Tergooi terug naar papier door storing

14 mrt.- Een al­ge­he­le com­pu­ter­sto­ring bij de Ter­gooi zie­ken­hui­zen in Hil­ver­sum en Bla­ri­cum heeft er­toe ge­leid dat gis­te­ren drie ge­plan­de ope­ra­ties niet kon­den door­ge­gaan. Een voor­zorgs­maat­re­gel, zegt woord­voer­der Se­bas­ti­an Din­ge­mans.
Het ICT-sys­teem van Ter­gooi ging vroeg in de och­tend on­der­uit. De tij­de­lij­ke accu van het nood­stroom­sys­teem trok het mas­saal op­star­ten van de com­pu­ters in bei­de ves­ti­gin­gen niet. Uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen werd na­ge­noeg de hele dag ge­werkt vol­gens de nood­pro­ce­du­re. Al­les wat nor­maal ge­spro­ken via de com­pu­ter gaat, moest nu op pa­pier moest wor­den ge­daan.

De af­de­lin­gen spoed­ei­sen­de hulp in Hil­ver­sum en Bla­ri­cum kon­den pas laat in de mid­dag weer nor­maal draai­en. Uit voor­zorg wer­den hier al­leen acu­te ge­val­len op­ge­no­men, zo­als re­a­ni­ma­ties. Pa­tiën­ten met min­der ern­stig leed moesten uit­wij­ken naar an­de­re zie­ken­hui­zen.

Ter­gooi weet nog niet wat is mis­ge­gaan bij het ge­plan­de on­der­houd aan het bac­ku­p­sys­teem. Din­ge­mans: „Dat wordt on­der­zocht. Pri­o­ri­teit was het weer zo nor­maal mo­ge­lijk kun­nen wer­ken. We we­ten nu ze­ker dat het goed gaat als we woens­dag op­star­ten.” In 2016 werd Ter­gooi twee keer ge­trof­fen door ICT-fa­len. Bron:Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

9°Cwo
10,5°Cdo
9°Cvr
5,5°Cza

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]