Smit gaat naar Gooise Scholen Federatie

11 jan.- Wet­hou­der Tij­men Smit van La­ren ver­laat de lo­ka­le po­li­tiek. Hij wordt in­te­rim-be­suur­der bij de Gooi­se Scho­len Fe­de­ra­tie (GSF).
Smit is in het be­stuur de op­vol­ger van Mark de Haas, die 1 maart in dienst treedt bij BMC-Ad­vies. Smit zal per die da­tum ook zijn plek in­ne­men. Dit be­te­kent dat hij niet zijn hele ter­mijn als wet­hou­der - die loopt tot de raads­ver­kie­zin­gen op 21 maart - vol­maakt. Dit is in goed over­leg ge­gaan met de rest van het La­ren­se col­le­ge.
Be­hal­ve De Haas ver­trekt ook voor­zit­ter Kees Els­in­ga bij de GSF. Na 7,5 jaar voor­zit­ter­schap in het Gooi ver­kast hij naar Zwol­le voor een­zelf­de func­tie daar. Er is al een pro­ce­du­re in gang ge­zet voor de op­vol­ging van Els­in­ga. De hoop is dat dit voor de zo­mer­va­kan­tie is af­ge­rond. Els­in­ga treedt eind april te­rug.

De GSF be­treurt het op­stap­pen van de twee be­stuur­ders.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 11-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cwo
12,5°Cdo
11°Cvr
11°Cza

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]