Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Rinske Kruisinga.

8 jan.- 4 januari hield de waarnemend burgemeester van Laren, mevrouw Rinske Kruisinga in Singer Laren haar Nieuwjaarstoespraak voor de dorpsbewoners. Hier volgt haar tekst.

Beste mensen, dames en heren,

2017 ligt achter ons en Laren bruiste als vanouds, Laren herdacht opnieuw, Laren gromde ook.

 

Voor mij was 2017 een verrassend jaar. Dacht ik tot 25 augustus nog dat jaar te emigreren naar Frankrijk, bleek ik toch nog in de kaartenbak van de Commissaris van de Koning in Noord-Holland te staan. Ik ben hier nu 3,5 maand en heb geen spijt van deze onverhoedse komst naar Laren, waar ik sinds 23 december jl. ook woon. Spijt, geen moment.

 

Ik zei al Laren bruiste van activiteiten, plantte bomen, genoot van Lekker Laren, het dorpsfeest, de kermis, de Elephant Parade, de opening van het vernieuwde Singer,  het Oktoberfeest, warempel Sint Nicolaas, muziek van onze showband en de muziekvereniging St. Jan. Er was Winterwonderland met iets te veel sneeuw op Lichtjesavond. Sneeuw is leuk als het net is gevallen, maar storend als het valt.

Het Weihnachts oratorium in de St. Jan.  Kortom in Laren is cultuur op hoog niveau en vermaak voor menigeen. En ik weet dat ik niet alles heb genoemd.

 

Laren is sociaal. Hoe sociaal Laren met al de genoemde activiteiten en festiviteiten ook lijkt, niet iedereen doet mee of kan uit zich zelf meedoen.

Dat vraagt om een uitnodigende en specifieke aanpak. ¨Kom er bij¨ zeggen we dan. Samen eten, samen komen vraagt om ondernemers en vrijwilligers.

 

Herdenken,

dan zal ik eerst iets zeggen over het verlies dat is geleden door het overlijden van Ernst Wortel. De nestor van de gemeenteraad. Ik kende hem niet, maar zijn naam is menig keer in de afgelopen drie maanden gevallen. De verhalen over hem zijn beeldend genoeg om vast te kunnen stellen dat hij in de hele gemeenschap niet onopgemerkt kon blijven, omdat hij actief was en uitgesproken meningen had.

 

 

Herdenken,

 niet vergeten, nooit vergeten waartoe de mens in  goede en kwade zin in staat is. Uiteraard gebeurt dat in Laren op 4 mei, maar het gebeurde in Laren ook met de onthulling van het monument voor Joodse kinderen en de beschrijving van hun lot tijdens de Tweede Wereldoorlog. De grootste ramp uit de Larense geschiedenis. En dat wat zich in Laren voltrok, voltrok zich in heel Nederland en Europa. Die onbevattelijke wreedheid

 

Maar …… we leven nu en nog wel in Laren. Niets te klagen zou een buitenstaander kunnen zeggen, maar ik had het in de aanhef ook over grommend Laren. Wat zal ik eerst noemen:

De wateroverlast van 2014 en het dossier dat daarbij hoort, of de gemeentelijke herindeling?

Dan begin ik maar over de gemeentelijke herindeling, of is het nog een open vraag en gaat het om de kans op een gemeentelijke herindeling?

 

In zijn algemeenheid kun je stellen dat structuur discussies oninteressant zouden moeten zijn, maar deze structuur discussie is dat niet, merk ik keer op keer.

Het is onmiskenbaar waar dat steeds meer taken bij de gemeente terechtkomen. Het is ook waar dat je veelal in gezamenlijkheid met andere gemeenten om je heen taken moet organiseren. En…. het is ook waar dat de Larense gemeenteraad en overigens veel gemeenteraden in Nederland, te maken hebben met het gevoel van afnemende zeggenschap met al die gemeenschappelijke regelingen die nodig zijn om taken uit te voeren. Dat is geen nieuwe constatering, maar het aantal regelingen breidt zich wel uit, maar neemt overigens beperkt af bij een gemeentelijke herindeling. De gemeenteraad in meerderheid wijst de door de provincie voorgestelde herindeling af.

