Nee blijft nee tegen fusie Huizen, Blaricum en Laren

23 jan.- De ge­meen­te­ra­den van Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren for­mu­le­ren het be­schaafd, maar hun stand­punt is on­wrik­baar: drie­werf 'nee' te­gen de al­ge­he­le (be­stuur­lij­ke) fu­sie die de pro­vin­cie Noord-Hol­land deze drie ge­meen­ten wil op­leg­gen.
Vrij­dag ging een brief van die strek­king naar Ge­de­pu­teer­de Sta­ten (GS). Al­leen PvdA en GroenLinks in Hui­zen, VVD en D66 in Bla­ri­cum en D66 in La­ren on­der­te­ken­den het epis­tel niet. Wél te­ken­den 17 van de in to­taal 22 frac­ties in de drie ra­den, goed voor 43 van de 55 ze­tels.

Kort sa­men­ge­vat be­tich­ten ze de ge­de­pu­teer­den er­van hun zin door te drij­ven (’een top-down be­na­de­ring die wij zeer be­treu­ren') zon­der in­hou­de­lijk ster­ke ar­gu­men­ten. Ook on­der­stre­pen de brief­schrij­vers dat plaat­se­lijk draag­vlak ont­breekt voor de fu­sie die GS wil­len op­leg­gen.

De ge­meen­te­be­stu­ren van Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum had­den de pro­vin­cie voor­ge­steld een 'lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling' voor sa­men­wer­king tus­sen de drie ge­meen­ten in het le­ven te roe­pen. Dat zou, al­dus de brief van vrij­dag, ’de slag­kracht van de drie ge­meen­ten in de re­gio ver­ster­ken als ware het één ge­meen­te maar dan zon­der be­stuur­lij­ke fu­sie'. Ook met Eem­nes wil­den ze graag (blij­ven) sa­men­wer­ken. In no­vem­ber scho­ven GS het voor­stel ter­zij­de.

GS gaan nu wer­ken aan een de­fi­ni­tief her­in­de­lings­voor­stel voor het Gooi en de Vecht­streek. Brief­schrij­vers heb­ben hun stand­punt 'nog­maals in hel­de­re be­woor­din­gen' op schrift ge­zet in de hoop dat GS dat mee­ne­men bij ’de fi­na­le over­we­ging van uw be­sluit'.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

1,5°Czo
1°Cma
-1,5°Cdi
-3°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]