Politieke partijen in Laren en Blaricum verdeeld over fusie

16 febr.- Is het nieuws dat de provincie kiest voor maximaal drie gemeenten in het Gooi ingeslagen als een bom? Of zagen de politieke partijen het al aankomen? Hoe is de stemming in de Blaricumse en Larense politiek? Gaat men op zoek naar een partner of juist de strijd aan voor het behoud van zelfstandigheid?

BELNieuws heeft alle politieke partijen in de BEL-gemeenten gevraagd om te laten weten wat hun eerste reactie is op het nieuws en hoe zij de toekomst van hun dorp of stad nu zien. Hier de reacties uit Blaricum en Laren, die wat betreft de provincie Noord-Holland moeten opgaan in een grotere gemeente.

Blaricum

De reacties uit Blaricum zijn verdeeld. Oppositiepartijen D66 en VVD vinden het logisch dat er gekozen wordt voor een grotere bestuurlijke
organisatie om het tekort aan regionale slagkracht op te vangen. D66 spreekt zich uit voor een krachtige gemeente die de regionale belangen kan behartigen en doet dit ook namens buurdorp Laren. De VVD sluit een gemeente in het Gooi niet uit voor de verre toekomst, maar beraadt zich nog hoe daar te komen. "Het belangrijkste vinden wij dat Blaricum en Laren samen dezelfde richting op gaan", aldus Rosmarijn Boender. Beide partijen roepen anderen op om open het gesprek hierover aan te gaan. D66: "Geen hakken in het zand, maar moed tonen en over hun eigen schaduw heen springen."

Inwonertop

De coalitie kijkt er toch anders naar. Vooral Hart voor Blaricum trekt fel van leer. "Als democratisch gekozen Blaricumse gemeenteraadsleden zijn wij zo langzamerhand meer bezig met de provinciale wensen dan met eigen lokale wensen en plichten. Dat is vrij absurd, omdat wij al vele jaren onze bestuurskracht op orde hebben en dit ook recent weer geconstateerd is door de adviseurs van de provincie NH. Is dat democratie? Hoe kunnen wij dit overbrengen aan onze inwoners? Het kost ongelooflijk veel negatieve energie van onze bestuurders en raadsleden." De partij kaart de verbeteringen in regionale slagkracht aan met het opstellen van een regioagenda en gaan uit van de eigen kracht van Blaricum, dat veel te bieden heeft. "Kortom, er is geen enkele reden om de komende jaren met ingewikkelde structuurdiscussies te worden belast die ten koste gaan van deze Blaricumse kernwaarden. Genoeg is genoeg. Laat ons Blaricum blijven. Laat ons gewoon leven als dorp."

De Blaricumse Partij is milder in haar oordeel. Ze constateert net als coalitiegenoot Hart voor Blaricum dat het niet nodig zou moeten zijn om te gaan fuseren. "Helaas worden wij door een ingreep van de provincie gedwongen om mee te werken aan een fusie. Wij gaan ons beraden op de opties, waaronder ook zelfstandigheid." De partij wil hierin ook de standpunten van de inwonertop B100 meenemen.

Rob Bruintjes van Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) had de bui al zien hangen. "DAB heeft haar hoop op de Tweede Kamer gevestigd, want daar is aan te tonen dat er geen draagvlak is." Bruintjes wijst erop dat de regionale slagkracht inmiddels al verbeterd is. "Het regiopodium in Bussum is naar onze mening hét bewijs dat we er samen uitkomen als het om regionale vraagstukken gaat. Daar zitten de raadsleden uit de regio-gemeenten bijeen om de regionale en ook de MRA-problemen te

bespreken en oplossingsrichtingen aan het regiobestuur voor te leggen." Het CDA heeft helaas niet gereageerd.

