Psycholance in zicht voor het Gooi

13 febr.- In een poging de almaar toenemende overlast van verwarde mensen in de regio Gooi en Vechtstreek terug te dringen, wordt nu serieus werk gemaakt van een psycholance. GGZ Centraal, de aanbieder van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in deze regio, heeft er subsidie voor aangevraagd.

Een psycholance, ook wel aangeduid als passend vervoer, wordt bemand door ggz-deskundigen, die adequater dan de politie kunnen ingrijpen als iemand doordraait. Volgens woordvoerster Angélique Salimans van GGZ Centraal moet in maart duidelijk worden of er overheidssteun beschikbaar komt.

Verdubbeling

De SP in Hilversum riep in 2014 al dat het Gooi toe was aan de psycholance. Sindsdien is het probleem van overlast door verwarde mensen schrikbarend gegroeid. Alleen al in Hilversum was in 2017 sprake van 565 meldingen, meer dan en een verdubbeling ten opzichte van 2014.

De toename hangt samen met bezuinigingen op de ggz-instellingen. Het landelijke beleid is erop gericht mensen zo veel mogelijk te laten integreren in de samenleving. Voor GGZ Centraal komt de vraag ’wanneer krijgen jullie grip op de situatie?’ nog net te vroeg. Salimans: „We wachten af waar het landelijke team verwarde personen onder leiding van Onno Hoes mee komt.”

GGZ Centraal wijst erop dat lang niet elke verwarde persoon een ggz-cliënt is. Salimans: „Bij verwarde mensen denkt iedereen automatisch aan psychiatrie. Dat is niet terecht en ligt aan de manier waarop de politie deze meldingen codeert. Het kan ook gaan om een dement iemand, een probleem met medicijnen, verslavingsproblematiek.”

Wijkagent

De politie in het district Gooi en Vechtstreek erkent dat er heel veel tijd zit in het afhandelen van incidenten met verwarden. Behalve de agenten die rondrijden voor calamiteiten (noodhulp), heeft ook de wijkagent ermee te maken. Een woordvoerster: „Die hoort het van de noodhulpcollega’s, heeft contacten in de buurt, weet als er structureel overlast is. De regie ligt bij de gemeente en de ggz.”

Burgemeester en wethouders van Hilversum willen op buurtniveau hulp en begeleiding regelen voor verwarde mensen. Het door de VVD geopperde aanstellen van buurt-ggz’ers vond burgemeester Pieter Broertjes vorige maand een brug te ver. „Sympathiek, maar we hebben te weinig zeggenschap over de ggz.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

0°Czo
-3,5°Cma
-3°Cdi
-5,5°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]