeving, die in strijd is met Europese regels, waar Nederland gewoon aan gebonden is. Waarom heeft de provincie dit niet goed uit laten zoeken?

Je kunt je langzamerhand af gaan vragen of de provincie wel bestuurskracht laat zien. De verantwoordelijke gedeputeerde geeft voortdurend hoop dat de wens van de inwoners om niet in een groot-Huizen te belanden, gehonoreerd kan worden. Die hoop wordt dan na ingrijpen van de Commissaris van de Koning weer afgepakt. Maar enig idee welke consequenties dit heeft voor de BEL Combinatie, heeft men niet. De houding lijkt: dat zien we dan wel weer. Zoals nu het gebrek aan draagkracht gerepareerd moet worden. Alsof de mening van mensen een kneedbaar iets is. Alsof de betrokken gemeenten die mening niet allang onderzocht hebben, in Eemnes zelfs zeer grondig.

Haarlem probeert vooruit ploeterend obstakels te overwinnen, nu eens met een top-down benadering, en nu dat slecht werkt, met leuke dorpsgesprekken en een mooie folder. Zo lang de uitkomst maar is: drie gemeenten in het Gooi, de oplossing waar geen enkele gemeenteraad op zit te wachten.

Maar daarbij vergeten ze een ding: als je er al voor kiest om lak te hebben aan de mening van de mensen waar je beslissingen over neemt, dan moet je minimaal je dossier op orde hebben. Daar faalt Haarlem in en men probeert het te maskeren door stukken geheim te houden en in Provinciale Staten te hopen dat er niet wordt doorgevraagd. Maar die vragen komen vroeger of later. Over de kosten. Over de vraag wie er doorzettingsmacht heeft als na de verkiezingen ondanks coalitie-akkoorden de BEL Combinatie ontmanteld moet worden. Over de gemiste termijnen. Over de aantasting van het grondrecht om te weten hoe lang je een mandaat van de kiezer hebt. Over het ontbreken van een middel voor zo’n raadslid om zijn of haar recht te halen, wat niet kan in een rechtsstaat.

Er zijn geen antwoorden en je kunt bureaus blijven inhuren tot een belastingverhoging onontkoombaar is, maar als het er uit ziet als een oude tractor kan zelfs het duurste bureau het niet op een nieuwe Tesla laten lijken.

Drie gemeenten in het Gooi? Dwars tegen de wens van inwoners, gemeenteraden, de provincie Utrecht in? Zonder urgentie en zonder de termijnen in de wet te respecteren? Gedoemd te mislukken.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft straks in ieder geval een adviesbureau dat daarvan de schuld kan krijgen. Misschien zijn ze daarom zelfs wel ingehuurd?  

 

Bron: Niels Rood  Blog

 Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]