Laren

In Laren in ieder geval geen eensgezinde coalitie
en geen eensgezinde oppositie. De meningen
lopen er dwars doorheen. Als Larens Behoud,
Liberaal Laren en PvdA de krachten samenbundelen, is er net een kleine meerderheid voor het afkoersen op zelfstandigheid. Misschien wel in Utrecht in plaats van in Noord- Holland. VVD, CDA en D66 geloven in ieder geval wel in een fusie. Stop de fusie

Larens Behoud, met 5 zetels de grootste partij, is inmiddels een actie begonnen onder het motto 'Stop de fusie' en 'Ik ben Laren'. De partij was verbijsterd over het besluit. "GS heeft geen enkele consideratie voor de ingebrachte zienswijzen van de gemeenten, die alle (!) de tussenstap van max. drie gemeenten afwijzen." De partij is overtuigd van het belang van een bestuurlijk zelfstandig Laren, in hechte samenwerking met de andere gemeenten van de regio.

Coalitiegenoten CDA en VVD kiezen een duidelijk andere koers. "Onze zelfstandigheid en eigenheid wordt niet bepaald door de juridische entiteit gemeente. Laren bent U! Laren zijn Wij!", stelt Erwin van den Berg van het CDA. De partij vindt het besluit zeer werkbaar en is blij met de keuzevrijheid voor een partner. "We kunnen onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Een fusie met een

of meerdere buurgemeentes is voor het CDA daarom bespreekbaar en we gaan daar

ook aan meewerken. Met als uitgangspunt datgene wat voor Laren belangrijk is duidelijk benoemen en vastleggen. Laren fuseert maar één keer. Tussenstappen - dus nu al voorzien dat over pakweg 10-15 jaar weer een fusie aan de orde is, hebben niet onze voorkeur."

"VVD Laren is blij dat GS nu helderheid verschaffen over hun voornemens, dit los van de inhoud. Of drie gemeenten de beste oplossing zijn is nu onderwerp van bespreking binnen de VVD." De partij gaat de discussie aan, maar willen bovenal "dat de dorpen en steden in het gebied als gemeenschappen hun eigen unieke identiteit behouden. Omdat die identiteit samenvalt met de inwoners van een dorp of stad, zal dat geen probleem zijn."

De oppositie in Laren is ook verdeeld. D66 pleit samen met Blaricum voor een grote gemeente. De PvdA BEL meldt dat het opstarten van een herindelingsprocedure prematuur is. "Geef eerst de BEL en de regio nog de kans zich verder te bewijzen. Daar zijn al diverse stappen voor gezet. Als er dan al gefuseerd moet worden, dan wel op een evenwichtige manier." De partij ziet wel in dat wellicht schaalvergroting in de toekomst nodig is en wil dan in BEL-verband fuseren. "Misschien zou het hele Gooi beter af zijn bij de provincie Utrecht. Dat is ook beter voor een evenwichtiger verdeling van de provincies in de Randstad. In de provincie Utrecht zijn de BEL-dorpen welkom, ook als zelfstandige gemeentes, verbonden in de BEL Combinatie."

Liberaal Laren zou het liefst zelfstandig blijven en ziet net als de PvdA een vertrek uit de provincie Noord-Holland naar Utrecht als een mogelijke oplossing. "Drie dorpen die vergelijkbaar zijn en wij zijn voor de provincie Utrecht groot genoeg om niet verder te hoeven fuseren. Wij zien onszelf als een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug en een beheersgemeente; dat zou in Utrecht volkomen tot zijn recht komen. Helaas ziet NH ons als een uitloper van Amsterdam en dat scheelt nogal wat."

 

Verkiezingen

"Wij wijzen erop dat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 doorgang vinden, ook als er uiteindelijk een gemeentelijke herindeling zou plaatsvinden met als ingangsdatum 1 januari 2020, of 2021, of 2022 of 2023", staat te lezen in de brief over de herindeling aan de gemeenten. Voor de verkiezingen is echter al wel duidelijk welke kant het op zal gaan met die herindeling. Het wordt dus geen inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen.  Bron: BEL Nieuws
 

Ga terug

Publicatie datum: 16-2-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

23,5°Cza
26°Czo
26,5°Cma
25,5°Cdi

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]