UNESCO-status Geopark nabij

18 mrt.- Het Ne­der­lands Forum Unes­co Glo­bal Ge­o­parks heeft on­langs ad­vies uit­ge­bracht over de haal­baar­heid van de zes ge­o­park-ini­ti­a­tie­ven in Ne­der­land. Twee zijn vol­gens het fo­rum kans­rijk om de in­ter­na­ti­o­na­le Unes­co Glo­bal Ge­o­park sta­tus te krij­gen. Ge­o­park Gooi en Vecht is daar één van. Het is 'in­hou­de­lijk zelf­stan­dig kans­rijk.’ Het ver­haal is scherp, in­te­res­sant en bin­nen het the­ma wa­ter een toe­voe­ging op en on­der­schei­dend van de an­de­re kans­heb­ber: Schel­de Del­ta. Het fo­rum denkt dat ge­o­park Gooi en Vecht nog kans­rij­ker wordt als het sa­men op­trekt met de Heu­vel­rug als een sa­men­han­gend ge­o­lo­gisch sys­teem. Eni­ge be­stuur­lij­ke on­der­steu­ning van de pro­vin­cies Noord-Hol­land en Utrecht is dan wel no­dig. Zelf­stan­dig is de Heu­vel­rug niet kans­rijk, vol­gens het Forum. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 18-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Cdo
19°Cvr
17°Cza
15°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]