Nee blijft nee tegen fusie Huizen, Blaricum en Laren

23 jan.- De ge­meen­te­ra­den van Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren for­mu­le­ren het be­schaafd, maar hun stand­punt is on­wrik­baar: drie­werf 'nee' te­gen de al­ge­he­le (be­stuur­lij­ke) fu­sie die de pro­vin­cie Noord-Hol­land deze drie ge­meen­ten wil op­leg­gen.
Vrij­dag ging een brief van die strek­king naar Ge­de­pu­teer­de Sta­ten (GS). Al­leen PvdA en GroenLinks in Hui­zen, VVD en D66 in Bla­ri­cum en D66 in La­ren on­der­te­ken­den het epis­tel niet. Wél te­ken­den 17 van de in to­taal 22 frac­ties in de drie ra­den, goed voor 43 van de 55 ze­tels.

Kort sa­men­ge­vat be­tich­ten ze de ge­de­pu­teer­den er­van hun zin door te drij­ven (’een top-down be­na­de­ring die wij zeer be­treu­ren') zon­der in­hou­de­lijk ster­ke ar­gu­men­ten. Ook on­der­stre­pen de brief­schrij­vers dat plaat­se­lijk draag­vlak ont­breekt voor de fu­sie die GS wil­len op­leg­gen.

De ge­meen­te­be­stu­ren van Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum had­den de pro­vin­cie voor­ge­steld een 'lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling' voor sa­men­wer­king tus­sen de drie ge­meen­ten in het le­ven te roe­pen. Dat zou, al­dus de brief van vrij­dag, ’de slag­kracht van de drie ge­meen­ten in de re­gio ver­ster­ken als ware het één ge­meen­te maar dan zon­der be­stuur­lij­ke fu­sie'. Ook met Eem­nes wil­den ze graag (blij­ven) sa­men­wer­ken. In no­vem­ber scho­ven GS het voor­stel ter­zij­de.

GS gaan nu wer­ken aan een de­fi­ni­tief her­in­de­lings­voor­stel voor het Gooi en de Vecht­streek. Brief­schrij­vers heb­ben hun stand­punt 'nog­maals in hel­de­re be­woor­din­gen' op schrift ge­zet in de hoop dat GS dat mee­ne­men bij ’de fi­na­le over­we­ging van uw be­sluit'.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
19°Cvr
17,5°Cza
16,5°Czo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]