Smit gaat naar Gooise Scholen Federatie

11 jan.- Wet­hou­der Tij­men Smit van La­ren ver­laat de lo­ka­le po­li­tiek. Hij wordt in­te­rim-be­suur­der bij de Gooi­se Scho­len Fe­de­ra­tie (GSF).
Smit is in het be­stuur de op­vol­ger van Mark de Haas, die 1 maart in dienst treedt bij BMC-Ad­vies. Smit zal per die da­tum ook zijn plek in­ne­men. Dit be­te­kent dat hij niet zijn hele ter­mijn als wet­hou­der - die loopt tot de raads­ver­kie­zin­gen op 21 maart - vol­maakt. Dit is in goed over­leg ge­gaan met de rest van het La­ren­se col­le­ge.
Be­hal­ve De Haas ver­trekt ook voor­zit­ter Kees Els­in­ga bij de GSF. Na 7,5 jaar voor­zit­ter­schap in het Gooi ver­kast hij naar Zwol­le voor een­zelf­de func­tie daar. Er is al een pro­ce­du­re in gang ge­zet voor de op­vol­ging van Els­in­ga. De hoop is dat dit voor de zo­mer­va­kan­tie is af­ge­rond. Els­in­ga treedt eind april te­rug.

De GSF be­treurt het op­stap­pen van de twee be­stuur­ders.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 11-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
23°Czo
25°Cma

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]