Tergooi terug naar papier door storing

14 mrt.- Een al­ge­he­le com­pu­ter­sto­ring bij de Ter­gooi zie­ken­hui­zen in Hil­ver­sum en Bla­ri­cum heeft er­toe ge­leid dat gis­te­ren drie ge­plan­de ope­ra­ties niet kon­den door­ge­gaan. Een voor­zorgs­maat­re­gel, zegt woord­voer­der Se­bas­ti­an Din­ge­mans.
Het ICT-sys­teem van Ter­gooi ging vroeg in de och­tend on­der­uit. De tij­de­lij­ke accu van het nood­stroom­sys­teem trok het mas­saal op­star­ten van de com­pu­ters in bei­de ves­ti­gin­gen niet. Uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen werd na­ge­noeg de hele dag ge­werkt vol­gens de nood­pro­ce­du­re. Al­les wat nor­maal ge­spro­ken via de com­pu­ter gaat, moest nu op pa­pier moest wor­den ge­daan.

De af­de­lin­gen spoed­ei­sen­de hulp in Hil­ver­sum en Bla­ri­cum kon­den pas laat in de mid­dag weer nor­maal draai­en. Uit voor­zorg wer­den hier al­leen acu­te ge­val­len op­ge­no­men, zo­als re­a­ni­ma­ties. Pa­tiën­ten met min­der ern­stig leed moesten uit­wij­ken naar an­de­re zie­ken­hui­zen.

Ter­gooi weet nog niet wat is mis­ge­gaan bij het ge­plan­de on­der­houd aan het bac­ku­p­sys­teem. Din­ge­mans: „Dat wordt on­der­zocht. Pri­o­ri­teit was het weer zo nor­maal mo­ge­lijk kun­nen wer­ken. We we­ten nu ze­ker dat het goed gaat als we woens­dag op­star­ten.” In 2016 werd Ter­gooi twee keer ge­trof­fen door ICT-fa­len. Bron:Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cma
19,5°Cdi
19°Cwo
19,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]