Stel archeologiefonds in voor Gooi en Vechtstreek of per gemeente

6 dec.- Individuele gemeenten of de Regio Gooi en Vechtstreek als geheel zouden een archeologiefonds moeten instellen. Daaruit kan bij bouwprojecten archeologisch bodemonderzoek (gedeeltelijk) worden betaald. Ook kan zo’n fonds worden ingezet voor bijvoorbeeld lepakketten voor scholieren of voor het plaatsen van informatiepanelen bij historisch belangrijke plekken.

Dat pleidooi staat in het ’Basisdocument Gooi en Vechtstreek’, opgesteld door het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Dit document is bedoeld als vertrekpunt voor rondtafelgesprekken over archeologie in deze regio. Een van de auteurs is Anton Cruysheer, veldwerkcoördinator van archeologievereniging AWN Naerdincklant.

Vorig jaar al pleitte Cruysheer in het eigen blad van zijn vereniging (Archeologica Naerdincklant) voor aanstelling van ten minste één professionele archeoloog in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dat pleidooi keert nu terug in het ’Basisdocument Gooi en Vechtstreek’.

Verstoorder betaalt

Het uit 1992 stammende Verdrag van Malta, door Nederland mede-ondertekend, kent het principe ’de verstoorder betaalt’. Concreet: als ergens een bouwproject de ondergrond gaat verstoren, dan moet de initiatiefnemer van dat project betalen voor archeologisch bodemonderzoek ter plekke voordat hij een steen op de andere mag zetten.

Volgens de auteurs werkt het verstoorder-betaalt-principe ’redelijk voor de grotere plannen van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar’. Er zijn echter ook andere situaties: ,,Voor bijvoorbeeld een boer die een schuur moet bouwen vanuit noodzakelijke bedrijfsvoering staan de kosten van onderzoek vaak minder goed in verhouding’’. Zo ging het volgens de auteurs bijna mis toen in Ankeveen een oude kerk zou worden omgebouwd tot wat nu theater De Dillewijn is. Archeologisch onderzoek op die plek zou tonnen kosten en dat geld had de gemeente Wijdemeren niet. Mede door de grote inzet van vrijwilligers onder leiding van slechts één professionele archeoloog kwam het uiteindelijk goed. ,,Toch was dit niet optimaal te noemen’’, noteren de auteurs. Inzet van geld uit een archeologiefonds had een slok op een borrel gescheeld.

Suggesties

In het ’Basisdocument Gooi en Vechtstreek’ wordt de archeologische rijkdom van het Gooi en de Vechtstreek beschreven: van 200.000 á 250.000 jaar oude vondsten tot 20ste-eeuwse. Daarnaast bevat het suggesties wat met dat archeologische erfgoed kan worden gedaan. Het gaat er dan voornamelijk om hoe het voor het publiek zodanig kan worden ontsloten dat het erfgoed enerzijds beter ’beleefbaar’ wordt en anderzijds zorgt voor groter publiek draagvlak voor archeologie in de regio. Bron: Gooi en EemlanderGa terug

Publicatie datum: 6-12-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid Landgraaf was ook opsteker voor Laren

21 nov.- “Geweldig nieuws!! Minister van Binnenlandse zaken Ollongren (D66) heeft duidelijk gesproken: “ Voor een bestuurlijke herindeling in Parkstad Limburg is geen draagvlak en wordt ook de nut en noodzaak niet gezien. Wel moeten de betrokken zes gemeenten hun gemeentelijke samenwerking per 2020 versterken”.  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig ! Feestje voorbij, nu aan de bak

23 nov.- Nog nagenietend van ons feestje in Ons Genoegen op woensdagavond 21 november (Laren’s “Independence Day” zoals Karel Loeff het noemde), een feestje dat verrassend en geweldig werd opgeleukt door ons Laarder mannenkoor “ De Speuit” , volgt nu weer de realiteit van de dag.   Toch eerst nog even dit. Jarenlang werd Larens Behoud afgedaan als ‘vechters teg  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cma
6°Cdi
5,5°Cwo
6°Cdo

[Opinie]

Fusieplannen Gooi nu definitief van de baan

21 nov.- Vandaag, 21 november 2018, vijf jaar nadat de provincie Noord-Holland startte met de pogingen om een einde te maken aan de zelfstandigheid van goed werkende gemeenten in het Gooi, wordt de arhi-procedure officieel gestaakt. Het was al heel lang een kansloze missie. Vooral de keuze om tot drie gemeenten te komen was een  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 44

6 dec.- Een van de beroemdste schrijvers aller tijden, de Engelse auteur Charles Dickens, had in zijn testament laten opnemen 'hem onder geen enkele voorwaarde onderwerp te maken van een monument, herdenkingsteken, of welk eerbewijs dan ook.'  Ruim honderd jaar later interpreteerde Dickens’ achterkleinzoon David het heel  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]