PvdA Laren: Gemeente Gooiland met deelgemeenten

22 nov.- Nu ge­meen­te­lij­ke fu­sies in het Gooi on­ver­mij­de­lijk zijn, stelt PvdA La­ren voor één ge­meen­te te vor­men, maar met be­houd van de lo­ka­le au­to­no­mie.
„De ge­meen­te­wet voor­ziet daar ei­gen­lijk niet in en daar­om stelt de PvdA voor om een 'Goois Con­ve­nant' op te stel­len'', legt raads­lid Mar­cus van den Brink uit. ,,Daar­in zou­den de vol­gen­de za­ken moe­ten wor­den ge­borgd. Het Gooi wordt ver­deeld in vijf tot ne­gen deel­ge­meen­ten. Elke deel­ge­meen­te be­houdt een ei­gen be­zol­digd be­stuur. Dat be­stuur be­staat uit een klei­ne raad met een ei­gen se­cre­ta­ri­aat dat in de deel­ge­meen­te is ge­ves­tigd. De deel­ge­meen­te­raad ver­ga­dert in de ei­gen kern(en). Raadsle­den die­nen in de deel­ge­meen­te te wo­nen. De voor­zit­ter van de deel­ge­meen­te­raad is ook lid van de cen­tra­le ge­meen­te­raad of wet­hou­der. Elke deel­ge­meen­te is via een wet­hou­der ver­te­gen­woor­digd in het col­le­ge van de ge­meen­te Gooi­land. Ver­kie­zin­gen voor de deel­ge­meen­te­raad vin­den plaats te­ge­lijk met de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Elke deel­ge­meen­te heeft een ei­gen bur­ger­ser­vi­cel­o­ket. Elke deel­ge­meen­te heeft een ei­gen bud­get. De deel­raad is be­slis­sings­be­voegd over lo­ka­le the­ma's bin­nen de ei­gen be­gro­ting. De (open­ba­re) deel­ge­meen­te­raad kan on­ge­vraagd of ge­vraagd ad­vies uit bren­gen aan de cen­tra­le raad. Be­slui­ten van de deel­ge­meen­ten zijn ha­mer­stuk­ken in de cen­tra­le raad, mits bin­nen de be­gro­ting.’’

Het liefst zou PvdA La­ren deze be­stuurs­con­struc­tie on­der­bren­gen in de pro­vin­cie Utrecht. ,,Voor een be­te­re pro­vin­cie­ba­lans en gro­te­re kans dat Eem­nes aan­sluit.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 22-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkiezingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandigheid kan alleen blijven bestaan als een  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een modern monument

16 dec.- Reusachtig, pompeus en weinig elegant maar wel enorm nadrukkelijk aanwezig. Rij een tamelijk willekeurige plaats als Barneveld, Barendrecht, Bakel of Baarlo in en je stuit bijna altijd op een pand met de allure van een postmodern mausoleum. Het is dan bijna zonder uitzondering het pand van de lokale Rabobank. In héél zeldz  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cma
2,5°Cdi
2°Cwo
2,5°Cdo

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]