UNESCO-status Geopark nabij

18 mrt.- Het Ne­der­lands Forum Unes­co Glo­bal Ge­o­parks heeft on­langs ad­vies uit­ge­bracht over de haal­baar­heid van de zes ge­o­park-ini­ti­a­tie­ven in Ne­der­land. Twee zijn vol­gens het fo­rum kans­rijk om de in­ter­na­ti­o­na­le Unes­co Glo­bal Ge­o­park sta­tus te krij­gen. Ge­o­park Gooi en Vecht is daar één van. Het is 'in­hou­de­lijk zelf­stan­dig kans­rijk.’ Het ver­haal is scherp, in­te­res­sant en bin­nen het the­ma wa­ter een toe­voe­ging op en on­der­schei­dend van de an­de­re kans­heb­ber: Schel­de Del­ta. Het fo­rum denkt dat ge­o­park Gooi en Vecht nog kans­rij­ker wordt als het sa­men op­trekt met de Heu­vel­rug als een sa­men­han­gend ge­o­lo­gisch sys­teem. Eni­ge be­stuur­lij­ke on­der­steu­ning van de pro­vin­cies Noord-Hol­land en Utrecht is dan wel no­dig. Zelf­stan­dig is de Heu­vel­rug niet kans­rijk, vol­gens het Forum. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 18-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cwo
7°Cdo
14°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]