Nee blijft nee tegen fusie Huizen, Blaricum en Laren

23 jan.- De ge­meen­te­ra­den van Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren for­mu­le­ren het be­schaafd, maar hun stand­punt is on­wrik­baar: drie­werf 'nee' te­gen de al­ge­he­le (be­stuur­lij­ke) fu­sie die de pro­vin­cie Noord-Hol­land deze drie ge­meen­ten wil op­leg­gen.
Vrij­dag ging een brief van die strek­king naar Ge­de­pu­teer­de Sta­ten (GS). Al­leen PvdA en GroenLinks in Hui­zen, VVD en D66 in Bla­ri­cum en D66 in La­ren on­der­te­ken­den het epis­tel niet. Wél te­ken­den 17 van de in to­taal 22 frac­ties in de drie ra­den, goed voor 43 van de 55 ze­tels.

Kort sa­men­ge­vat be­tich­ten ze de ge­de­pu­teer­den er­van hun zin door te drij­ven (’een top-down be­na­de­ring die wij zeer be­treu­ren') zon­der in­hou­de­lijk ster­ke ar­gu­men­ten. Ook on­der­stre­pen de brief­schrij­vers dat plaat­se­lijk draag­vlak ont­breekt voor de fu­sie die GS wil­len op­leg­gen.

De ge­meen­te­be­stu­ren van Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum had­den de pro­vin­cie voor­ge­steld een 'lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling' voor sa­men­wer­king tus­sen de drie ge­meen­ten in het le­ven te roe­pen. Dat zou, al­dus de brief van vrij­dag, ’de slag­kracht van de drie ge­meen­ten in de re­gio ver­ster­ken als ware het één ge­meen­te maar dan zon­der be­stuur­lij­ke fu­sie'. Ook met Eem­nes wil­den ze graag (blij­ven) sa­men­wer­ken. In no­vem­ber scho­ven GS het voor­stel ter­zij­de.

GS gaan nu wer­ken aan een de­fi­ni­tief her­in­de­lings­voor­stel voor het Gooi en de Vecht­streek. Brief­schrij­vers heb­ben hun stand­punt 'nog­maals in hel­de­re be­woor­din­gen' op schrift ge­zet in de hoop dat GS dat mee­ne­men bij ’de fi­na­le over­we­ging van uw be­sluit'.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]