Overigens hebben we het Laren toch voortreffelijk gedaan met de besluitvorming over Crailo.

 

Wat is wijsheid? Daar is een eenvoudig antwoord op te geven.

 

Je in Laren blijven inzetten voor je gemeenschap, het overzichtelijke actieve en assertieve Laren. Laren blijft hoe dan ook Laren met haar rijke historie. Haar eigenheid, die ook maakt dat er verzet blijft tegen de voorgestelde herindeling. Kortom 2018  wordt bestuurlijk een spannend jaar.

De samenstelling van bestuurders kan en zal – sowieso ook door de aankomende verkiezingen – veranderen, maar mijn overtuiging en dat al na drie en een halve maand, is dat het organisatietalent , de saamhorigheid en het uitnodigende karakter van Laren niet zal veranderen. U heeft in Laren geen externe vijand nodig om u in te blijven zetten voor het mooie, ondernemende, bijzondere en lekkere Laren. U blijft groen, u wordt duurzamer met LED verlichting in de openbare ruimte en de nieuwe elektrische laadpalen.

 U blijft overigens ook in stevige auto´s rijden.

 

Politiek staat voor vraagstukken waarbij het de vraag is wat wijsheid is.

 

 De wateroverlast van 2014 vindt u allen mag nooit meer gebeuren. Daar bent u het over eens met de politiek. Dit zou een a politiek onderwerp moeten zijn. Het is een complexe materie maar kan worden opgelost, de discussie ontstaat over de vraag hoe dan. Naar mijn overtuiging is er goed geluisterd en zal er goed geluisterd worden naar die inwoners die van zich hebben laten horen.

 

Ja… en dan Elbert Roest, uw burgemeester, vertrok in 2017. Niet zomaar, maar met luide trom, heel veel waardering , een mensenmens die na vijftien jaar Laren naar de gemeente Bloemendaal ging. Ik kan u zeggen dat die gemeente in bestuurlijke Nederland bekend is als een uitdaging. Ik gun hem met u het allerbeste in de klus die daar voor hem ligt.

Een moeilijk te vergeten burgemeester. En dat vergeten moet u ook niet doen. Nergens voor nodig en bovendien ongewenst. Zo  heb ik dat in de gemeenteraad gezegd met de toevoeging mij ook te aanvaarden zoals ik ben. En een ding is zeker ik blijf geen vijftien jaar.

 

Ik ben, zoals ik dat in het begin van mijn toespraak al zei, zondermeer betrokken bij Laren, bij mensen, maar ik heb ook een zakelijk kantje. Zo ga ik de discussies die op mijn weg liggen te lijf. Het belang van Laren voorop, maar ook in de wetenschap dat Laren niet op een eiland ligt en de omgeving nodig heeft.

 

Wat ligt er op het bord van de burgemeester?

 Discussies over de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over een fusie met de veiligheidsregio Flevoland. Weer een discussie over structuur, die voortkomt uit het toenemend aantal taken in de veiligheidsregio. De brandweer heeft dat al moeten ondervinden.

Openbare orde en veiligheid als portefeuille klinkt stoer, maar je moet het doen binnen de grenzen van je mogelijkheden. Meer politie op straat, kan ik u zeggen, is een wensbeeld en dat wensbeeld mag u vasthouden maar de werkelijkheid is dat ook de politie voor steeds  meer taken komt te staan. Maar de agenten die ik ken en die u ziet in Laren doen met overtuiging hun werk.

Als het gaat om de woninginbraken hebben we in Laren nog wel een slag te slaan.

 

 

Beste mensen,

De jaarwisseling ligt achter ons, het nieuwe jaar beleven we al. Ik wens alle inwoners van en betrokkenen bij Laren een goed jaar toe.

Ik hef het glas op u en de uwen.

 

Laren, 4 oktober 2018

 

 

 

Alleen gesproken tekst geldt.
Ga terug

Publicatie datum: 7-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27,5°Cdo
26°Cvr
22,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]