Wat wil de provincie?

20 mrt.- De pro­vin­cie wil dat in de re­gio Gooi en Vecht­streek maxi­maal drie ge­meen­ten over­blij­ven. Dat be­te­kent dat Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren moe­ten fu­se­ren, dat Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum sa­men­gaan en dat Weesp een keu­ze moet ma­ken waar het bij wil ho­ren; Am­ster­dam of Gooi­se Me­ren. Eem­nes valt voor­als­nog bui­ten dit ge­heel, om­dat de ge­meen­te niet in Noord-Hol­land ligt, maar in de pro­vin­cie Utrecht. Ove­ri­gens is de vor­ming van drie ge­meen­ten in de re­gio voor de pro­vin­cie een tus­sen­stap naar een gro­te ge­meen­te Gooi en Vecht­streek.

De pro­vin­cie heeft ver­schil­len­de re­de­nen om het aan­tal ge­meen­ten in de re­gio te­rug te bren­gen. De hui­di­ge ge­meen­ten den­ken re­gel­ma­tig ver­schil­lend over re­gi­o­na­le on­der­wer­pen. En om­dat het nu om veel spe­lers gaat, wor­den kno­pen op het ge­bied van on­der an­de­re mi­li­eu, ver­keer, eco­no­mie en toe­ris­me niet snel door­ge­hakt. Daar­naast is de zo­ge­he­ten be­stuurs­kracht van Weesp en Wij­de­me­ren on­vol­doen­de. Met de mid­de­len die ze heb­ben (men­sen, geld) lukt het ze niet de ge­wens­te doe­len te ha­len. De be­stuurs­kracht van Hil­ver­sum en Hui­zen is pri­ma, die van La­ren en Bla­ri­cum vol­doen­de. Maar de pro­vin­cie meent dat de BEL-com­bi­na­tie wel kwets­baar is en dus een punt van aan­dacht is. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cwo
7°Cdo
14°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]