Rechter fluit gemeente Laren terug Herstart voor bomenkap

23 febr.- De bo­men­kap aan de Hec­tor Treu­blaan, waar het nieu­we Rosa Spier Huis moet ver­rij­zen, is gis­ter op­nieuw be­gon­nen. De ge­meen­te La­ren liet de kap van zo’n 300 bo­men woens­dag di­rect na de start nog stil­leg­gen, maar de rech­ter floot de ge­meen­te te­rug.
Het La­ren­se te­huis voor kun­ste­naars en we­ten­schap­pers wil voort­ma­ken. Al veer­tien jaar wordt er over het pro­ject ge­praat in La­ren en het hui­di­ge ge­bouw aan de Es­se­boom werd vol­gens di­rec­teur Ka­rin An­naert in 2005 af­ge­keurd.

La­ren ver­leen­de af­ge­lo­pen no­vem­ber de ver­gun­ning voor de nieuw­bouw na het af­wij­zen van be­zwa­ren. Het Rosa Spier Huis had met­een wil­len be­gin­nen met het bouw­klaar ma­ken van het ter­rein, maar een gang naar de rech­ter van Stich­ting Be­houd Erf­goed Rosa Spier voor­kwam dat.

Het be­roep van de stich­ting, die te­gen de nieuw­bouw­plan­nen is, is vo­ri­ge week door de recht­bank af­ge­we­zen. Het Rosa Spier Huis liet het col­le­ge van La­ren be­gin deze week we­ten met de kap te be­gin­nen. Vol­gens het col­le­ge is dat niet mo­ge­lijk, om­dat de ver­leen­de ver­gun­ning nog niet on­her­roe­pe­lijk is. Dat be­te­kent dat te­gen de ver­gun­ning nog be­zwaar kan wor­den ge­maakt. Zo­lang dat mo­ge­lijk is vindt La­ren dat de bo­men moe­ten blij­ven staan om te voor­ko­men dat het ter­rein daar­na als­nog lang braak blijft lig­gen.

Door een aan­ge­no­men mo­tie af­ge­lo­pen zo­mer, staat dit ook in de af­ge­ge­ven ver­gun­ning. Het Rosa Spier Huis vindt ech­ter dat die be­pa­ling niet rechts­gel­dig is en dat het nu lang ge­noeg heeft ge­wacht. In een brief aan wet­hou­der Ton Stam meldt An­naert dat het te­huis acht maan­den in ge­sprek is ge­ble­ven met de ge­meen­te, wat leid­de tot 'for­se fi­nan­ciële scha­de'. Nu moet Het Rosa Spier Huis haar ei­gen be­lan­gen en fi­nan­ciën be­wa­ken.

Gro­te pro­ble­men

Vol­gens An­naert leidt ver­de­re ver­tra­ging tot gro­te pro­ble­men. Het te­huis is van me­ning dat na de voor het Rosa Spier Huis po­si­tie­ve uit­spra­ken van zo­wel de be­zwa­ren­com­mis­sie als de rech­ter er nu ein­de­lijk kan wor­den be­gon­nen.

La­ren gaat zich be­ra­den op ver­volgstap­pen. Tot die tijd mag de kap door­gaan. Hoe­veel tijd het kost om de 300 bo­men te kap­pen, weet An­naert niet. De di­rec­teur van het te­huis wil so­wie­so geen uit­spra­ken doen over de plan­ning. „Na veer­tien jaar, doen we nu al­les stap voor stap. Eind maart hoop ik meer dui­de­lijk­heid te heb­ben.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cdi
7,5°Cwo
5°Cdo
5°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]