PvdA Laren: Gemeente Gooiland met deelgemeenten

22 nov.- Nu ge­meen­te­lij­ke fu­sies in het Gooi on­ver­mij­de­lijk zijn, stelt PvdA La­ren voor één ge­meen­te te vor­men, maar met be­houd van de lo­ka­le au­to­no­mie.
„De ge­meen­te­wet voor­ziet daar ei­gen­lijk niet in en daar­om stelt de PvdA voor om een 'Goois Con­ve­nant' op te stel­len'', legt raads­lid Mar­cus van den Brink uit. ,,Daar­in zou­den de vol­gen­de za­ken moe­ten wor­den ge­borgd. Het Gooi wordt ver­deeld in vijf tot ne­gen deel­ge­meen­ten. Elke deel­ge­meen­te be­houdt een ei­gen be­zol­digd be­stuur. Dat be­stuur be­staat uit een klei­ne raad met een ei­gen se­cre­ta­ri­aat dat in de deel­ge­meen­te is ge­ves­tigd. De deel­ge­meen­te­raad ver­ga­dert in de ei­gen kern(en). Raadsle­den die­nen in de deel­ge­meen­te te wo­nen. De voor­zit­ter van de deel­ge­meen­te­raad is ook lid van de cen­tra­le ge­meen­te­raad of wet­hou­der. Elke deel­ge­meen­te is via een wet­hou­der ver­te­gen­woor­digd in het col­le­ge van de ge­meen­te Gooi­land. Ver­kie­zin­gen voor de deel­ge­meen­te­raad vin­den plaats te­ge­lijk met de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Elke deel­ge­meen­te heeft een ei­gen bur­ger­ser­vi­cel­o­ket. Elke deel­ge­meen­te heeft een ei­gen bud­get. De deel­raad is be­slis­sings­be­voegd over lo­ka­le the­ma's bin­nen de ei­gen be­gro­ting. De (open­ba­re) deel­ge­meen­te­raad kan on­ge­vraagd of ge­vraagd ad­vies uit bren­gen aan de cen­tra­le raad. Be­slui­ten van de deel­ge­meen­ten zijn ha­mer­stuk­ken in de cen­tra­le raad, mits bin­nen de be­gro­ting.’’

Het liefst zou PvdA La­ren deze be­stuurs­con­struc­tie on­der­bren­gen in de pro­vin­cie Utrecht. ,,Voor een be­te­re pro­vin­cie­ba­lans en gro­te­re kans dat Eem­nes aan­sluit.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 22-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
6,5°Cvr
4,5°Cza
4°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]