Sint Jansprocessie 2018:

18 juni.- De tijd is aangebroken dat wij ons gaan opmaken voor het Sint Jansfeest. Op zondag 24 juni 2018 vieren wij de geboortedag van onze schutspatroon Johannes de Doper. De diverse bogencomités zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Alles wordt in het werk gesteld om er weer een groot feest van te maken. Andere vrijwilligers zijn ook druk bezig met hun voorbereidingen. Wij willen onze dank uitspreken voor ieders grote en kleine inzet.

 

De afgelopen jaren zijn wij druk doende geweest om meer jongeren aan de processie te laten deelnemen. Ook dit jaar zal er een programma voor hen worden georganiseerd. De begeleiding van de jongeren heeft vorig jaar een nieuwe invalshoek gekozen. Wij hopen dat zij daardoor jaarlijks meer jongeren bereiken.

Informatie hierover is te vinden op onze website.

 

 

 

Thema 2018:Dit jaar is het thema van ons patroonsfeest “Wees niet bang”.

Tijdens het openingslof op zaterdag 23 juni zal Pastoor J.J.M. Vriend graag ingaan op het gekozen thema.

De Broederschap van Sint Jan:In 2017 hebben wij 4 jonge enthousiaste leden geïnaugureerd. De gemiddelde leeftijd is door hun toetreding fors gedaald, en daar zijn wij bijzonder blij mee. Een grote bron van zorg is deze verjonging in de broederschap te continueren.

Onkosten:Uw steun om het feest te kunnen vieren is onontbeerlijk, daarom ook onze grote dank voor uw giften van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. De Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend.

Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen ontvangen en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een legaat ons werk te blijven steunen.

U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen aankopen t.b.v. ons patroonsfeest.

Betaling met PIN-pas is mogelijk.Digitale nieuwsbrief:Om kosten te beperken willen wij zoveel mogelijk overgaan op digitale verspreiding van de nieuwsbrief en mocht u hieraan uw medewerking willen wij verlenen dan verzoek ik u vriendelijk dit middels een mail naar de secretaris te bevestigen via info@sintjansprocessie.nl o.v.v. donateursbrief 2019.Overige activiteiten:Wij verwijzen graag naar www.sintjansprocessie.nl waar u alle informatie over de Broederschap van Sint Jan en de processie kunt vinden.  

 

Met vriendelijke groeten,

Cees van der Weerd, secretaris Broederschap van Sint Jan.

 

Bron: Donateursbrief Broederschap van Sint Jan
Ga terug

Publicatie datum: 18-6-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cza
13,5°Czo
15°Cma
16,5°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]